Bekerel

Bekerel (Bk)

97. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa97
Masa atomowa247
liczba masowa233
Grupa
Okres7
Blokf
proton97 p+
neutron136 n0
elektron97 e-
Animated Model atomu Bohra of Bk (Bekerel)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
168 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
96 pm
Crystal Radius
110 pm
promień van der Waalsa
244 pm
gęstość
14,78 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Bk (Bekerel)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
310 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Model atomu Bohra: Bk (Bekerel)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Bk (Bekerel)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f9 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Bk (Bekerel)
Orbital Diagram of Bk (Bekerel)
stopień utlenienia2, 3, 4, 5
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 259,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearancesilvery
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
710
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe6H15/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Berkelium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy22
Natural Isotopes0

233Bk

liczba masowa233
liczba neutronów136
względna masa atomowa
233,056652 ± 0,00025 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
40 ± 30 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

234Bk

liczba masowa234
liczba neutronów137
względna masa atomowa
234,057322 ± 0,000164 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20 ± 5 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2003
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

liczba masowa235
liczba neutronów138
względna masa atomowa
235,056651 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

236Bk

liczba masowa236
liczba neutronów139
względna masa atomowa
236,057479 ± 0,000387 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
26 ± 10 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

liczba masowa237
liczba neutronów140
względna masa atomowa
237,057123 ± 0,000247 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Bk

liczba masowa238
liczba neutronów141
względna masa atomowa
238,058204 ± 0,000275 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,08 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

liczba masowa239
liczba neutronów142
względna masa atomowa
239,058239 ± 0,000222 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

liczba masowa240
liczba neutronów143
względna masa atomowa
240,059758 ± 0,000161 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,8 ± 0,8 m
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

liczba masowa241
liczba neutronów144
względna masa atomowa
241,060098 ± 0,000178 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 0,4 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2003
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

242Bk

liczba masowa242
liczba neutronów145
względna masa atomowa
242,061999 ± 0,000144 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7 ± 1,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)

243Bk

liczba masowa243
liczba neutronów146
względna masa atomowa
243,063005905 ± 0,000004856 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,6 ± 0,2 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

liczba masowa244
liczba neutronów147
względna masa atomowa
244,065178969 ± 0,000015457 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,02 ± 0,03 h
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.006%

245Bk

liczba masowa245
liczba neutronów148
względna masa atomowa
245,066359814 ± 0,000001923 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,95 ± 0,03 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

liczba masowa246
liczba neutronów149
względna masa atomowa
246,0686713 ± 0,000064433 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,8 ± 0,02 d
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

247Bk

liczba masowa247
liczba neutronów150
względna masa atomowa
247,070305889 ± 0,00000557 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,38 ± 0,25 ky
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

248Bk

liczba masowa248
liczba neutronów151
względna masa atomowa
248,073141689 ± 0,000053739 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
ϵ (electron capture)

249Bk

liczba masowa249
liczba neutronów152
względna masa atomowa
249,074983118 ± 0,000001339 Da
g-factor
0,57142857142857 ± 0,11428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
327,2 ± 0,3 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

liczba masowa250
liczba neutronów153
względna masa atomowa
250,078317195 ± 0,00000311 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,212 ± 0,005 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

251Bk

liczba masowa251
liczba neutronów154
względna masa atomowa
251,080760555 ± 0,000011523 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
55,6 ± 1,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

252Bk

liczba masowa252
liczba neutronów155
względna masa atomowa
252,08431 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,8 ± 0,5 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
α (α emission)

253Bk

liczba masowa253
liczba neutronów156
względna masa atomowa
253,08688 ± 0,000385 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

254Bk

liczba masowa254
liczba neutronów157
względna masa atomowa
254,0906 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Berkelium metal

historia

odkrywca lub wynalazcaG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1949
etymologiaNamed after Berkeley, California the city of its discovery.
wymowaBURK-li-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants