Боријум

Боријум (Bh)

chemical element with the atomic number of 107
Атомски број107
Атомска маса274
Масени број260
Група7
Периода7
Блокd
протон107 p+
неутрон153 n0
електрон107 e-
Animated Боров модел атома of Bh (Боријум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
141 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
густина
37,1 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Bh (Боријум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Боров модел атома: Bh (Боријум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Bh (Боријум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d5 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d5 7s2
Enhanced Боров модел атома of Bh (Боријум)
Orbital Diagram of Bh (Боријум)
оксидациони број7
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number
Mendeleev Number58
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број6S5/2
кристалографска група ()

Isotopes of Bohrium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи19
Natural Isotopes0

260Bh

Масени број260
неутронски број153
атомска тежина
260,121443 ± 0,000211 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
41 ± 14 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2008
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

261Bh

Масени број261
неутронски број154
атомска тежина
261,121395733 ± 0,000193026 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,8 ± 3,2 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

262Bh

Масени број262
неутронски број155
атомска тежина
262,122654688 ± 0,000099919 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
84 ± 11 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

263Bh

Масени број263
неутронски број156
атомска тежина
263,122916 ± 0,000328 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)

264Bh

Масени број264
неутронски број157
атомска тежина
264,124486 ± 0,00019 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,07 ± 0,21 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)86%
SF (spontaneous fission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

265Bh

Масени број265
неутронски број158
атомска тежина
265,124955 ± 0,000257 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,19 ± 0,52 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)

266Bh

Масени број266
неутронски број159
атомска тежина
266,12679 ± 0,000175 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,6 ± 2,2 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2000
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

267Bh

Масени број267
неутронски број160
атомска тежина
267,127499 ± 0,000282 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22 ± 10 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2000
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

268Bh

Масени број268
неутронски број161
атомска тежина
268,129584 ± 0,00041 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Bh

Масени број269
неутронски број162
атомска тежина
269,130411 ± 0,000402 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)

270Bh

Масени број270
неутронски број163
атомска тежина
270,133366 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,8 ± 3 m
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2007
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

271Bh

Масени број271
неутронски број164
атомска тежина
271,135115 ± 0,000412 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,9 ± 1,9 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2013
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

272Bh

Масени број272
неутронски број165
атомска тежина
272,138259 ± 0,000571 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,3 ± 1,8 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

273Bh

Масени број273
неутронски број166
атомска тежина
273,140294 ± 0,000703 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Bh

Масени број274
неутронски број167
атомска тежина
274,143599 ± 0,00062 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
57 ± 27 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

275Bh

Масени број275
неутронски број168
атомска тежина
275,145766 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)

276Bh

Масени број276
неутронски број169
атомска тежина
276,149169 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Bh

Масени број277
неутронски број170
атомска тежина
277,151477 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Bh

Масени број278
неутронски број171
атомска тежина
278,154988 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2016
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
Electron shell 107 Bohrium

историја

откриоHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
место открићаGermany
датум открића1976
етимологијаNamed in honor of Niels Bohr
изговорneels-BOR-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants