Borij

Borij (Bh)

chemical element with the atomic number of 107
Vrstno število107
Atomska teža274
Masno število260
Skupina7
Perioda7
Blokd
proton107 p+
nevtron153 n0
elektron107 e-
Animated Bohrov model atoma of Bh (Borij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
141 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
Crystal Radius
Van der Waalsov polmer
density
37,1 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Bh (Borij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Bohrov model atoma: Bh (Borij)
valence electron2
Lewis structure: Bh (Borij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f14 6d5 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d5 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Bh (Borij)
Orbital Diagram of Bh (Borij)
Oksidacijsko stanje7
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number
Mendeleev Number58
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število6S5/2
Prostorska skupina ()

Isotopes of Bohrium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes19
Natural Isotopes0

260Bh

Masno število260
nevtronsko število153
relative atomic mass
260,121443 ± 0,000211 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
41 ± 14 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2008
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

261Bh

Masno število261
nevtronsko število154
relative atomic mass
261,121395733 ± 0,000193026 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
12,8 ± 3,2 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1989
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

262Bh

Masno število262
nevtronsko število155
relative atomic mass
262,122654688 ± 0,000099919 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
84 ± 11 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

263Bh

Masno število263
nevtronsko število156
relative atomic mass
263,122916 ± 0,000328 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)

264Bh

Masno število264
nevtronsko število157
relative atomic mass
264,124486 ± 0,00019 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,07 ± 0,21 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1995
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)86%
SF (spontaneous fission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

265Bh

Masno število265
nevtronsko število158
relative atomic mass
265,124955 ± 0,000257 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,19 ± 0,52 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)

266Bh

Masno število266
nevtronsko število159
relative atomic mass
266,12679 ± 0,000175 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,6 ± 2,2 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2000
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

267Bh

Masno število267
nevtronsko število160
relative atomic mass
267,127499 ± 0,000282 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
22 ± 10 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2000
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

268Bh

Masno število268
nevtronsko število161
relative atomic mass
268,129584 ± 0,00041 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Bh

Masno število269
nevtronsko število162
relative atomic mass
269,130411 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)

270Bh

Masno število270
nevtronsko število163
relative atomic mass
270,133366 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,8 ± 3 m
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2007
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

271Bh

Masno število271
nevtronsko število164
relative atomic mass
271,135115 ± 0,000412 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,9 ± 1,9 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2013
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

272Bh

Masno število272
nevtronsko število165
relative atomic mass
272,138259 ± 0,000571 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11,3 ± 1,8 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

273Bh

Masno število273
nevtronsko število166
relative atomic mass
273,140294 ± 0,000703 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Bh

Masno število274
nevtronsko število167
relative atomic mass
274,143599 ± 0,00062 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
57 ± 27 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

275Bh

Masno število275
nevtronsko število168
relative atomic mass
275,145766 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost-

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)

276Bh

Masno število276
nevtronsko število169
relative atomic mass
276,149169 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Bh

Masno število277
nevtronsko število170
relative atomic mass
277,151477 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Bh

Masno število278
nevtronsko število171
relative atomic mass
278,154988 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2016
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
Electron shell 107 Bohrium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
nahajališčeGermany
datum odkritja1976
etimologijaNamed in honor of Niels Bohr
pronunciationneels-BOR-i-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants