Srebro

Srebro (Ag)

47. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa47
Masa atomowa107.8682
liczba masowa107
Grupa11
Okres5
Blokd
proton47 p+
neutron60 n0
elektron47 e-
Animated Model atomu Bohra of Ag (Srebro)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
160 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
128 pm
Metallic Radius
134 pm
Promień jonowy
67 pm
Crystal Radius
81 pm
promień van der Waalsa
211 pm
gęstość
10,5 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Srebro0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,576234 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ag (Srebro)
ciepło parowania
254,1 kJ/mol
ciepło topnienia
11,95 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
284,9 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 1
Model atomu Bohra: Ag (Srebro)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Ag (Srebro)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s1
Enhanced Model atomu Bohra of Ag (Srebro)
Orbital Diagram of Ag (Srebro)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.93
Electrophilicity Index
1,5703717569100073 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 435,15 K
Temperatura topnienia
1 234,93 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
6 410,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancelustrous white metal
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000189 1/K
molar heat capacity
25,35 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,235 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
62 MS/m
rezystywność
0,000000016 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,00000000227 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000245 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000238
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
4,09 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
100 GPa
moduł Kirchhoffa
30 GPa
moduł Younga
83 GPa
współczynnik Poissona
0,37
prędkość dźwięku
2 600 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number67
Mendeleev Number72
Pettifor Number71
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
55 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
63,6
Neutron Mass Absorption
0,02
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Silver

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy40
Natural Isotopes2
Isotopic Composition10751.84%10751.84%10948.16%10948.16%

92Ag

liczba masowa92
liczba neutronów45
względna masa atomowa
91,95971 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

93Ag

liczba masowa93
liczba neutronów46
względna masa atomowa
92,950188 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
228 ± 16 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

94Ag

liczba masowa94
liczba neutronów47
względna masa atomowa
93,943744 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.2%

95Ag

liczba masowa95
liczba neutronów48
względna masa atomowa
94,935688 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,78 ± 0,06 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%

96Ag

liczba masowa96
liczba neutronów49
względna masa atomowa
95,930743903 ± 0,000096708 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,45 ± 0,03 s
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.2%

97Ag

liczba masowa97
liczba neutronów50
względna masa atomowa
96,9238814 ± 0,0000129 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,5 ± 0,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ag

liczba masowa98
liczba neutronów51
względna masa atomowa
97,92155997 ± 0,000035327 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
47,5 ± 0,3 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0012%

99Ag

liczba masowa99
liczba neutronów52
względna masa atomowa
98,917645766 ± 0,000006725 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,07 ± 0,05 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Ag

liczba masowa100
liczba neutronów53
względna masa atomowa
99,916115443 ± 0,000005367 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,01 ± 0,09 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Ag

liczba masowa101
liczba neutronów54
względna masa atomowa
100,912683951 ± 0,000005193 Da
g-factor
1,2486666666667 ± 0,0024444444444444
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,1 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,05
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Ag

liczba masowa102
liczba neutronów55
względna masa atomowa
101,911704538 ± 0,000008771 Da
g-factor
0,92 ± 0,14
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,9 ± 0,3 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Ag

liczba masowa103
liczba neutronów56
względna masa atomowa
102,908960558 ± 0,0000044 Da
g-factor
1,2645714285714 ± 0,00057142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
65,7 ± 0,7 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,09
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Ag

liczba masowa104
liczba neutronów57
względna masa atomowa
103,908623715 ± 0,000004527 Da
g-factor
0,7828 ± 0,0006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
69,2 ± 1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
1,06 ± 0,11
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Ag

liczba masowa105
liczba neutronów58
względna masa atomowa
104,906525604 ± 0,000004877 Da
g-factor
0,2026 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
41,29 ± 0,07 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Ag

liczba masowa106
liczba neutronów59
względna masa atomowa
105,906663499 ± 0,000003237 Da
g-factor
2,8 ± 0,2
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,96 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

107Ag

liczba masowa107
liczba neutronów60
względna masa atomowa
106,905091509 ± 0,000002556 Da
g-factor
abundancja naturalna
51,839 ± 0,008
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość-

108Ag

liczba masowa108
liczba neutronów61
względna masa atomowa
107,905950245 ± 0,000002563 Da
g-factor
2,6838 ± 0,0016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,382 ± 0,011 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)97.15%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.85%

109Ag

liczba masowa109
liczba neutronów62
względna masa atomowa
108,904755778 ± 0,000001381 Da
g-factor
abundancja naturalna
48,161 ± 0,008
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość-

110Ag

liczba masowa110
liczba neutronów63
względna masa atomowa
109,906110724 ± 0,00000138 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,56 ± 0,11 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,12
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.3%

111Ag

liczba masowa111
liczba neutronów64
względna masa atomowa
110,905296827 ± 0,000001565 Da
g-factor
-0,292 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,433 ± 0,01 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1937
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

112Ag

liczba masowa112
liczba neutronów65
względna masa atomowa
111,907048548 ± 0,0000026 Da
g-factor
0,02735 ± 0,00025
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,13 ± 0,008 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

113Ag

liczba masowa113
liczba neutronów66
względna masa atomowa
112,906572865 ± 0,000017866 Da
g-factor
0,318 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,37 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

114Ag

liczba masowa114
liczba neutronów67
względna masa atomowa
113,908823029 ± 0,0000049 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

115Ag

liczba masowa115
liczba neutronów68
względna masa atomowa
114,908767445 ± 0,000019611 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20 ± 0,5 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

116Ag

liczba masowa116
liczba neutronów69
względna masa atomowa
115,911386809 ± 0,0000035 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,83 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

117Ag

liczba masowa117
liczba neutronów70
względna masa atomowa
116,911774086 ± 0,00001457 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
73,6 ± 1,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

118Ag

liczba masowa118
liczba neutronów71
względna masa atomowa
117,914595484 ± 0,0000027 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,76 ± 0,15 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

119Ag

liczba masowa119
liczba neutronów72
względna masa atomowa
118,915570309 ± 0,000015783 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

120Ag

liczba masowa120
liczba neutronów73
względna masa atomowa
119,918784765 ± 0,0000048 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,52 ± 0,07 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.003%

121Ag

liczba masowa121
liczba neutronów74
względna masa atomowa
120,920125279 ± 0,000013 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
777 ± 10 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

122Ag

liczba masowa122
liczba neutronów75
względna masa atomowa
121,923664446 ± 0,000041 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
529 ± 13 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.186%

123Ag

liczba masowa123
liczba neutronów76
względna masa atomowa
122,92531506 ± 0,000035 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
294 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.56%

124Ag

liczba masowa124
liczba neutronów77
względna masa atomowa
123,928899227 ± 0,00027 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
177,9 ± 2,6 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

125Ag

liczba masowa125
liczba neutronów78
względna masa atomowa
124,930735 ± 0,000465 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
160 ± 5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.8%

126Ag

liczba masowa126
liczba neutronów79
względna masa atomowa
125,934814 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
52 ± 10 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%

127Ag

liczba masowa127
liczba neutronów80
względna masa atomowa
126,937037 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
89 ± 2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.6%

128Ag

liczba masowa128
liczba neutronów81
względna masa atomowa
127,941266 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60 ± 3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%
2n (2-neutron emission)

129Ag

liczba masowa129
liczba neutronów82
względna masa atomowa
128,944315 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
49,9 ± 3,5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%

130Ag

liczba masowa130
liczba neutronów83
względna masa atomowa
129,950727 ± 0,000455 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
40,6 ± 4,5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

131Ag

liczba masowa131
liczba neutronów84
względna masa atomowa
130,956253 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35 ± 8 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)10%

132Ag

liczba masowa132
liczba neutronów85
względna masa atomowa
131,96307 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30 ± 14 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

133Ag

liczba masowa133
liczba neutronów86
względna masa atomowa
132,968781 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Silver crystal

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaAnglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
wymowaSIL-ver (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,075 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00004 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000014 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445