Astat

Astat (At)

chemický prvok s protónovým číslom 85
Protónové číslo85
Atómová hmotnosť210
Nukleónové číslo191
Skupina17
Perióda6
Orbitálp
protón85 p+
Neutrón106 n0
elektrón85 e-
Animated Bohrov model atómu of At (Astat)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
147 pm
Metallic Radius
iónový polomer
62 pm
Crystal Radius
76 pm
Van der Waalsov polomer
202 pm
density

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
9,31751 eV/particle
ionization energy of At (Astat)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 18, 7
Bohrov model atómu: At (Astat)
Valenčný elektrón7
Lewis structure: At (Astat)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p5
Enhanced Bohrov model atómu of At (Astat)
Orbital Diagram of At (Astat)
Oxidačné číslo-1, 1, 3, 5, 7
Elektronegativita
2.2
Electrophilicity Index
2,8161454412824063 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
575,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobaunknown, probably metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaHalogény, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number98
Mendeleev Number110
Pettifor Number96
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
42 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo2P3/2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Astatine

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy39
Natural Isotopes0

191At

Nukleónové číslo191
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
191,004148081 ± 0,000017287 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,1 ± 0,8 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2003
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192At

Nukleónové číslo192
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
192,003140912 ± 0,000029922 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,5 ± 0,6 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2006
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.51%

193At

Nukleónové číslo193
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
192,999927725 ± 0,000023222 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29 ± 5 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2003
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

194At

Nukleónové číslo194
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
193,999230816 ± 0,00002523 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
286 ± 7 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%
β+ SF (β+-delayed fission)0.032%

195At

Nukleónové číslo195
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
194,99627448 ± 0,000010276 Da
g-factor
3,2 ± 0,1
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
290 ± 20 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196At

Nukleónové číslo196
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
195,995799034 ± 0,000032458 Da
g-factor
1,24 ± 0,046666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
377 ± 4 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,4
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)97.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ SF (β+-delayed fission)0.009%

197At

Nukleónové číslo197
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
196,993177353 ± 0,00000857 Da
g-factor
0,85111111111111 ± 0,015555555555556
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
388,2 ± 5,6 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1,2 ± 0,6
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)96.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)3.9%

198At

Nukleónové číslo198
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
197,992797864 ± 0,000005265 Da
g-factor
1,34 ± 0,046666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,47 ± 0,05 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)97%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199At

Nukleónové číslo199
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
198,990527715 ± 0,00000578 Da
g-factor
0,87555555555556 ± 0,015555555555556
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,02 ± 0,12 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)89%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200At

Nukleónové číslo200
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
199,990351099 ± 0,000026264 Da
g-factor
1,4266666666667 ± 0,05
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
43,2 ± 0,9 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,5
dátum objavu1963
parity+

decay modeintensity
α (α emission)52%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)48%

201At

Nukleónové číslo201
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
200,988417058 ± 0,000008786 Da
g-factor
0,89111111111111 ± 0,015555555555556
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
85,2 ± 1,6 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-1 ± 0,5
dátum objavu1963
parity-

decay modeintensity
α (α emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

202At

Nukleónové číslo202
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
201,988625686 ± 0,000029631 Da
g-factor
1,38 ± 0,053333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
184 ± 1 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88%
α (α emission)12%

203At

Nukleónové číslo203
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
202,986942904 ± 0,000011404 Da
g-factor
0,88888888888889 ± 0,015555555555556
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,4 ± 0,2 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,7 ± 0,4
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)69%
α (α emission)31%

204At

Nukleónové číslo204
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
203,987251393 ± 0,000024335 Da
g-factor
0,68857142857143 ± 0,025714285714286
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,12 ± 0,11 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.2%
α (α emission)3.8%

205At

Nukleónové číslo205
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
204,986060546 ± 0,000012941 Da
g-factor
0,90888888888889 ± 0,015555555555556
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,9 ± 0,8 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,3
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

206At

Nukleónové číslo206
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
205,986645768 ± 0,000014523 Da
g-factor
0,72833333333333 ± 0,028333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30,6 ± 0,8 m
Spin6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
dátum objavu1961
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.1%
α (α emission)0.9%

207At

Nukleónové číslo207
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
206,985799715 ± 0,000013318 Da
g-factor
0,91777777777778 ± 0,015555555555556
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,81 ± 0,03 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,5 ± 0,3
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90%
α (α emission)10%

208At

Nukleónové číslo208
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
207,986613011 ± 0,000009577 Da
g-factor
0,74333333333333 ± 0,03
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,63 ± 0,03 h
Spin6
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,3
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

209At

Nukleónové číslo209
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
208,986168701 ± 0,000005094 Da
g-factor
0,91555555555556 ± 0,015555555555556
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,42 ± 0,05 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
α (α emission)3.9%

210At

Nukleónové číslo210
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
209,987147423 ± 0,000008261 Da
g-factor
0,944 ± 0,032
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,1 ± 0,4 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
dátum objavu1949
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.825%
α (α emission)0.175%

211At

Nukleónové číslo211
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
210,987496226 ± 0,000002929 Da
g-factor
0,92 ± 0,0088888888888889
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,214 ± 0,007 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1940
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)58.2%
α (α emission)41.8%

212At

Nukleónové číslo212
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
211,990737301 ± 0,000002559 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
314 ± 3 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β (β decay)

213At

Nukleónové číslo213
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
212,992936593 ± 0,000005258 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
125 ± 6 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

214At

Nukleónové číslo214
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
213,996372331 ± 0,000004274 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
558 ± 10 ns
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

215At

Nukleónové číslo215
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
214,998651002 ± 0,000007116 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
37 ± 3 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1944
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

216At

Nukleónové číslo216
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
216,002422643 ± 0,000003837 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
300 ± 30 us
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)
ϵ (electron capture)

217At

Nukleónové číslo217
neutrónové číslo132
Relatívna atómová hmotnosť
217,004717794 ± 0,000005368 Da
g-factor
0,84444444444444 ± 0,044444444444444
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,6 ± 0,3 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99.992%
β (β decay)0.008%

218At

Nukleónové číslo218
neutrónové číslo133
Relatívna atómová hmotnosť
218,008695941 ± 0,000012349 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,28 ± 0,06 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1943
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

219At

Nukleónové číslo219
neutrónové číslo134
Relatívna atómová hmotnosť
219,011160587 ± 0,000003474 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
56 ± 3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1953
parity-

decay modeintensity
α (α emission)93.6%
β (β decay)6.4%

220At

Nukleónové číslo220
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
220,015433 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,71 ± 0,04 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)92%
α (α emission)8%

221At

Nukleónové číslo221
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
221,018017 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,3 ± 0,2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

222At

Nukleónové číslo222
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
222,022494 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
54 ± 10 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

223At

Nukleónové číslo223
neutrónové číslo138
Relatívna atómová hmotnosť
223,025151 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
50 ± 7 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

224At

Nukleónové číslo224
neutrónové číslo139
Relatívna atómová hmotnosť
224,029749 ± 0,000024 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,5 ± 1,5 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

225At

Nukleónové číslo225
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
225,032528 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

226At

Nukleónové číslo226
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
226,037209 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

227At

Nukleónové číslo227
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
227,040183 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

228At

Nukleónové číslo228
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
228,04496 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

229At

Nukleónové číslo229
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
229,048191 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Electron shell 085 Astatine

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaD.R.Corson, K.R.MacKenzie, E.Segré
miesto nálezuUnited States
dátum objavu1940
etymológiaGreek: astatos (unstable).
pronunciationAS-teh-teen (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6446
2p4.5524
2s22.3324
3d13.4155
3p23.5024
3s24.6481
4d37.9504
4f37.7596
4p36.516
4s35.6644
5d58.661
5p53.96
5s52.0665
6p69.8368
6s67.7002