Беркелијум

Беркелијум (Bk)

element with the atomic number of 97
Атомски број97
Атомска маса247
Масени број233
Група
Периода7
Блокf
протон97 p+
неутрон136 n0
електрон97 e-
Animated Боров модел атома of Bk (Беркелијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Ван дер Валсов радијус
244 pm
густина
14,78 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Bk (Беркелијум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
310 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Боров модел атома: Bk (Беркелијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Bk (Беркелијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f9 7s2
Enhanced Боров модел атома of Bk (Беркелијум)
Orbital Diagram of Bk (Беркелијум)
оксидациони број2, 3, 4, 5
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
1.259,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearancesilvery
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаАктиноиди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
710
Neutron Mass Absorption
квантни број6H15/2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Berkelium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи22
Natural Isotopes0

233Bk

Масени број233
неутронски број136
атомска тежина
233,056652 ± 0,00025 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
40 ± 30 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2015
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

234Bk

Масени број234
неутронски број137
атомска тежина
234,057322 ± 0,000164 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20 ± 5 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2003
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

Масени број235
неутронски број138
атомска тежина
235,056651 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

236Bk

Масени број236
неутронски број139
атомска тежина
236,057479 ± 0,000387 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26 ± 10 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића2017
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

Масени број237
неутронски број140
атомска тежина
237,057123 ± 0,000247 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Bk

Масени број238
неутронски број141
атомска тежина
238,058204 ± 0,000275 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,4 ± 0,08 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

Масени број239
неутронски број142
атомска тежина
239,058239 ± 0,000222 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

Масени број240
неутронски број143
атомска тежина
240,059758 ± 0,000161 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,8 ± 0,8 m
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

Масени број241
неутронски број144
атомска тежина
241,060098 ± 0,000178 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,6 ± 0,4 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2003
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

242Bk

Масени број242
неутронски број145
атомска тежина
242,061999 ± 0,000144 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7 ± 1,3 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)

243Bk

Масени број243
неутронски број146
атомска тежина
243,063005905 ± 0,000004856 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,6 ± 0,2 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

Масени број244
неутронски број147
атомска тежина
244,065178969 ± 0,000015457 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,02 ± 0,03 h
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.006%

245Bk

Масени број245
неутронски број148
атомска тежина
245,066359814 ± 0,000001923 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,95 ± 0,03 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

Масени број246
неутронски број149
атомска тежина
246,0686713 ± 0,000064433 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,8 ± 0,02 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

247Bk

Масени број247
неутронски број150
атомска тежина
247,070305889 ± 0,00000557 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,38 ± 0,25 ky
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1965
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

248Bk

Масени број248
неутронски број151
атомска тежина
248,073141689 ± 0,000053739 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
ϵ (electron capture)

249Bk

Масени број249
неутронски број152
атомска тежина
249,074983118 ± 0,000001339 Da
g-factor
0,57142857142857 ± 0,11428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
327,2 ± 0,3 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

Масени број250
неутронски број153
атомска тежина
250,078317195 ± 0,00000311 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,212 ± 0,005 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

251Bk

Масени број251
неутронски број154
атомска тежина
251,080760555 ± 0,000011523 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
55,6 ± 1,1 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

252Bk

Масени број252
неутронски број155
атомска тежина
252,08431 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,8 ± 0,5 m
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1988
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
α (α emission)

253Bk

Масени број253
неутронски број156
атомска тежина
253,08688 ± 0,000385 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)

254Bk

Масени број254
неутронски број157
атомска тежина
254,0906 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Berkelium metal

историја

откриоG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
место открићаUnited States
датум открића1949
етимологијаNamed after Berkeley, California the city of its discovery.
изговорBURK-li-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants