Bohriyum

Bohriyum (Bh)

chemical element with the atomic number of 107
Atom numarası107
Atom ağırlığı274
Kütle numarası260
Grup7
Periyot7
Blokd
proton107 p+
nötron153 n0
elektron107 e-
Animated Bohr modeli of Bh (Bohriyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
141 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
yoğunluk
37,1 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Bh (Bohriyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Bohr modeli: Bh (Bohriyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Bh (Bohriyum)
electron configuration[Rn] 5f14 6d5 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d5 7s2
Enhanced Bohr modeli of Bh (Bohriyum)
Orbital Diagram of Bh (Bohriyum)
Yükseltgenme seviyesi7
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı ()
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriGeçiş metalleri, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number
Mendeleev Number58
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı6S5/2
Uzay grubu ()

Bohrium izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar19
Natural Isotopes0

260Bh

Kütle numarası260
nötron numarası153
Bağıl atom kütlesi
260,121443 ± 0,000211 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
41 ± 14 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2008
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

261Bh

Kütle numarası261
nötron numarası154
Bağıl atom kütlesi
261,121395733 ± 0,000193026 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12,8 ± 3,2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

262Bh

Kütle numarası262
nötron numarası155
Bağıl atom kütlesi
262,122654688 ± 0,000099919 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
84 ± 11 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

263Bh

Kütle numarası263
nötron numarası156
Bağıl atom kütlesi
263,122916 ± 0,000328 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)

264Bh

Kütle numarası264
nötron numarası157
Bağıl atom kütlesi
264,124486 ± 0,00019 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,07 ± 0,21 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)86%
SF (spontaneous fission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

265Bh

Kütle numarası265
nötron numarası158
Bağıl atom kütlesi
265,124955 ± 0,000257 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,19 ± 0,52 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)

266Bh

Kütle numarası266
nötron numarası159
Bağıl atom kütlesi
266,12679 ± 0,000175 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,6 ± 2,2 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2000
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
SF (spontaneous fission)

267Bh

Kütle numarası267
nötron numarası160
Bağıl atom kütlesi
267,127499 ± 0,000282 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22 ± 10 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2000
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

268Bh

Kütle numarası268
nötron numarası161
Bağıl atom kütlesi
268,129584 ± 0,00041 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Bh

Kütle numarası269
nötron numarası162
Bağıl atom kütlesi
269,130411 ± 0,000402 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)

270Bh

Kütle numarası270
nötron numarası163
Bağıl atom kütlesi
270,133366 ± 0,00032 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,8 ± 3 m
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2007
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

271Bh

Kütle numarası271
nötron numarası164
Bağıl atom kütlesi
271,135115 ± 0,000412 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,9 ± 1,9 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2013
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

272Bh

Kütle numarası272
nötron numarası165
Bağıl atom kütlesi
272,138259 ± 0,000571 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,3 ± 1,8 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2004
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

273Bh

Kütle numarası273
nötron numarası166
Bağıl atom kütlesi
273,140294 ± 0,000703 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

274Bh

Kütle numarası274
nötron numarası167
Bağıl atom kütlesi
274,143599 ± 0,00062 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
57 ± 27 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

275Bh

Kütle numarası275
nötron numarası168
Bağıl atom kütlesi
275,145766 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)

276Bh

Kütle numarası276
nötron numarası169
Bağıl atom kütlesi
276,149169 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Bh

Kütle numarası277
nötron numarası170
Bağıl atom kütlesi
277,151477 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Bh

Kütle numarası278
nötron numarası171
Bağıl atom kütlesi
278,154988 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2016
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
Electron shell 107 Bohrium

tarih

kâşifi ya da mucidiHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
keşif yeriGermany
keşif veya buluş tarihi1976
köken bilimiNamed in honor of Niels Bohr
telaffuzuneels-BOR-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants