Bohrium

Bohrium (Bh)

grundämne
Atomnummer107
Atommassa274
masstal260
Grupp7
Period7
Blockd
Protoner107 p+
Neutroner153 n0
Electrons107 e-
Animated Bohrs atommodell of Bh (Bohrium)

Egenskaper

fysisk egenskap
atomradie
molvolym
kovalent radie
141 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet
37,1 g/cm³
energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
joniseringsenergi of Bh (Bohrium)
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
Electrons
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Bohrs atommodell: Bh (Bohrium)
valenselektron2
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d5 7s2
Enhanced Bohrs atommodell of Bh (Bohrium)
Orbital Diagram of Bh (Bohrium)
oxidationstal7
elektronegativitet
Electrophilicity
Phases
aggregationstillståndFast
Gas Phase
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
Visual
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
Structure
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriÖvergångsmetaller, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number
Mendeleev Number58
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
övrigt
Gas Basicity
Dipole Polarizability
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal6S5/2
rymdgrupp ()

Bohriumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper19
Radioactive Isotopes19

260Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
260,121443 ± 0,000211 Da
masstal260
g-factor
Halveringstid
41 ± 14 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2008
Paritet

260Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

261Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
261,121395733 ± 0,000193026 Da
masstal261
g-factor
Halveringstid
12,8 ± 3,2 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1989
Paritet-

261Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

262Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
262,122654688 ± 0,000099919 Da
masstal262
g-factor
Halveringstid
84 ± 11 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1981
Paritet

262Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

263Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
263,122916 ± 0,000328 Da
masstal263
g-factor
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet-

263Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

264Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
264,124486 ± 0,00019 Da
masstal264
g-factor
Halveringstid
1,07 ± 0,21 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1995
Paritet

264Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)86%
SF (spontaneous fission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

265Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
265,124955 ± 0,000257 Da
masstal265
g-factor
Halveringstid
1,19 ± 0,52 s
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet-

265Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

266Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
266,12679 ± 0,000175 Da
masstal266
g-factor
Halveringstid
10,6 ± 2,2 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2000
Paritet

266Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

267Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
267,127499 ± 0,000282 Da
masstal267
g-factor
Halveringstid
22 ± 10 s
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2000
Paritet-

267Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

268Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
268,129584 ± 0,00041 Da
masstal268
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

268Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

269Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
269,130411 ± 0,000402 Da
masstal269
g-factor
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet-

269Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

270Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
270,133366 ± 0,00032 Da
masstal270
g-factor
Halveringstid
3,8 ± 3 m
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2007
Paritet

270Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

271Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
271,135115 ± 0,000412 Da
masstal271
g-factor
Halveringstid
2,9 ± 1,9 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2013
Paritet

271Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

272Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
272,138259 ± 0,000571 Da
masstal272
g-factor
Halveringstid
11,3 ± 1,8 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

272Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

273Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
273,140294 ± 0,000703 Da
masstal273
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

273Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

274Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
274,143599 ± 0,00062 Da
masstal274
g-factor
Halveringstid
57 ± 27 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

274Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

275Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
275,145766 ± 0,000644 Da
masstal275
g-factor
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet-

275Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)%

276Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
276,149169 ± 0,000644 Da
masstal276
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

276Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
277,151477 ± 0,000644 Da
masstal277
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

277Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

278Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
278,154988 ± 0,000429 Da
masstal278
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2016
Paritet

278Bh Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%
Electron shell 107 Bohrium

historia

upptäckare eller uppfinnareHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
fyndplatsGermany
upptäcktsdatum1976
etymologiNamed in honor of Niels Bohr
uttalneels-BOR-i-em (engelska)

Sources

Förekomst
Abundance in Earth's crust
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants