Μπερκελιο

Μπερκελιο (Bk)

element with the atomic number of 97
Ατομικός Αριθμός97
Ατομικό βάρος247
Μαζικός αριθμός233
Ομάδα
Περίοδος7
Τομέαςf
πρωτόνιο97 p+
νετρόνιο136 n0
ηλεκτρόνιο97 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Bk (Μπερκελιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Van der Waals radius
244 pm
πυκνότητα
14,78 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Bk (Μπερκελιο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
310 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Bk (Μπερκελιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Bk (Μπερκελιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f9 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Bk (Μπερκελιο)
Orbital Diagram of Bk (Μπερκελιο)
Αριθμός οξείδωσης2, 3, 4, 5
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
1.259,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνισηsilvery
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑκτινίδες, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
710
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Berkelium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes0

233Bk

Μαζικός αριθμός233
αριθμός νετρονίων136
σχετική ατομική μάζα
233,056652 ± 0,00025 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
40 ± 30 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2015
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

234Bk

Μαζικός αριθμός234
αριθμός νετρονίων137
σχετική ατομική μάζα
234,057322 ± 0,000164 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20 ± 5 s
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2003
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

Μαζικός αριθμός235
αριθμός νετρονίων138
σχετική ατομική μάζα
235,056651 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

236Bk

Μαζικός αριθμός236
αριθμός νετρονίων139
σχετική ατομική μάζα
236,057479 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
26 ± 10 s
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2017
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

Μαζικός αριθμός237
αριθμός νετρονίων140
σχετική ατομική μάζα
237,057123 ± 0,000247 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Bk

Μαζικός αριθμός238
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
238,058204 ± 0,000275 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,4 ± 0,08 m
Σπιν1
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

Μαζικός αριθμός239
αριθμός νετρονίων142
σχετική ατομική μάζα
239,058239 ± 0,000222 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

Μαζικός αριθμός240
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
240,059758 ± 0,000161 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,8 ± 0,8 m
Σπιν7
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

Μαζικός αριθμός241
αριθμός νετρονίων144
σχετική ατομική μάζα
241,060098 ± 0,000178 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,6 ± 0,4 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2003
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

242Bk

Μαζικός αριθμός242
αριθμός νετρονίων145
σχετική ατομική μάζα
242,061999 ± 0,000144 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7 ± 1,3 m
Σπιν3
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)

243Bk

Μαζικός αριθμός243
αριθμός νετρονίων146
σχετική ατομική μάζα
243,063005905 ± 0,000004856 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,6 ± 0,2 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

Μαζικός αριθμός244
αριθμός νετρονίων147
σχετική ατομική μάζα
244,065178969 ± 0,000015457 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,02 ± 0,03 h
Σπιν4
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.006%

245Bk

Μαζικός αριθμός245
αριθμός νετρονίων148
σχετική ατομική μάζα
245,066359814 ± 0,000001923 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,95 ± 0,03 d
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

Μαζικός αριθμός246
αριθμός νετρονίων149
σχετική ατομική μάζα
246,0686713 ± 0,000064433 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,8 ± 0,02 d
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

247Bk

Μαζικός αριθμός247
αριθμός νετρονίων150
σχετική ατομική μάζα
247,070305889 ± 0,00000557 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,38 ± 0,25 ky
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1965
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

248Bk

Μαζικός αριθμός248
αριθμός νετρονίων151
σχετική ατομική μάζα
248,073141689 ± 0,000053739 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν6
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
ϵ (electron capture)

249Bk

Μαζικός αριθμός249
αριθμός νετρονίων152
σχετική ατομική μάζα
249,074983118 ± 0,000001339 Da
g-factor
0,57142857142857 ± 0,11428571428571
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
327,2 ± 0,3 d
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

Μαζικός αριθμός250
αριθμός νετρονίων153
σχετική ατομική μάζα
250,078317195 ± 0,00000311 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,212 ± 0,005 h
Σπιν2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

251Bk

Μαζικός αριθμός251
αριθμός νετρονίων154
σχετική ατομική μάζα
251,080760555 ± 0,000011523 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
55,6 ± 1,1 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

252Bk

Μαζικός αριθμός252
αριθμός νετρονίων155
σχετική ατομική μάζα
252,08431 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,8 ± 0,5 m
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1988
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
α (α emission)

253Bk

Μαζικός αριθμός253
αριθμός νετρονίων156
σχετική ατομική μάζα
253,08688 ± 0,000385 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)

254Bk

Μαζικός αριθμός254
αριθμός νετρονίων157
σχετική ατομική μάζα
254,0906 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)
Berkelium metal

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
μέρος ανακάλυψηςUnited States
ημερομηνία ανακάλυψης1949
ΕτυμολογίαNamed after Berkeley, California the city of its discovery.
pronunciationBURK-li-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants