Argon

Argon (Ar)

chemický prvek s atomovým číslem 18
Atomové číslo18
Atomová hmotnost39.948
Nukleonové číslo40
Skupina18
Perioda3
Blokp
proton18 p+
neutron22 n0
elektron18 e-
Animated Bohrův model atomu of Ar (Argon)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
71 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
96 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
188 pm
hustota
0,001633 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Argon0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
369,2 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
15,7596112 eV/particle
Ionizační energie of Ar (Argon)
měrné skupenské teplo varu
6,52 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 8
Bohrův model atomu: Ar (Argon)
Valenční elektron8
Lewis structure: Ar (Argon)
elektronová konfigurace[Ne] 3s2 3p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Enhanced Bohrův model atomu of Ar (Argon)
Orbital Diagram of Ar (Argon)
Oxidační číslo0
elektronegativita
Electrophilicity Index
0,0832013314590371 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPlyn
plynné skupenství hmotyMonoatomic
Teplota varu
87,302 K
Teplota tání
83,81 K
critical pressure
4,863 MPa
critical temperature
150,687 K
trojný bod
83,8058 K
68,89 kPa
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhledcolorless gas exhibiting a lilac/violet glow when placed in a high voltage electric field
Index lomu
1,000281
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
0,0177 W/(m K)
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
20,786 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta5/3
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,000000006 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,00000000024 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000000107
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
5,26 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
319 m/s
klasifikace
KategorieVzácné plyny, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number3
Mendeleev Number114
Pettifor Number3
Geochemical Classvolatile
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůatmophile

ostatní

Gas Basicity
346,3 kJ/mol
Polarizovatelnost
11,083 ± 0,007 a₀
C6 Dispersion Coefficient
64,2 a₀
allotrope
Účinný průřez
0,66
Neutron Mass Absorption
0,00059
kvantové číslo1S0
space group225 (Fm_3m)

Izotopy argonu

Stabilní izotopy2
Nestabilní izotopy24
Natural Isotopes3
Isotopic Composition4099.60%4099.60%360.33%360.33%380.06%380.06%

29Ar

Nukleonové číslo29
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
29,040761 ± 0,000471 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)100%

30Ar

Nukleonové číslo30
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
30,023694 ± 0,000192 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2015
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)100%

31Ar

Nukleonové číslo31
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
31,012158 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15 ± 0,3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)68.3%
2p (2-proton emission)9%
B+pA0.38%
3p0.07%
β+α (β+-delayed α emission)0.03%
2p (2-proton emission)0.0006%

32Ar

Nukleonové číslo32
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
31,997637824 ± 0,0000019 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
98 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.58%

33Ar

Nukleonové číslo33
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
32,989925545 ± 0,00000043 Da
g-factor
-1,446 ± 0,012
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
173 ± 2 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)38.7%

34Ar

Nukleonové číslo34
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
33,980270092 ± 0,000000083 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
846,46 ± 0,35 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Ar

Nukleonové číslo35
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
34,975257719 ± 0,00000073 Da
g-factor
0,42133333333333 ± 0,00013333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,7756 ± 0,001 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,084 ± 0,015
datum objevu1940
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

36Ar

Nukleonové číslo36
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
35,967545106 ± 0,000000028 Da
g-factor
0
natural abundance
0,3336 ± 0,021
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

37Ar

Nukleonové číslo37
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
36,966776301 ± 0,000000221 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35,011 ± 0,019 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,076 ± 0,003
datum objevu1941
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

38Ar

Nukleonové číslo38
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
37,962732102 ± 0,000000209 Da
g-factor
0
natural abundance
0,0629 ± 0,007
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie+

39Ar

Nukleonové číslo39
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
38,964313037 ± 0,000005367 Da
g-factor
-0,45428571428571 ± 0,0042857142857143
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
268 ± 8 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,116 ± 0,002
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

40Ar

Nukleonové číslo40
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
39,96238312204 ± 0,00000000234 Da
g-factor
0
natural abundance
99,6035 ± 0,025
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

41Ar

Nukleonové číslo41
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
40,96450057 ± 0,000000372 Da
g-factor
-0,37428571428571 ± 0,0022857142857143
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
109,61 ± 0,04 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,042 ± 0,004
datum objevu1936
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

42Ar

Nukleonové číslo42
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
41,963045737 ± 0,0000062 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32,9 ± 1,1 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

43Ar

Nukleonové číslo43
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
42,965636056 ± 0,0000057 Da
g-factor
-0,4088 ± 0,0024
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,37 ± 0,06 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,142 ± 0,014
datum objevu1969
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

44Ar

Nukleonové číslo44
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
43,964923814 ± 0,0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,87 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

45Ar

Nukleonové číslo45
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
44,968039731 ± 0,00000055 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,48 ± 0,15 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1974
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

46Ar

Nukleonové číslo46
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
45,968039244 ± 0,0000025 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,4 ± 0,6 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

47Ar

Nukleonové číslo47
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
46,972767112 ± 0,0000013 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,23 ± 0,03 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.2%

48Ar

Nukleonové číslo48
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
47,976001 ± 0,000018 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
415 ± 15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2004
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)38%

49Ar

Nukleonové číslo49
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
48,981685 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
236 ± 8 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29%
2n (2-neutron emission)

50Ar

Nukleonové číslo50
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
49,985797 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
106 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)37%
2n (2-neutron emission)

51Ar

Nukleonové číslo51
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
50,993033 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Ar

Nukleonové číslo52
neutronové číslo34
relativní atomová hmotnost
51,998519 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2009
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

53Ar

Nukleonové číslo53
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
53,00729 ± 0,00075 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

54Ar

Nukleonové číslo54
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
54,013484 ± 0,000859 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Argon ice 1

dějiny

objevitel nebo vynálezceSir William Ramsey, Baron Rayleigh
místo objevu/vynálezuScotland
datum objevu1894
etymologieGreek: argos (inactive).
výslovnostAR-gon (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
3,5 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,45 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
natural abundance (Slunce)
0,007 %
Hojnost ve vesmíru
0,02 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4925
2p3.9918
2s5.7696
3p11.2359
3s10.2432