Hlinník

Hlinník (Al)

chemický prvok s protónovým číslom 13
Protónové číslo13
Atómová hmotnosť26.9815385
Nukleónové číslo27
Skupina13
Perióda3
Orbitálp
protón13 p+
Neutrón14 n0
elektrón13 e-
Animated Bohrov model atómu of Al (Hlinník)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
125 pm
Mólový objem
Covalent Radius
126 pm
Metallic Radius
125 pm
iónový polomer
39 pm
Crystal Radius
53 pm
Van der Waalsov polomer
184 pm
density
2,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Hlinník020406080100120140160180200pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
0,43283 eV/particle
ionization energy
5,9857684 eV/particle
ionization energy of Al (Hlinník)
Merné skupenské teplo varu
284,1 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
10,75 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
330,9 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 3
Bohrov model atómu: Al (Hlinník)
Valenčný elektrón3
Lewis structure: Al (Hlinník)
electron configuration[Ne] 3s2 3p1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Enhanced Bohrov model atómu of Al (Hlinník)
Orbital Diagram of Al (Hlinník)
Oxidačné číslo-2, -1, 0, 1, 2, 3
Elektronegativita
1.61
Electrophilicity Index
0,9274010094475963 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
2 792,15 K
Teplota topenia
933,473 K
critical pressure
critical temperature
6 700,15 K
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery gray metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000231 1/K
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
0,897 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
38 MS/m
Merný elektrický odpor
0,000000026 m Ω
supravodivosť
1,175 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000078 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,00000000021 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0000211
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
4,05 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
2,75 MPa
bulk modulus
76 GPa
shear modulus
26 GPa
Youngov modul
70 GPa
Poissonova konštanta
0,35
rýchlosť zvuku
5 100 m/s
classification
KategóriaPo-prechodné kovy, Poor metals
CAS GroupIIIB
IUPAC GroupIIIA
Glawe Number78
Mendeleev Number82
Pettifor Number80
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
57,8 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
528 a₀
allotrope
Neutron cross section
0,233
Neutron Mass Absorption
0,03
Kvantové číslo2P1/2
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Aluminum

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy22
Natural Isotopes1

21Al

Nukleónové číslo21
neutrónové číslo8
Relatívna atómová hmotnosť
21,029082 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

22Al

Nukleónové číslo22
neutrónové číslo9
Relatívna atómová hmotnosť
22,01954 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
91,1 ± 0,5 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)55%
2p (2-proton emission)1.1%
β+α (β+-delayed α emission)0.038%

23Al

Nukleónové číslo23
neutrónové číslo10
Relatívna atómová hmotnosť
23,007244351 ± 0,00000037 Da
g-factor
1,556 ± 0,008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
446 ± 6 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.22%

24Al

Nukleónové číslo24
neutrónové číslo11
Relatívna atómová hmotnosť
23,999947598 ± 0,000000244 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,053 ± 0,004 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.035%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0016%

25Al

Nukleónové číslo25
neutrónové číslo12
Relatívna atómová hmotnosť
24,990428308 ± 0,000000069 Da
g-factor
1,45788 ± 0,00048
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,1666 ± 0,0023 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,02
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

26Al

Nukleónové číslo26
neutrónové číslo13
Relatívna atómová hmotnosť
25,986891876 ± 0,000000071 Da
g-factor
0,5606 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
717 ± 24 ky
Spin5
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,03
dátum objavu1934
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

27Al

Nukleónové číslo27
neutrónové číslo14
Relatívna atómová hmotnosť
26,981538408 ± 0,00000005 Da
g-factor
1,45628 ± 0,000008
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,1466 ± 0,001
dátum objavu1922
parity+

28Al

Nukleónové číslo28
neutrónové číslo15
Relatívna atómová hmotnosť
27,981910009 ± 0,000000052 Da
g-factor
1,0803333333333 ± 0,0016666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,245 ± 0,005 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,172 ± 0,012
dátum objavu1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

29Al

Nukleónové číslo29
neutrónové číslo16
Relatívna atómová hmotnosť
28,980453164 ± 0,00000037 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,56 ± 0,06 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

30Al

Nukleónové číslo30
neutrónové číslo17
Relatívna atómová hmotnosť
29,982969171 ± 0,000002077 Da
g-factor
1,004 ± 0,0023333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,62 ± 0,06 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

31Al

Nukleónové číslo31
neutrónové číslo18
Relatívna atómová hmotnosť
30,983949754 ± 0,0000024 Da
g-factor
1,5328 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
644 ± 25 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,134 ± 0,002
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.6%

32Al

Nukleónové číslo32
neutrónové číslo19
Relatívna atómová hmotnosť
31,988084338 ± 0,0000077 Da
g-factor
1,953 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,6 ± 0,5 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,0255 ± 0,0003
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.7%

33Al

Nukleónové číslo33
neutrónové číslo20
Relatívna atómová hmotnosť
32,990877685 ± 0,0000075 Da
g-factor
1,636 ± 0,002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
41,46 ± 0,09 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,141 ± 0,003
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.5%

34Al

Nukleónové číslo34
neutrónové číslo21
Relatívna atómová hmotnosť
33,996781924 ± 0,000002259 Da
g-factor
0,53925 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
53,73 ± 0,13 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%
2n (2-neutron emission)

35Al

Nukleónové číslo35
neutrónové číslo22
Relatívna atómová hmotnosť
34,999759816 ± 0,0000079 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38,16 ± 0,21 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)35.8%
2n (2-neutron emission)

36Al

Nukleónové číslo36
neutrónové číslo23
Relatívna atómová hmotnosť
36,006388 ± 0,0001605 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
90 ± 40 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

37Al

Nukleónové číslo37
neutrónové číslo24
Relatívna atómová hmotnosť
37,010531 ± 0,0001935 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,4 ± 0,3 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)52%
2n (2-neutron emission)1%

38Al

Nukleónové číslo38
neutrónové číslo25
Relatívna atómová hmotnosť
38,017681 ± 0,000161 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9 ± 0,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)84%
2n (2-neutron emission)

39Al

Nukleónové číslo39
neutrónové číslo26
Relatívna atómová hmotnosť
39,02307 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,6 ± 1,6 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)97%
2n (2-neutron emission)

40Al

Nukleónové číslo40
neutrónové číslo27
Relatívna atómová hmotnosť
40,03094 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

41Al

Nukleónové číslo41
neutrónové číslo28
Relatívna atómová hmotnosť
41,037134 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

42Al

Nukleónové číslo42
neutrónové číslo29
Relatívna atómová hmotnosť
42,045078 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2007
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

43Al

Nukleónové číslo43
neutrónové číslo30
Relatívna atómová hmotnosť
43,05182 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2007
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Aluminium-4
Aluminium bar surface etched

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaHans Christian Oersted
miesto nálezuDenmark
dátum objavu1825
etymológiaLatin: alumen, aluminis, (alum).
pronunciationah-LOO-men-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
82 300 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,002 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,00009 %
natural abundance (Meteoroid)
0,91 %
natural abundance (Slnko)
0,006 %
Množstvo vo vesmíre
0,005 %

Nuclear Screening Constants

1s0.409
2p4.0366
2s4.7864
3p8.9344
3s8.8828