Bohrium

Bohrium (Bh)

chemický prvok s protónovým číslom 107
Protónové číslo107
Atómová hmotnosť274
Nukleónové číslo260
Skupina7
Perióda7
Orbitáld
protón107 p+
Neutrón153 n0
elektrón107 e-
Animated Bohrov model atómu of Bh (Bohrium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
141 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density
37,1 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Bh (Bohrium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Bohrov model atómu: Bh (Bohrium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Bh (Bohrium)
electron configuration[Rn] 5f14 6d5 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d5 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Bh (Bohrium)
Orbital Diagram of Bh (Bohrium)
Oxidačné číslo7
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number
Mendeleev Number58
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo6S5/2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Bohrium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy19
Natural Isotopes0

260Bh

Nukleónové číslo260
neutrónové číslo153
Relatívna atómová hmotnosť
260,121443 ± 0,000211 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
41 ± 14 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2008
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

261Bh

Nukleónové číslo261
neutrónové číslo154
Relatívna atómová hmotnosť
261,121395733 ± 0,000193026 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,8 ± 3,2 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

262Bh

Nukleónové číslo262
neutrónové číslo155
Relatívna atómová hmotnosť
262,122654688 ± 0,000099919 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
84 ± 11 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

263Bh

Nukleónové číslo263
neutrónové číslo156
Relatívna atómová hmotnosť
263,122916 ± 0,000328 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

264Bh

Nukleónové číslo264
neutrónové číslo157
Relatívna atómová hmotnosť
264,124486 ± 0,00019 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,07 ± 0,21 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)86%
SF (spontaneous fission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

265Bh

Nukleónové číslo265
neutrónové číslo158
Relatívna atómová hmotnosť
265,124955 ± 0,000257 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,19 ± 0,52 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

266Bh

Nukleónové číslo266
neutrónové číslo159
Relatívna atómová hmotnosť
266,12679 ± 0,000175 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,6 ± 2,2 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2000
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

267Bh

Nukleónové číslo267
neutrónové číslo160
Relatívna atómová hmotnosť
267,127499 ± 0,000282 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22 ± 10 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2000
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

268Bh

Nukleónové číslo268
neutrónové číslo161
Relatívna atómová hmotnosť
268,129584 ± 0,00041 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Bh

Nukleónové číslo269
neutrónové číslo162
Relatívna atómová hmotnosť
269,130411 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
α (α emission)

270Bh

Nukleónové číslo270
neutrónové číslo163
Relatívna atómová hmotnosť
270,133366 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,8 ± 3 m
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

271Bh

Nukleónové číslo271
neutrónové číslo164
Relatívna atómová hmotnosť
271,135115 ± 0,000412 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,9 ± 1,9 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2013
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

272Bh

Nukleónové číslo272
neutrónové číslo165
Relatívna atómová hmotnosť
272,138259 ± 0,000571 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,3 ± 1,8 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

273Bh

Nukleónové číslo273
neutrónové číslo166
Relatívna atómová hmotnosť
273,140294 ± 0,000703 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Bh

Nukleónové číslo274
neutrónové číslo167
Relatívna atómová hmotnosť
274,143599 ± 0,00062 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
57 ± 27 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

275Bh

Nukleónové číslo275
neutrónové číslo168
Relatívna atómová hmotnosť
275,145766 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)

276Bh

Nukleónové číslo276
neutrónové číslo169
Relatívna atómová hmotnosť
276,149169 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Bh

Nukleónové číslo277
neutrónové číslo170
Relatívna atómová hmotnosť
277,151477 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Bh

Nukleónové číslo278
neutrónové číslo171
Relatívna atómová hmotnosť
278,154988 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2016
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
Electron shell 107 Bohrium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miesto nálezuGermany
dátum objavu1976
etymológiaNamed in honor of Niels Bohr
pronunciationneels-BOR-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants