Srebro

Srebro (Ag)

47. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa47
Masa atomowa107.8682
liczba masowa107
Grupa11
Okres5
Blokd
Protony47 p+
Neutrony60 n0
Elektrony47 e-
Animated Model atomu Bohra of Ag (Srebro)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
160 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
128 pm
Metallic Radius
134 pm
Promień jonowy
67 pm
Crystal Radius
81 pm
promień van der Waalsa
211 pm
gęstość
10,5 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,576234 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ag (Srebro)
ciepło parowania
254,1 kJ/mol
ciepło topnienia
11,95 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
284,9 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 1
Model atomu Bohra: Ag (Srebro)
elektron walencyjny1
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s1
Enhanced Model atomu Bohra of Ag (Srebro)
Orbital Diagram of Ag (Srebro)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2, 3
elektroujemność
1.93
Electrophilicity
1,5703717569100073 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
2 435,15 K
Temperatura topnienia
1 234,93 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
6 410,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancelustrous white metal
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000189 1/K
molar heat capacity
25,35 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,235 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
62 MS/m
rezystywność
0,000000016 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,00000000227 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000245 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000238
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
4,09 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
100 GPa
moduł Kirchhoffa
30 GPa
moduł Younga
83 GPa
współczynnik Poissona
0,37
prędkość dźwięku
2 600 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number67
Mendeleev Number72
Pettifor Number71
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
55 ± 8 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
63,6
Neutron Mass Absorption
0,02
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Silver

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy40
Radioactive Isotopes39

92Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
91,95971 ± 0,000429 Da
liczba masowa92
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość

92Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)%

93Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
92,950188 ± 0,00043 Da
liczba masowa93
g-factor
czas połowicznego rozpadu
228 ± 16 ns
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

93Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

94Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
93,943744 ± 0,000429 Da
liczba masowa94
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
27 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

94Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.2%

95Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
94,935688 ± 0,000429 Da
liczba masowa95
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,78 ± 0,06 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

95Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.3%

96Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
95,930743903 ± 0,000096708 Da
liczba masowa96
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,45 ± 0,03 s
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość

96Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.2%

97Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
96,9238814 ± 0,0000129 Da
liczba masowa97
g-factor
czas połowicznego rozpadu
25,5 ± 0,3 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość

97Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
97,92155997 ± 0,000035327 Da
liczba masowa98
g-factor
czas połowicznego rozpadu
47,5 ± 0,3 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość

98Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0012%

99Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
98,917645766 ± 0,000006725 Da
liczba masowa99
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,07 ± 0,05 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość

99Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
99,916115443 ± 0,000005367 Da
liczba masowa100
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,01 ± 0,09 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość

100Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
100,912683951 ± 0,000005193 Da
liczba masowa101
g-factor
1,2486666666667 ± 0,0024444444444444
czas połowicznego rozpadu
11,1 ± 0,3 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,35 ± 0,05
data odkrycia1966
parzystość+

101Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
101,911704538 ± 0,000008771 Da
liczba masowa102
g-factor
0,92 ± 0,14
czas połowicznego rozpadu
12,9 ± 0,3 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

102Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
102,908960558 ± 0,0000044 Da
liczba masowa103
g-factor
1,2645714285714 ± 0,00057142857142857
czas połowicznego rozpadu
65,7 ± 0,7 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,09
data odkrycia1954
parzystość+

103Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
103,908623715 ± 0,000004527 Da
liczba masowa104
g-factor
0,7828 ± 0,0006
czas połowicznego rozpadu
69,2 ± 1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
1,06 ± 0,11
data odkrycia1955
parzystość+

104Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
104,906525604 ± 0,000004877 Da
liczba masowa105
g-factor
0,2026 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
41,29 ± 0,07 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość-

105Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
105,906663499 ± 0,000003237 Da
liczba masowa106
g-factor
2,8 ± 0,2
czas połowicznego rozpadu
23,96 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

106Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)%

107Ag

abundancja naturalna
51,839 ± 0,008
względna masa atomowa
106,905091509 ± 0,000002556 Da
liczba masowa107
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość-

108Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
107,905950245 ± 0,000002563 Da
liczba masowa108
g-factor
2,6838 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
2,382 ± 0,011 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

108Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)97.15%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.85%

109Ag

abundancja naturalna
48,161 ± 0,008
względna masa atomowa
108,904755778 ± 0,000001381 Da
liczba masowa109
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość-

110Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
109,906110724 ± 0,00000138 Da
liczba masowa110
g-factor
czas połowicznego rozpadu
24,56 ± 0,11 s
spin1
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,12
data odkrycia1937
parzystość+

110Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.3%

111Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,905296827 ± 0,000001565 Da
liczba masowa111
g-factor
-0,292 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
7,433 ± 0,01 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1937
parzystość-

111Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

112Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
111,907048548 ± 0,0000026 Da
liczba masowa112
g-factor
0,02735 ± 0,00025
czas połowicznego rozpadu
3,13 ± 0,008 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość-

112Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

113Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,906572865 ± 0,000017866 Da
liczba masowa113
g-factor
0,318 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
5,37 ± 0,05 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość-

113Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

114Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
113,908823029 ± 0,0000049 Da
liczba masowa114
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

114Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

115Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
114,908767445 ± 0,000019611 Da
liczba masowa115
g-factor
czas połowicznego rozpadu
20 ± 0,5 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość-

115Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

116Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,911386809 ± 0,0000035 Da
liczba masowa116
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,83 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość-

116Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

117Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,911774086 ± 0,00001457 Da
liczba masowa117
g-factor
czas połowicznego rozpadu
73,6 ± 1,4 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość-

117Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

118Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,914595484 ± 0,0000027 Da
liczba masowa118
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,76 ± 0,15 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

118Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

119Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,915570309 ± 0,000015783 Da
liczba masowa119
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6 ± 0,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość-

119Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

120Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
119,918784765 ± 0,0000048 Da
liczba masowa120
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,52 ± 0,07 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość

120Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.003%

121Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,920125279 ± 0,000013 Da
liczba masowa121
g-factor
czas połowicznego rozpadu
777 ± 10 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

121Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

122Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,923664446 ± 0,000041 Da
liczba masowa122
g-factor
czas połowicznego rozpadu
529 ± 13 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

122Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.186%

123Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
122,92531506 ± 0,000035 Da
liczba masowa123
g-factor
czas połowicznego rozpadu
294 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

123Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.56%

124Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
123,928899227 ± 0,00027 Da
liczba masowa124
g-factor
czas połowicznego rozpadu
177,9 ± 2,6 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość-

124Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

125Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,930735 ± 0,000465 Da
liczba masowa125
g-factor
czas połowicznego rozpadu
160 ± 5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

125Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11.8%

126Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,934814 ± 0,000215 Da
liczba masowa126
g-factor
czas połowicznego rozpadu
52 ± 10 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

126Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%

127Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,937037 ± 0,000215 Da
liczba masowa127
g-factor
czas połowicznego rozpadu
89 ± 2 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

127Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.6%

128Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,941266 ± 0,000322 Da
liczba masowa128
g-factor
czas połowicznego rozpadu
60 ± 3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość+

128Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%
2n (2-neutron emission)%

129Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,944315 ± 0,000429 Da
liczba masowa129
g-factor
czas połowicznego rozpadu
49,9 ± 3,5 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość+

129Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)20%

130Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,950727 ± 0,000455 Da
liczba masowa130
g-factor
czas połowicznego rozpadu
40,6 ± 4,5 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość-

130Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

131Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,956253 ± 0,000537 Da
liczba masowa131
g-factor
czas połowicznego rozpadu
35 ± 8 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość+

131Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)10%

132Ag

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,96307 ± 0,000537 Da
liczba masowa132
g-factor
czas połowicznego rozpadu
30 ± 14 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

132Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

133Ag

abundancja naturalna
względna masa atomowa
132,968781 ± 0,000537 Da
liczba masowa133
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

133Ag Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Silver crystal

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaAnglo-Saxon: siolful, (silver); symbol from Latin: argentium.
wymowaSIL-ver (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,075 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00004 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000014 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9577
2p4.0806
2s12.3658
3d14.4602
3p17.1914
3s16.9688
4d32.2372
4p28.4376
4s27.1352
5s40.2445