Berkelium

Berkelium (Bk)

chemický prvek s atomovým číslem 97
Atomové číslo97
Atomová hmotnost247
Nukleonové číslo233
Skupina
Perioda7
Blokf
proton97 p+
neutron136 n0
elektron97 e-
Animated Bohrův model atomu of Bk (Berkelium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
168 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Van der Waalsův poloměr
244 pm
hustota
14,78 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Bk (Berkelium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
310 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Bohrův model atomu: Bk (Berkelium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Bk (Berkelium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f9 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Bk (Berkelium)
Orbital Diagram of Bk (Berkelium)
Oxidační číslo2, 3, 4, 5
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
1 259,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhledsilvery
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
710
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Izotopy berkelia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy22
Natural Isotopes0

233Bk

Nukleonové číslo233
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
233,056652 ± 0,00025 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
40 ± 30 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2015
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

234Bk

Nukleonové číslo234
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
234,057322 ± 0,000164 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20 ± 5 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu2003
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

Nukleonové číslo235
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
235,056651 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

236Bk

Nukleonové číslo236
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
236,057479 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26 ± 10 s
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu2017
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

Nukleonové číslo237
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
237,057123 ± 0,000247 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Bk

Nukleonové číslo238
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
238,058204 ± 0,000275 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,4 ± 0,08 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

Nukleonové číslo239
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
239,058239 ± 0,000222 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

Nukleonové číslo240
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
240,059758 ± 0,000161 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,8 ± 0,8 m
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

Nukleonové číslo241
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
241,060098 ± 0,000178 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,6 ± 0,4 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2003
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

242Bk

Nukleonové číslo242
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
242,061999 ± 0,000144 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7 ± 1,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)

243Bk

Nukleonové číslo243
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
243,063005905 ± 0,000004856 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,6 ± 0,2 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

Nukleonové číslo244
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
244,065178969 ± 0,000015457 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,02 ± 0,03 h
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.006%

245Bk

Nukleonové číslo245
neutronové číslo148
relativní atomová hmotnost
245,066359814 ± 0,000001923 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,95 ± 0,03 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

Nukleonové číslo246
neutronové číslo149
relativní atomová hmotnost
246,0686713 ± 0,000064433 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,8 ± 0,02 d
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

247Bk

Nukleonové číslo247
neutronové číslo150
relativní atomová hmotnost
247,070305889 ± 0,00000557 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,38 ± 0,25 ky
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1965
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

248Bk

Nukleonové číslo248
neutronové číslo151
relativní atomová hmotnost
248,073141689 ± 0,000053739 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1956
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
ϵ (electron capture)

249Bk

Nukleonové číslo249
neutronové číslo152
relativní atomová hmotnost
249,074983118 ± 0,000001339 Da
g-factor
0,57142857142857 ± 0,11428571428571
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
327,2 ± 0,3 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

Nukleonové číslo250
neutronové číslo153
relativní atomová hmotnost
250,078317195 ± 0,00000311 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,212 ± 0,005 h
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

251Bk

Nukleonové číslo251
neutronové číslo154
relativní atomová hmotnost
251,080760555 ± 0,000011523 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
55,6 ± 1,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

252Bk

Nukleonové číslo252
neutronové číslo155
relativní atomová hmotnost
252,08431 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,8 ± 0,5 m
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1988
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
α (α emission)

253Bk

Nukleonové číslo253
neutronové číslo156
relativní atomová hmotnost
253,08688 ± 0,000385 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1991
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

254Bk

Nukleonové číslo254
neutronové číslo157
relativní atomová hmotnost
254,0906 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Berkelium metal

dějiny

objevitel nebo vynálezceG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
místo objevu/vynálezuUnited States
datum objevu1949
etymologieNamed after Berkeley, California the city of its discovery.
výslovnostBURK-li-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants