ברקליום

ברקליום (Bk)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 97
מספר אטומי97
מסה אטומי247
מספר מסה233
קבוצה
מחזור7
חסוםf
פרוטון97 p+
נייטרון136 n0
אלקטרון97 e-
Animated מודל האטום של בוהר of Bk (ברקליום)

תכונה פיזיקלית

רדיוס אטומי
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
168 pm
Metallic Radius
רדיוס יוני
96 pm
Crystal Radius
110 pm
רדיוס ואן דר ואלס
244 pm
צפיפות
14.78 g/cm³

תכונה כימית

אנרגיה
proton affinity
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
אנרגיה ליינון of Bk (ברקליום)
אנתלפיית אידוי
enthalpy of fusion
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
310 kJ/mol
אלקטרון
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
מודל האטום של בוהר: Bk (ברקליום)
אלקטרון ערכיות2
מבנה לואיס: Bk (ברקליום)
מבנה אלקטרונים[Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f9 7s2
Enhanced מודל האטום של בוהר of Bk (ברקליום)
Orbital Diagram of Bk (ברקליום)
דרגת חמצון2, 3, 4, 5
אלקטרושליליות
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
פאזת החומרמוצק
gaseous state of matter
נקודת רתיחה
נקודת התכה
1,259.15 K
critical pressure
critical temperature
נקודה משולשת
appearance
צבע
ללא צבע
appearancesilvery
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
התפשטות תרמית
קיבול חום מולרי
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
type
מוליכות חשמלית סגולית
התנגדות חשמלית סגולית
מוליכות-על
מגנטיות
type
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
מבנה
מבנה גבישיפשוט משושה ()
פרמטר סריג
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
תכונה מכנית של חומר
קשיות
מודול הנפח
מודול הגזירה
מודול יאנג
מקדם פואסון
מהירות הקול
מיון
קטגוריהאקטינידים, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
סיווג גולדשמידטsynthetic

other

Gas Basicity
פולריזביליות
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
חתך פעולה
710
Neutron Mass Absorption
מספר קוונטי6H15/2
חבורת סימטריות מרחבית194 (P63/mmc)

Isotopes of Berkelium

איזוטופים יציבים0
איזוטופים לא יציבים22
Natural Isotopes0

233Bk

מספר מסה233
מספר הנייטרונים136
משקל אטומי
233.056652 ± 0.00025 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
40 ± 30 s
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2015
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

234Bk

מספר מסה234
מספר הנייטרונים137
משקל אטומי
234.057322 ± 0.000164 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
20 ± 5 s
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2003
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

מספר מסה235
מספר הנייטרונים138
משקל אטומי
235.056651 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

236Bk

מספר מסה236
מספר הנייטרונים139
משקל אטומי
236.057479 ± 0.000387 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
26 ± 10 s
ספין4
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2017
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

מספר מסה237
מספר הנייטרונים140
משקל אטומי
237.057123 ± 0.000247 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Bk

מספר מסה238
מספר הנייטרונים141
משקל אטומי
238.058204 ± 0.000275 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
2.4 ± 0.08 m
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1994
זוגיות

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

מספר מסה239
מספר הנייטרונים142
משקל אטומי
239.058239 ± 0.000222 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1989
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

מספר מסה240
מספר הנייטרונים143
משקל אטומי
240.059758 ± 0.000161 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
4.8 ± 0.8 m
ספין7
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1980
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

מספר מסה241
מספר הנייטרונים144
משקל אטומי
241.060098 ± 0.000178 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
4.6 ± 0.4 m
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2003
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

242Bk

מספר מסה242
מספר הנייטרונים145
משקל אטומי
242.061999 ± 0.000144 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
7 ± 1.3 m
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1972
זוגיות+

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)

243Bk

מספר מסה243
מספר הנייטרונים146
משקל אטומי
243.063005905 ± 0.000004856 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
4.6 ± 0.2 h
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1950
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

מספר מסה244
מספר הנייטרונים147
משקל אטומי
244.065178969 ± 0.000015457 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
5.02 ± 0.03 h
ספין4
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1972
זוגיות-

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.006%

245Bk

מספר מסה245
מספר הנייטרונים148
משקל אטומי
245.066359814 ± 0.000001923 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
4.95 ± 0.03 d
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות-

decay modeעוצמה
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

מספר מסה246
מספר הנייטרונים149
משקל אטומי
246.0686713 ± 0.000064433 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.8 ± 0.02 d
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1954
זוגיות

decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

247Bk

מספר מסה247
מספר הנייטרונים150
משקל אטומי
247.070305889 ± 0.00000557 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.38 ± 0.25 ky
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1965
זוגיות-

decay modeעוצמה
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

248Bk

מספר מסה248
מספר הנייטרונים151
משקל אטומי
248.073141689 ± 0.000053739 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין6
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1956
זוגיות+

decay modeעוצמה
α (α emission)
ϵ (electron capture)

249Bk

מספר מסה249
מספר הנייטרונים152
משקל אטומי
249.074983118 ± 0.000001339 Da
g-factor
0.57142857142857 ± 0.11428571428571
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
327.2 ± 0.3 d
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1954
זוגיות+

decay modeעוצמה
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

מספר מסה250
מספר הנייטרונים153
משקל אטומי
250.078317195 ± 0.00000311 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
3.212 ± 0.005 h
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1954
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

251Bk

מספר מסה251
מספר הנייטרונים154
משקל אטומי
251.080760555 ± 0.000011523 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
55.6 ± 1.1 m
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)100%

252Bk

מספר מסה252
מספר הנייטרונים155
משקל אטומי
252.08431 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
1.8 ± 0.5 m
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1988
זוגיות

decay modeעוצמה
β (β decay)
α (α emission)

253Bk

מספר מסה253
מספר הנייטרונים156
משקל אטומי
253.08688 ± 0.000385 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1991
זוגיות-

decay modeעוצמה
β (β decay)

254Bk

מספר מסה254
מספר הנייטרונים157
משקל אטומי
254.0906 ± 0.00032 Da
g-factor
natural abundance
רדיואקטיביות☢️ radioactive element
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות

decay modeעוצמה
β (β decay)
Berkelium metal

היסטוריה

מגלה או ממציאG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
מקום גילויUnited States
תאריך גילוי או המצאה1949
אטימולוגיהNamed after Berkeley, California the city of its discovery.
הגייהBURK-li-em (אנגלית)

מקור

שכיחות
Abundance in Earth's crust
natural abundance (אוקיינוס)
natural abundance (גוף האדם)
0 %
natural abundance (מטאורואיד)
0 %
natural abundance (השמש)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants