Berkelium

Berkelium (Bk)

chemický prvok s protónovým číslom 97
Protónové číslo97
Atómová hmotnosť247
Nukleónové číslo233
Skupina
Perióda7
Orbitálf
protón97 p+
Neutrón136 n0
elektrón97 e-
Animated Bohrov model atómu of Bk (Berkelium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
168 pm
Metallic Radius
iónový polomer
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Van der Waalsov polomer
244 pm
density
14,78 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Bk (Berkelium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
310 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Bohrov model atómu: Bk (Berkelium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Bk (Berkelium)
electron configuration[Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f9 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Bk (Berkelium)
Orbital Diagram of Bk (Berkelium)
Oxidačné číslo2, 3, 4, 5
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
1 259,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podobasilvery
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
710
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo6H15/2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Berkelium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy22
Natural Isotopes0

233Bk

Nukleónové číslo233
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
233,056652 ± 0,00025 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
40 ± 30 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2015
parity-

decay modeintensity
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

234Bk

Nukleónové číslo234
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
234,057322 ± 0,000164 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20 ± 5 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2003
parity-

decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

Nukleónové číslo235
neutrónové číslo138
Relatívna atómová hmotnosť
235,056651 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

236Bk

Nukleónové číslo236
neutrónové číslo139
Relatívna atómová hmotnosť
236,057479 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26 ± 10 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2017
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

Nukleónové číslo237
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
237,057123 ± 0,000247 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Bk

Nukleónové číslo238
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
238,058204 ± 0,000275 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,4 ± 0,08 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

Nukleónové číslo239
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
239,058239 ± 0,000222 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

Nukleónové číslo240
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
240,059758 ± 0,000161 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,8 ± 0,8 m
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1980
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

Nukleónové číslo241
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
241,060098 ± 0,000178 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,6 ± 0,4 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2003
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

242Bk

Nukleónové číslo242
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
242,061999 ± 0,000144 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7 ± 1,3 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)

243Bk

Nukleónové číslo243
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
243,063005905 ± 0,000004856 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,6 ± 0,2 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

Nukleónové číslo244
neutrónové číslo147
Relatívna atómová hmotnosť
244,065178969 ± 0,000015457 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,02 ± 0,03 h
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.006%

245Bk

Nukleónové číslo245
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
245,066359814 ± 0,000001923 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,95 ± 0,03 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

Nukleónové číslo246
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
246,0686713 ± 0,000064433 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,8 ± 0,02 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

247Bk

Nukleónové číslo247
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
247,070305889 ± 0,00000557 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,38 ± 0,25 ky
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1965
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

248Bk

Nukleónové číslo248
neutrónové číslo151
Relatívna atómová hmotnosť
248,073141689 ± 0,000053739 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
ϵ (electron capture)

249Bk

Nukleónové číslo249
neutrónové číslo152
Relatívna atómová hmotnosť
249,074983118 ± 0,000001339 Da
g-factor
0,57142857142857 ± 0,11428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
327,2 ± 0,3 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

Nukleónové číslo250
neutrónové číslo153
Relatívna atómová hmotnosť
250,078317195 ± 0,00000311 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,212 ± 0,005 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

251Bk

Nukleónové číslo251
neutrónové číslo154
Relatívna atómová hmotnosť
251,080760555 ± 0,000011523 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
55,6 ± 1,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

252Bk

Nukleónové číslo252
neutrónové číslo155
Relatívna atómová hmotnosť
252,08431 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,8 ± 0,5 m
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1988
parity

decay modeintensity
β (β decay)
α (α emission)

253Bk

Nukleónové číslo253
neutrónové číslo156
Relatívna atómová hmotnosť
253,08688 ± 0,000385 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity-

decay modeintensity
β (β decay)

254Bk

Nukleónové číslo254
neutrónové číslo157
Relatívna atómová hmotnosť
254,0906 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
β (β decay)
Berkelium metal

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
miesto nálezuUnited States
dátum objavu1949
etymológiaNamed after Berkeley, California the city of its discovery.
pronunciationBURK-li-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants