בוהריום

בוהריום (Bh)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 107
מספר אטומי107
מסה אטומי274
מספר מסה260
קבוצה7
מחזור7
חסוםd
פרוטון107 p+
נייטרון153 n0
אלקטרון107 e-
Animated מודל האטום של בוהר of Bh (בוהריום)

תכונה פיזיקלית

רדיוס אטומי
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
141 pm
Metallic Radius
רדיוס יוני
Crystal Radius
רדיוס ואן דר ואלס
צפיפות
37.1 g/cm³

תכונה כימית

אנרגיה
proton affinity
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
אנרגיה ליינון of Bh (בוהריום)
אנתלפיית אידוי
enthalpy of fusion
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
אלקטרון
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
מודל האטום של בוהר: Bh (בוהריום)
אלקטרון ערכיות2
מבנה לואיס: Bh (בוהריום)
מבנה אלקטרונים[Rn] 5f14 6d5 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d5 7s2
Enhanced מודל האטום של בוהר of Bh (בוהריום)
Orbital Diagram of Bh (בוהריום)
דרגת חמצון7
אלקטרושליליות
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
פאזת החומרמוצק
gaseous state of matter
נקודת רתיחה
נקודת התכה
critical pressure
critical temperature
נקודה משולשת
appearance
צבע
ללא צבע
appearance
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
התפשטות תרמית
קיבול חום מולרי
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
type
מוליכות חשמלית סגולית
התנגדות חשמלית סגולית
מוליכות-על
מגנטיות
type
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
מבנה
מבנה גבישי ()
פרמטר סריג
Lattice Angles
תכונה מכנית של חומר
קשיות
מודול הנפח
מודול הגזירה
מודול יאנג
מקדם פואסון
מהירות הקול
מיון
קטגוריהמתכות מעבר, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number
Mendeleev Number58
Pettifor Number
Geochemical Class
סיווג גולדשמידטsynthetic

other

Gas Basicity
פולריזביליות
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
חתך פעולה
Neutron Mass Absorption
מספר קוונטי6S5/2
חבורת סימטריות מרחבית ()

Isotopes of Bohrium

איזוטופים יציבים0
איזוטופים לא יציבים19
Natural Isotopes0

260Bh

מספר מסה260
מספר הנייטרונים153
משקל אטומי
260.121443 ± 0.000211 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
41 ± 14 ms
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2008
זוגיות

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

261Bh

מספר מסה261
מספר הנייטרונים154
משקל אטומי
261.121395733 ± 0.000193026 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
12.8 ± 3.2 ms
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1989
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

262Bh

מספר מסה262
מספר הנייטרונים155
משקל אטומי
262.122654688 ± 0.000099919 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
84 ± 11 ms
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1981
זוגיות

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

263Bh

מספר מסה263
מספר הנייטרונים156
משקל אטומי
263.122916 ± 0.000328 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)

264Bh

מספר מסה264
מספר הנייטרונים157
משקל אטומי
264.124486 ± 0.00019 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.07 ± 0.21 s
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1995
זוגיות

decay modeעוצמה
α (α emission)86%
SF (spontaneous fission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

265Bh

מספר מסה265
מספר הנייטרונים158
משקל אטומי
265.124955 ± 0.000257 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.19 ± 0.52 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2004
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)

266Bh

מספר מסה266
מספר הנייטרונים159
משקל אטומי
266.12679 ± 0.000175 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
10.6 ± 2.2 s
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2000
זוגיות

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

267Bh

מספר מסה267
מספר הנייטרונים160
משקל אטומי
267.127499 ± 0.000282 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
22 ± 10 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2000
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%

268Bh

מספר מסה268
מספר הנייטרונים161
משקל אטומי
268.129584 ± 0.00041 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות

decay modeעוצמה
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Bh

מספר מסה269
מספר הנייטרונים162
משקל אטומי
269.130411 ± 0.000402 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)

270Bh

מספר מסה270
מספר הנייטרונים163
משקל אטומי
270.133366 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
3.8 ± 3 m
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2007
זוגיות

decay modeעוצמה
α (α emission)100%

271Bh

מספר מסה271
מספר הנייטרונים164
משקל אטומי
271.135115 ± 0.000412 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
2.9 ± 1.9 s
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2013
זוגיות

decay modeעוצמה
α (α emission)100%

272Bh

מספר מסה272
מספר הנייטרונים165
משקל אטומי
272.138259 ± 0.000571 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
11.3 ± 1.8 s
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2004
זוגיות

decay modeעוצמה
α (α emission)100%

273Bh

מספר מסה273
מספר הנייטרונים166
משקל אטומי
273.140294 ± 0.000703 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות

decay modeעוצמה
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Bh

מספר מסה274
מספר הנייטרונים167
משקל אטומי
274.143599 ± 0.00062 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
57 ± 27 s
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2010
זוגיות

decay modeעוצמה
α (α emission)100%

275Bh

מספר מסה275
מספר הנייטרונים168
משקל אטומי
275.145766 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות-

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)

276Bh

מספר מסה276
מספר הנייטרונים169
משקל אטומי
276.149169 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות

decay modeעוצמה
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Bh

מספר מסה277
מספר הנייטרונים170
משקל אטומי
277.151477 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות

decay modeעוצמה
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Bh

מספר מסה278
מספר הנייטרונים171
משקל אטומי
278.154988 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2016
זוגיות

decay modeעוצמה
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
Electron shell 107 Bohrium

היסטוריה

מגלה או ממציאHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
מקום גילויGermany
תאריך גילוי או המצאה1976
אטימולוגיהNamed in honor of Niels Bohr
הגייהneels-BOR-i-em (אנגלית)

מקור

שכיחות
Abundance in Earth's crust
natural abundance (אוקיינוס)
natural abundance (גוף האדם)
0 %
natural abundance (מטאורואיד)
0 %
natural abundance (השמש)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants