Bohri

Bohri (Bh)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 107, một nguyên tố rất không ổn định được tạo ra bởi va chạm nguyên tử năng lượng cao.
Số nguyên tử107
Nguyên tử khối274
số khối260
Nhóm7
Chu kỳ7
Phân lớpd
Prô ton107 p+
Nơ tron153 n0
Electrons107 e-
Animated Mô hình Bohr of Bh (Bohri)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
141 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
37,1 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Bh (Bohri)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 13, 2
Mô hình Bohr: Bh (Bohri)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Rn] 5f14 6d5 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Bh (Bohri)
Orbital Diagram of Bh (Bohri)
trạng thái oxy hóa7
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number
Mendeleev Number58
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
38 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử6S5/2
space group ()

Đồng vị của Bohri

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền19
Radioactive Isotopes19

260Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
260,121443 ± 0,000211 Da
số khối260
g-factor
chu kỳ bán rã
41 ± 14 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity

260Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

261Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
261,121395733 ± 0,000193026 Da
số khối261
g-factor
chu kỳ bán rã
12,8 ± 3,2 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity-

261Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

262Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
262,122654688 ± 0,000099919 Da
số khối262
g-factor
chu kỳ bán rã
84 ± 11 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity

262Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)20%

263Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
263,122916 ± 0,000328 Da
số khối263
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

263Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

264Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
264,124486 ± 0,00019 Da
số khối264
g-factor
chu kỳ bán rã
1,07 ± 0,21 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity

264Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)86%
SF (spontaneous fission)14%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

265Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
265,124955 ± 0,000257 Da
số khối265
g-factor
chu kỳ bán rã
1,19 ± 0,52 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity-

265Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

266Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
266,12679 ± 0,000175 Da
số khối266
g-factor
chu kỳ bán rã
10,6 ± 2,2 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2000
parity

266Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
SF (spontaneous fission)%

267Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
267,127499 ± 0,000282 Da
số khối267
g-factor
chu kỳ bán rã
22 ± 10 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2000
parity-

267Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

268Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
268,129584 ± 0,00041 Da
số khối268
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

268Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

269Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
269,130411 ± 0,000402 Da
số khối269
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

269Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

270Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
270,133366 ± 0,00032 Da
số khối270
g-factor
chu kỳ bán rã
3,8 ± 3 m
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2007
parity

270Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

271Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
271,135115 ± 0,000412 Da
số khối271
g-factor
chu kỳ bán rã
2,9 ± 1,9 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2013
parity

271Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

272Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
272,138259 ± 0,000571 Da
số khối272
g-factor
chu kỳ bán rã
11,3 ± 1,8 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

272Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

273Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
273,140294 ± 0,000703 Da
số khối273
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

273Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

274Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
274,143599 ± 0,00062 Da
số khối274
g-factor
chu kỳ bán rã
57 ± 27 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

274Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

275Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
275,145766 ± 0,000644 Da
số khối275
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

275Bh Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)%

276Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
276,149169 ± 0,000644 Da
số khối276
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

276Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
277,151477 ± 0,000644 Da
số khối277
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

277Bh Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

278Bh

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
278,154988 ± 0,000429 Da
số khối278
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2016
parity

278Bh Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%
Electron shell 107 Bohrium

lịch sử

được phát hiện bởiHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1976
từ nguyên họcNamed in honor of Niels Bohr
cách phát âmneels-BOR-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants