Bohr

Bohr (Bh)

107. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa107
Masa atomowa274
liczba masowa260
Grupa7
Okres7
Blokd
proton107 p+
neutron153 n0
elektron107 e-
Animated Model atomu Bohra of Bh (Bohr)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
141 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
37,1 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Bh (Bohr)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Model atomu Bohra: Bh (Bohr)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Bh (Bohr)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d5 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d5 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Bh (Bohr)
Orbital Diagram of Bh (Bohr)
stopień utlenienia7
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number
Mendeleev Number58
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe6S5/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Bohrium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy19
Natural Isotopes0

260Bh

liczba masowa260
liczba neutronów153
względna masa atomowa
260,121443 ± 0,000211 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
41 ± 14 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

261Bh

liczba masowa261
liczba neutronów154
względna masa atomowa
261,121395733 ± 0,000193026 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,8 ± 3,2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

262Bh

liczba masowa262
liczba neutronów155
względna masa atomowa
262,122654688 ± 0,000099919 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
84 ± 11 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

263Bh

liczba masowa263
liczba neutronów156
względna masa atomowa
263,122916 ± 0,000328 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

264Bh

liczba masowa264
liczba neutronów157
względna masa atomowa
264,124486 ± 0,00019 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,07 ± 0,21 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)86%
SF (spontaneous fission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

265Bh

liczba masowa265
liczba neutronów158
względna masa atomowa
265,124955 ± 0,000257 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,19 ± 0,52 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

266Bh

liczba masowa266
liczba neutronów159
względna masa atomowa
266,12679 ± 0,000175 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,6 ± 2,2 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

267Bh

liczba masowa267
liczba neutronów160
względna masa atomowa
267,127499 ± 0,000282 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22 ± 10 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2000
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

268Bh

liczba masowa268
liczba neutronów161
względna masa atomowa
268,129584 ± 0,00041 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Bh

liczba masowa269
liczba neutronów162
względna masa atomowa
269,130411 ± 0,000402 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

270Bh

liczba masowa270
liczba neutronów163
względna masa atomowa
270,133366 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,8 ± 3 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

271Bh

liczba masowa271
liczba neutronów164
względna masa atomowa
271,135115 ± 0,000412 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,9 ± 1,9 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2013
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

272Bh

liczba masowa272
liczba neutronów165
względna masa atomowa
272,138259 ± 0,000571 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,3 ± 1,8 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

273Bh

liczba masowa273
liczba neutronów166
względna masa atomowa
273,140294 ± 0,000703 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Bh

liczba masowa274
liczba neutronów167
względna masa atomowa
274,143599 ± 0,00062 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
57 ± 27 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

275Bh

liczba masowa275
liczba neutronów168
względna masa atomowa
275,145766 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)

276Bh

liczba masowa276
liczba neutronów169
względna masa atomowa
276,149169 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Bh

liczba masowa277
liczba neutronów170
względna masa atomowa
277,151477 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Bh

liczba masowa278
liczba neutronów171
względna masa atomowa
278,154988 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
Electron shell 107 Bohrium

historia

odkrywca lub wynalazcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1976
etymologiaNamed in honor of Niels Bohr
wymowaneels-BOR-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants