Bohrium

Bohrium (Bh)

grundämne
Atomnummer107
Atommassa274
masstal260
Grupp7
Period7
Blockd
proton107 p+
neutron153 n0
elektron107 e-
Animated Bohrs atommodell of Bh (Bohrium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
molvolym
Kovalent Radie
141 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet
37,1 g/cm³

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
joniseringsenergi of Bh (Bohrium)
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
elektron
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Bohrs atommodell: Bh (Bohrium)
valenselektron2
Elektronformel: Bh (Bohrium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d5 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d5 7s2
Enhanced Bohrs atommodell of Bh (Bohrium)
Orbital Diagram of Bh (Bohrium)
oxidationstal7
elektronegativitet
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
aggregationstillståndFast
gaseous state of matter
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriÖvergångsmetaller, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number
Mendeleev Number58
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal6S5/2
rymdgrupp ()

Bohriumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper19
Natural Isotopes0

260Bh

masstal260
neutrontal153
relative atomic mass
260,121443 ± 0,000211 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
41 ± 14 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2008
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

261Bh

masstal261
neutrontal154
relative atomic mass
261,121395733 ± 0,000193026 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
12,8 ± 3,2 ms
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1989
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

262Bh

masstal262
neutrontal155
relative atomic mass
262,122654688 ± 0,000099919 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
84 ± 11 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1981
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

263Bh

masstal263
neutrontal156
relative atomic mass
263,122916 ± 0,000328 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)

264Bh

masstal264
neutrontal157
relative atomic mass
264,124486 ± 0,00019 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,07 ± 0,21 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1995
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)86%
SF (spontaneous fission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

265Bh

masstal265
neutrontal158
relative atomic mass
265,124955 ± 0,000257 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,19 ± 0,52 s
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)

266Bh

masstal266
neutrontal159
relative atomic mass
266,12679 ± 0,000175 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
10,6 ± 2,2 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2000
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

267Bh

masstal267
neutrontal160
relative atomic mass
267,127499 ± 0,000282 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
22 ± 10 s
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2000
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

268Bh

masstal268
neutrontal161
relative atomic mass
268,129584 ± 0,00041 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Bh

masstal269
neutrontal162
relative atomic mass
269,130411 ± 0,000402 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet-

decay modeIntensitet
α (α emission)

270Bh

masstal270
neutrontal163
relative atomic mass
270,133366 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
3,8 ± 3 m
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2007
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

271Bh

masstal271
neutrontal164
relative atomic mass
271,135115 ± 0,000412 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
2,9 ± 1,9 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2013
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

272Bh

masstal272
neutrontal165
relative atomic mass
272,138259 ± 0,000571 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
11,3 ± 1,8 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

273Bh

masstal273
neutrontal166
relative atomic mass
273,140294 ± 0,000703 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Bh

masstal274
neutrontal167
relative atomic mass
274,143599 ± 0,00062 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
57 ± 27 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

275Bh

masstal275
neutrontal168
relative atomic mass
275,145766 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn5/2
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet-

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)

276Bh

masstal276
neutrontal169
relative atomic mass
276,149169 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Bh

masstal277
neutrontal170
relative atomic mass
277,151477 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Bh

masstal278
neutrontal171
relative atomic mass
278,154988 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2016
Paritet

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
Electron shell 107 Bohrium

historia

upptäckare eller uppfinnareHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
fyndplatsGermany
upptäcktsdatum1976
etymologiNamed in honor of Niels Bohr
uttalneels-BOR-i-em (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
natural abundance (världshav)
natural abundance (människokropp)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Solen)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants