Берилијум

Берилијум (Be)

хемијски елемент са атомским бројем 4
Атомски број4
Атомска маса9.0121831
Масени број9
Група2
Периода2
Блокs
протон4 p+
неутрон5 n0
електрон4 e-
Animated Боров модел атома of Be (Берилијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
105 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
102 pm
Metallic Radius
89 pm
ionic radius
16 pm
Crystal Radius
30 pm
Ван дер Валсов радијус
153 pm
густина
1,85 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Берилијум020406080100120140160pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
9,322699 eV/particle
енергија јонизације of Be (Берилијум)
Топлота испаравања
309 kJ/mol
топлота топљења
12,21 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
324 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 2
Боров модел атома: Be (Берилијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Be (Берилијум)
електронска конфигурација[He] 2s2
1s2 2s2
Enhanced Боров модел атома of Be (Берилијум)
Orbital Diagram of Be (Берилијум)
оксидациони број0, 1, 2
електронегативност
1.57
Electrophilicity Index
0,5110145863657444 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
2.741,15 K
Температура топљења
1.560,15 K
critical pressure
critical temperature
5.205,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Шкриљцова сива
appearancewhite-gray metallic
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000113 1/K
molar heat capacity
16,443 J/(mol K)
Специфична топлота
1,825 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
25 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000003999999999998 m Ω
Суперпроводност
0,026 K
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000126 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,0000000001136 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,00002328
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
2,29 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
5,5 MPa
модул стишљивости
130 GPa
shear modulus
132 GPa
Јангов модул
287 GPa
Пуасонов однос
0,032
брзина звука
13.000 m/s
класификација
КатегоријаЗемно-алкални метали, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number77
Mendeleev Number75
Pettifor Number77
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
37,74 ± 0,03 a₀
C6 Dispersion Coefficient
227 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
0,0092
Neutron Mass Absorption
0,00003
квантни број1S0
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Beryllium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи11
Natural Isotopes1

5Be

Масени број5
неутронски број1
атомска тежина
5,03987 ± 0,00215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

6Be

Масени број6
неутронски број2
атомска тежина
6,019726409 ± 0,000005848 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5 ± 0,3 zs
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)100%

7Be

Масени број7
неутронски број3
атомска тежина
7,016928714 ± 0,000000076 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
53,22 ± 0,06 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

8Be

Масени број8
неутронски број4
атомска тежина
8,005305102 ± 0,000000037 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
81,9 ± 3,7 as
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1932
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

9Be

Масени број9
неутронски број5
атомска тежина
9,012183062 ± 0,000000082 Da
g-factor
-0,78495333333333 ± 0,0000033333333333333
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,0529 ± 0,0004
датум открића1921
parity-

10Be

Масени број10
неутронски број6
атомска тежина
10,013534692 ± 0,000000086 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,387 ± 0,012 My
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1935
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

11Be

Масени број11
неутронски број7
атомска тежина
11,02166108 ± 0,000000255 Da
g-factor
-3,3632 ± 0,0016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,76 ± 0,07 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
βα (β-delayed α emission)3.3%
B-p0.0013%
β n (β-delayed neutron emission)

12Be

Масени број12
неутронски број8
атомска тежина
12,026922082 ± 0,000002048 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21,46 ± 0,05 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.5%

13Be

Масени број13
неутронски број9
атомска тежина
13,036134506 ± 0,000010929 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1 ± 0,7 zs
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1983
parity-

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)

14Be

Масени број14
неутронски број10
атомска тежина
14,04289292 ± 0,00014197 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,53 ± 0,27 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1973
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)86%
2n (2-neutron emission)5%
β t (β-delayed triton emission)0.02%
βα (β-delayed α emission)0.004%

15Be

Масени број15
неутронски број11
атомска тежина
15,053490215 ± 0,00017799 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
790 ± 270 ys
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2013
parity+

начин распадаинтензитет
n (neutron emission)100%

16Be

Масени број16
неутронски број12
атомска тежина
16,061672036 ± 0,00017799 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
650 ± 130 ys
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
2n (2-neutron emission)100%
Beryllium nuggets 2
Electron shell de 004 Beryllium

историја

откриоFredrich Wöhler, A.A.Bussy
место открићаGermany/France
датум открића1798
етимологијаGreek: beryllos, "beryl" (a mineral).
изговорbeh-RIL-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
2,8 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,0000056 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00000004 %
присутност у природи (метеороид)
0,0000029 %
присутност у природи (Сунце)
0,00000001 %
Заступљеност у Космосу
0,0000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3152
2s2.088