Беркелий

Беркелий (Bk)

element with the atomic number of 97
Atomic Number97
Atomic Weight247
Массалық Сан233
Group
Period7
Blockf
Protons97 p+
Neutrons136 n0
Electrons97 e-
Animated Бор постулаттары of Bk (Беркелий)

Properties

Атом радиусы
molar volume
Коваленттік радиус
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Van der Waals radius
244 pm
density
14,78 g/cm³
энергия
proton affinity
Электронға туыстық
ionization energy
ionization energy of Bk (Беркелий)
Булану жылуы
балқыту жылулығы
Реакцияның жылулық эффектісі
310 kJ/mol
Electrons
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін атом құрылысы тұрғысынан сипаттау2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Бор постулаттары: Bk (Беркелий)
valence electron2
Lewis structure: Bk (Беркелий)
electron configuration[Rn] 5f9 7s2
Enhanced Бор постулаттары of Bk (Беркелий)
Orbital Diagram of Bk (Беркелий)
Тотығу дәрежесі2, 3, 4, 5
Электртерістілік
Electrophilicity
Phases
phase of matterSolid
Gas Phase
Boiling Point
Melting Point
1 259,15 K
critical pressure
critical temperature
Үштік нүкте
Visual
Түс
Colorless
appearancesilvery
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
Көлемдік ұлғаюдың термиялық коэффициенті
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
Асқын өткізгіштік
Магнетизм
type
Магниттік қабылдағыштық (Mass)
Магниттік қабылдағыштық (Molar)
Магниттік қабылдағыштық (Volume)
magnetic ordering
Кюри температурасы
Неель нүктесі
Structure
Crystal StructureSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Қаттылық
bulk modulus
shear modulus
Юнг модулі
Пуассон коэффициенті
Дыбыс Жылдамдығы
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
Элементтердің геохимикалық жіктелуіsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
710
Neutron Mass Absorption
quantum number6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Berkelium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes22
Radioactive Isotopes22

233Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
233,056652 ± 0,00025 Da
Массалық Сан233
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
40 ± 30 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2015
parity-

233Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

234Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
234,057322 ± 0,000164 Da
Массалық Сан234
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
20 ± 5 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2003
parity-

234Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
235,056651 ± 0,00043 Da
Массалық Сан235
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention
parity-

235Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

236Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
236,057479 ± 0,000387 Da
Массалық Сан236
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
26 ± 10 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2017
parity+

236Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
237,057123 ± 0,000247 Da
Массалық Сан237
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention
parity-

237Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

238Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
238,058204 ± 0,000275 Da
Массалық Сан238
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
2,4 ± 0,08 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1994
parity

238Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
239,058239 ± 0,000222 Da
Массалық Сан239
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1989
parity+

239Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
240,059758 ± 0,000161 Da
Массалық Сан240
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
4,8 ± 0,8 m
Спин7
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1980
parity-

240Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
241,060098 ± 0,000178 Da
Массалық Сан241
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
4,6 ± 0,4 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2003
parity+

241Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

242Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
242,061999 ± 0,000144 Da
Массалық Сан242
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
7 ± 1,3 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1972
parity+

242Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)%

243Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
243,063005905 ± 0,000004856 Da
Массалық Сан243
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
4,6 ± 0,2 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1950
parity-

243Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
244,065178969 ± 0,000015457 Da
Массалық Сан244
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
5,02 ± 0,03 h
Спин4
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1972
parity-

244Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)0.006%

245Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
245,066359814 ± 0,000001923 Da
Массалық Сан245
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
4,95 ± 0,03 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1951
parity-

245Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
246,0686713 ± 0,000064433 Da
Массалық Сан246
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,8 ± 0,02 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1954
parity

246Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

247Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
247,070305889 ± 0,00000557 Da
Массалық Сан247
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,38 ± 0,25 ky
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1965
parity-

247Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

248Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
248,073141689 ± 0,000053739 Da
Массалық Сан248
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин6
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1956
parity+

248Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
α (α emission)%
ϵ (electron capture)%

249Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
249,074983118 ± 0,000001339 Da
Массалық Сан249
g-factor
0,57142857142857 ± 0,11428571428571
Жартылай ыдырау мерзімі
327,2 ± 0,3 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1954
parity+

249Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
250,078317195 ± 0,00000311 Da
Массалық Сан250
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
3,212 ± 0,005 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1954
parity-

250Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

251Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
251,080760555 ± 0,000011523 Da
Массалық Сан251
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
55,6 ± 1,1 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1967
parity-

251Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

252Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
252,08431 ± 0,000215 Da
Массалық Сан252
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,8 ± 0,5 m
Спин
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1988
parity

252Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%
α (α emission)%

253Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
253,08688 ± 0,000385 Da
Массалық Сан253
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1991
parity-

253Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%

254Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
254,0906 ± 0,00032 Da
Массалық Сан254
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention
parity

254Bk Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%
Berkelium metal.jpg

тарих

discoverer or inventorG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
location of discoveryUnited States
time of discovery or invention1949
ЭтимологияNamed after Berkeley, California the city of its discovery.
pronunciationBURK-li-em (ағылшын тілі)

Sources

Abundance
Abundance in Earth's crust
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants