Bohr

Bohr (Bh)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa107
Masa atomowa274
liczba masowa260
Grupa7
Okres7
Blokd
Protony107 p+
Neutrony153 n0
Elektrony107 e-
Animated Model atomu Bohra of Bh (Bohr)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
141 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
37,1 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Bh (Bohr)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Model atomu Bohra: Bh (Bohr)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d5 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Bh (Bohr)
Orbital Diagram of Bh (Bohr)
stopień utlenienia7
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number
Mendeleev Number58
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe6S5/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Bohrium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy19
Radioactive Isotopes19

260Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
260,121443 ± 0,000211 Da
liczba masowa260
g-factor
czas połowicznego rozpadu
41 ± 14 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość

260Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

261Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
261,121395733 ± 0,000193026 Da
liczba masowa261
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12,8 ± 3,2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

261Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

262Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
262,122654688 ± 0,000099919 Da
liczba masowa262
g-factor
czas połowicznego rozpadu
84 ± 11 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość

262Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

263Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
263,122916 ± 0,000328 Da
liczba masowa263
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

263Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

264Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
264,124486 ± 0,00019 Da
liczba masowa264
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,07 ± 0,21 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

264Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)86%
SF (spontaneous fission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

265Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
265,124955 ± 0,000257 Da
liczba masowa265
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,19 ± 0,52 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość-

265Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

266Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
266,12679 ± 0,000175 Da
liczba masowa266
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,6 ± 2,2 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość

266Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

267Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
267,127499 ± 0,000282 Da
liczba masowa267
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22 ± 10 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość-

267Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

268Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
268,129584 ± 0,00041 Da
liczba masowa268
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

268Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

269Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
269,130411 ± 0,000402 Da
liczba masowa269
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

269Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

270Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
270,133366 ± 0,00032 Da
liczba masowa270
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,8 ± 3 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość

270Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

271Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
271,135115 ± 0,000412 Da
liczba masowa271
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,9 ± 1,9 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość

271Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

272Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
272,138259 ± 0,000571 Da
liczba masowa272
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11,3 ± 1,8 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

272Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

273Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
273,140294 ± 0,000703 Da
liczba masowa273
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

273Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

274Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
274,143599 ± 0,00062 Da
liczba masowa274
g-factor
czas połowicznego rozpadu
57 ± 27 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

274Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

275Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
275,145766 ± 0,000644 Da
liczba masowa275
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

275Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)%

276Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
276,149169 ± 0,000644 Da
liczba masowa276
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

276Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
277,151477 ± 0,000644 Da
liczba masowa277
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

277Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

278Bh

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
278,154988 ± 0,000429 Da
liczba masowa278
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość

278Bh Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%
Electron shell 107 Bohrium

historia

odkrywca lub wynalazcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1976
etymologiaNamed in honor of Niels Bohr
wymowaneels-BOR-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants