Vàng

Vàng (Au)

một kim loại quý màu vàng, nguyên tố hóa học của nguyên tử số 79, có giá trị đặc biệt để sử dụng trong trang sức và trang trí, và để đảm bảo giá trị của tiền tệ.
Số nguyên tử79
Nguyên tử khối196.966569
số khối197
Nhóm11
Chu kỳ6
Phân lớpd
Prô ton79 p+
Nơ tron118 n0
Electrons79 e-
Animated Mô hình Bohr of Au (Vàng)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
135 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
124 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
137 pm
Crystal Radius
151 pm
Bán kính van der Waals
214 pm
mật độ
19,3 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
2,30863 eV/particle
ionization energy
9,225553 eV/particle
ionization energy of Au (Vàng)
Nhiệt bay hơi
340 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
12,68 kJ/mol
standard enthalpy of formation
368,2 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 18, 1
Mô hình Bohr: Au (Vàng)
Electron hóa trị1
Cấu hình electron[Xe] 4f14 5d10 6s1
Enhanced Mô hình Bohr of Au (Vàng)
Orbital Diagram of Au (Vàng)
trạng thái oxy hóa-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5
độ âm điện
2.4
Electrophilicity
2,404200854149471 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
3.109,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.337,33 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Vàng kim loại
appearancemetallic yellow
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000142 1/K
molar heat capacity
25,418 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,129 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
45 MS/m
điện trở suất
0,000000022 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,00000000178 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000351 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000344
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (FCC)
lattice constant
4,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
2,5 MPa
Mô đun khối
220 GPa
Modul ngang
27 GPa
mô đun Young
78 GPa
Hệ số Poisson
0,44
tốc độ âm thanh
1.740 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number66
Mendeleev Number73
Pettifor Number70
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidt classificationsiderophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
36 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
98,7
Neutron Mass Absorption
0,017
Số lượng tử2S1/2
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Vàng

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền42
Radioactive Isotopes41

168Au

natural abundance
relative atomic mass
168,002716 ± 0,000429 Da
số khối168
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

168Au Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

169Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
168,99808 ± 0,00032 Da
số khối169
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

169Au Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

170Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
169,996024 ± 0,000216 Da
số khối170
g-factor
chu kỳ bán rã
290 ± 50 us
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2002
parity

170Au Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)89%
α (α emission)11%

171Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,991881533 ± 0,000022236 Da
số khối171
g-factor
chu kỳ bán rã
22,3 ± 2,4 us
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

171Au Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%
α (α emission)%

172Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,989996704 ± 0,000060287 Da
số khối172
g-factor
chu kỳ bán rã
28 ± 4 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1993
parity

172Au Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

173Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
172,986224263 ± 0,000024458 Da
số khối173
g-factor
chu kỳ bán rã
25,5 ± 0,8 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1983
parity+

173Au Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

174Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
173,984908 ± 0,000109 Da
số khối174
g-factor
chu kỳ bán rã
139 ± 3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1983
parity-

174Au Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)90%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

175Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
174,981316375 ± 0,000041399 Da
số khối175
g-factor
chu kỳ bán rã
200 ± 3 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1975
parity+

175Au Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)88%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

176Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
175,980116925 ± 0,000035625 Da
số khối176
g-factor
chu kỳ bán rã
1,05 ± 0,01 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1975
parity-

176Au Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)75%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

177Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
176,976869701 ± 0,0000107 Da
số khối177
g-factor
2,3 ± 0,1
chu kỳ bán rã
1,501 ± 0,02 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1968
parity+

177Au Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)40%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)60%

178Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
177,976056714 ± 0,000011 Da
số khối178
g-factor
chu kỳ bán rã
3,4 ± 0,5 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity+

178Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)84%
α (α emission)16%

179Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
178,973173666 ± 0,000012555 Da
số khối179
g-factor
2,02 ± 0,1
chu kỳ bán rã
7,1 ± 0,3 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1968
parity+

179Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
α (α emission)22%

180Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
179,972489738 ± 0,000005108 Da
số khối180
g-factor
chu kỳ bán rã
7,9 ± 0,3 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity+

180Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.42%
α (α emission)0.58%

181Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
180,970079102 ± 0,000021445 Da
số khối181
g-factor
chu kỳ bán rã
13,7 ± 1,4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

181Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)97.3%
α (α emission)2.7%

182Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
181,969614433 ± 0,000020143 Da
số khối182
g-factor
0,65 ± 0,05
chu kỳ bán rã
15,5 ± 0,4 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity+

182Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.13%

183Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
182,967588106 ± 0,000010116 Da
số khối183
g-factor
0,784 ± 0,008
chu kỳ bán rã
42,8 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity-

183Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.45%
α (α emission)0.55%

184Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
183,967451523 ± 0,000023912 Da
số khối184
g-factor
0,412 ± 0,004
chu kỳ bán rã
20,6 ± 0,9 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
4,7 ± 0,3
ngày khám phá1969
parity+

184Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.013%

185Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
184,965798871 ± 0,0000028 Da
số khối185
g-factor
0,864 ± 0,008
chu kỳ bán rã
4,25 ± 0,06 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,1 ± 0,1
ngày khám phá1960
parity-

185Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.74%
α (α emission)0.26%

186Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
185,965952703 ± 0,000022509 Da
số khối186
g-factor
-0,42 ± 0,01
chu kỳ bán rã
10,7 ± 0,5 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
3,1 ± 0,06
ngày khám phá1960
parity-

186Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0008%

187Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
186,964542147 ± 0,000024153 Da
số khối187
g-factor
1,066 ± 0,03
chu kỳ bán rã
8,3 ± 0,2 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1955
parity+

187Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

188Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
187,965247966 ± 0,0000029 Da
số khối188
g-factor
-0,07 ± 0,03
chu kỳ bán rã
8,84 ± 0,06 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity-

188Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

189Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
188,963948286 ± 0,000021558 Da
số khối189
g-factor
0,984 ± 0,028
chu kỳ bán rã
28,7 ± 0,4 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1955
parity+

189Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

190Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
189,964751746 ± 0,0000037 Da
số khối190
g-factor
-0,065 ± 0,007
chu kỳ bán rã
42,8 ± 1 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1959
parity-

190Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)1%

191Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
190,963716452 ± 0,000005288 Da
số khối191
g-factor
0,090933333333333 ± 0,0006
chu kỳ bán rã
3,18 ± 0,08 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,72 ± 0,02
ngày khám phá1954
parity+

191Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

192Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
191,964817615 ± 0,000016991 Da
số khối192
g-factor
-0,0107 ± 0,0015
chu kỳ bán rã
4,94 ± 0,09 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
-0,228 ± 0,008
ngày khám phá1948
parity-

192Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

193Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
192,964138442 ± 0,000009311 Da
số khối193
g-factor
0,092733333333333 ± 0,00033333333333333
chu kỳ bán rã
17,65 ± 0,15 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,66 ± 0,02
ngày khám phá1948
parity+

193Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

194Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
193,965419051 ± 0,000002273 Da
số khối194
g-factor
0,076 ± 0,0013
chu kỳ bán rã
38,02 ± 0,1 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
-0,24 ± 0,009
ngày khám phá1948
parity-

194Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

195Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
194,965037823 ± 0,000001201 Da
số khối195
g-factor
0,098733333333333 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
186,01 ± 0,06 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,607 ± 0,018
ngày khám phá1948
parity+

195Au Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

196Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
195,966571213 ± 0,000003179 Da
số khối196
g-factor
0,29415 ± 0,00025
chu kỳ bán rã
6,165 ± 0,011 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,07
ngày khám phá1937
parity-

196Au Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)93%
β (β decay)7%

197Au

natural abundance
100
relative atomic mass
196,966570103 ± 0,000000581 Da
số khối197
g-factor
0,0968 ± 0,00013333333333333
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,547 ± 0,016
ngày khám phá1935
parity+

198Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
197,968243714 ± 0,000000579 Da
số khối198
g-factor
0,29555 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
2,69464 ± 0,00014 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,64 ± 0,019
ngày khám phá1937
parity-

198Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

199Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
198,968766573 ± 0,000000581 Da
số khối199
g-factor
0,18033333333333 ± 0,00053333333333333
chu kỳ bán rã
3,139 ± 0,007 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,51 ± 0,016
ngày khám phá1937
parity+

199Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

200Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
199,970756558 ± 0,000028681 Da
số khối200
g-factor
chu kỳ bán rã
48,4 ± 0,3 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity-

200Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

201Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
200,971657678 ± 0,000003455 Da
số khối201
g-factor
chu kỳ bán rã
26 ± 0,8 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity+

201Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

202Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
201,973856 ± 0,000025 Da
số khối202
g-factor
chu kỳ bán rã
28,4 ± 1,2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1967
parity-

202Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

203Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
202,975154492 ± 0,000003309 Da
số khối203
g-factor
chu kỳ bán rã
60 ± 6 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1952
parity+

203Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

204Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
203,97811 ± 0,000215 Da
số khối204
g-factor
chu kỳ bán rã
38,3 ± 1,3 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1972
parity-

204Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

205Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
204,980064 ± 0,000215 Da
số khối205
g-factor
chu kỳ bán rã
32 ± 1,4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

205Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

206Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
205,984766 ± 0,000322 Da
số khối206
g-factor
chu kỳ bán rã
47 ± 11 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity+

206Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

207Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
206,988577 ± 0,000322 Da
số khối207
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

207Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

208Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
207,993655 ± 0,000322 Da
số khối208
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

208Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

209Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
208,997606 ± 0,000429 Da
số khối209
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

209Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

210Au

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
210,002877 ± 0,000429 Da
số khối210
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin6
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

210Au Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Gold-crystals

lịch sử

được phát hiện bởiKnown to the ancients.
nơi khám phá
ngày khám phá
từ nguyên họcAnglo-Saxon: geolo (yellow); symbol from Latin: aurum (shining dawn).
cách phát âmGOLD (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,004 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000004 mg/L
Abundance in Human Body
0,00001 %
Abundance in Meteor
0,000017 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5239
2p4.4868
2s20.6302
3d13.4917
3p22.297
3s23.2372
4d37.472
4f38.3504
4p35.4532
4s34.5868
5d58.8735
5p53.83
5s51.6725
6s68.062