Bohrium

Bohrium (Bh)

chemický prvek s atomovým číslem 107
Atomové číslo107
Atomová hmotnost274
Nukleonové číslo260
Skupina7
Perioda7
Blokd
proton107 p+
neutron153 n0
elektron107 e-
Animated Bohrův model atomu of Bh (Bohrium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
141 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota
37,1 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Bh (Bohrium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Bohrův model atomu: Bh (Bohrium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Bh (Bohrium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d5 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d5 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Bh (Bohrium)
Orbital Diagram of Bh (Bohrium)
Oxidační číslo7
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number
Mendeleev Number58
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo6S5/2
space group ()

Izotopy bohria

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy19
Natural Isotopes0

260Bh

Nukleonové číslo260
neutronové číslo153
relativní atomová hmotnost
260,121443 ± 0,000211 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
41 ± 14 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2008
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

261Bh

Nukleonové číslo261
neutronové číslo154
relativní atomová hmotnost
261,121395733 ± 0,000193026 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12,8 ± 3,2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

262Bh

Nukleonové číslo262
neutronové číslo155
relativní atomová hmotnost
262,122654688 ± 0,000099919 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
84 ± 11 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

263Bh

Nukleonové číslo263
neutronové číslo156
relativní atomová hmotnost
263,122916 ± 0,000328 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

264Bh

Nukleonové číslo264
neutronové číslo157
relativní atomová hmotnost
264,124486 ± 0,00019 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,07 ± 0,21 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)86%
SF (spontaneous fission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

265Bh

Nukleonové číslo265
neutronové číslo158
relativní atomová hmotnost
265,124955 ± 0,000257 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,19 ± 0,52 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

266Bh

Nukleonové číslo266
neutronové číslo159
relativní atomová hmotnost
266,12679 ± 0,000175 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,6 ± 2,2 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2000
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

267Bh

Nukleonové číslo267
neutronové číslo160
relativní atomová hmotnost
267,127499 ± 0,000282 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22 ± 10 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2000
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

268Bh

Nukleonové číslo268
neutronové číslo161
relativní atomová hmotnost
268,129584 ± 0,00041 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Bh

Nukleonové číslo269
neutronové číslo162
relativní atomová hmotnost
269,130411 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

270Bh

Nukleonové číslo270
neutronové číslo163
relativní atomová hmotnost
270,133366 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,8 ± 3 m
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2007
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

271Bh

Nukleonové číslo271
neutronové číslo164
relativní atomová hmotnost
271,135115 ± 0,000412 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,9 ± 1,9 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2013
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

272Bh

Nukleonové číslo272
neutronové číslo165
relativní atomová hmotnost
272,138259 ± 0,000571 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,3 ± 1,8 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

273Bh

Nukleonové číslo273
neutronové číslo166
relativní atomová hmotnost
273,140294 ± 0,000703 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Bh

Nukleonové číslo274
neutronové číslo167
relativní atomová hmotnost
274,143599 ± 0,00062 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
57 ± 27 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

275Bh

Nukleonové číslo275
neutronové číslo168
relativní atomová hmotnost
275,145766 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)

276Bh

Nukleonové číslo276
neutronové číslo169
relativní atomová hmotnost
276,149169 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Bh

Nukleonové číslo277
neutronové číslo170
relativní atomová hmotnost
277,151477 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Bh

Nukleonové číslo278
neutronové číslo171
relativní atomová hmotnost
278,154988 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2016
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
Electron shell 107 Bohrium

dějiny

objevitel nebo vynálezceHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1976
etymologieNamed in honor of Niels Bohr
výslovnostneels-BOR-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants