มอหเรียม

มอหเรียม (Bh)

chemical element with the atomic number of 107
เลขอะตอม107
มวลอะตอม274
เลขมวล260
หมู่7
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน107 p+
นิวตรอน153 n0
Electrons107 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Bh (มอหเรียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
141 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
37.1 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Bh (มอหเรียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
แบบจำลองของบอร์: Bh (มอหเรียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d5 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Bh (มอหเรียม)
Orbital Diagram of Bh (มอหเรียม)
สถานะออกซิเดชัน7
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number
Mendeleev Number58
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number6S5/2
space group ()

Isotopes of Bohrium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร19
Radioactive Isotopes19

260Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
260.121443 ± 0.000211 Da
เลขมวล260
g-factor
ครึ่งชีวิต
41 ± 14 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity

260Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

261Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
261.121395733 ± 0.000193026 Da
เลขมวล261
g-factor
ครึ่งชีวิต
12.8 ± 3.2 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

261Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

262Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
262.122654688 ± 0.000099919 Da
เลขมวล262
g-factor
ครึ่งชีวิต
84 ± 11 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity

262Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

263Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
263.122916 ± 0.000328 Da
เลขมวล263
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

263Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

264Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
264.124486 ± 0.00019 Da
เลขมวล264
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.07 ± 0.21 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

264Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)86%
SF (spontaneous fission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

265Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
265.124955 ± 0.000257 Da
เลขมวล265
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.19 ± 0.52 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity-

265Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

266Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
266.12679 ± 0.000175 Da
เลขมวล266
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.6 ± 2.2 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity

266Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

267Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
267.127499 ± 0.000282 Da
เลขมวล267
g-factor
ครึ่งชีวิต
22 ± 10 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

267Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

268Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
268.129584 ± 0.00041 Da
เลขมวล268
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

268Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

269Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
269.130411 ± 0.000402 Da
เลขมวล269
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

269Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

270Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
270.133366 ± 0.00032 Da
เลขมวล270
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.8 ± 3 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity

270Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

271Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
271.135115 ± 0.000412 Da
เลขมวล271
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.9 ± 1.9 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2013
parity

271Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

272Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
272.138259 ± 0.000571 Da
เลขมวล272
g-factor
ครึ่งชีวิต
11.3 ± 1.8 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

272Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

273Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
273.140294 ± 0.000703 Da
เลขมวล273
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

273Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

274Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
274.143599 ± 0.00062 Da
เลขมวล274
g-factor
ครึ่งชีวิต
57 ± 27 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

274Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

275Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
275.145766 ± 0.000644 Da
เลขมวล275
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

275Bh Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)%

276Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
276.149169 ± 0.000644 Da
เลขมวล276
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

276Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
277.151477 ± 0.000644 Da
เลขมวล277
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

277Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

278Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
278.154988 ± 0.000429 Da
เลขมวล278
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity

278Bh Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%
Electron shell 107 Bohrium.svg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1976
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of Niels Bohr
pronunciationneels-BOR-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants