เบอร์คีเลียม

เบอร์คีเลียม (Bk)

element with the atomic number of 97
เลขอะตอม97
มวลอะตอม247
เลขมวล233
หมู่
คาบ7
บล็อกf
โปรตอน97 p+
นิวตรอน136 n0
Electrons97 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Bk (เบอร์คีเลียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
244 pm
ความหนาแน่น
14.78 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Bk (เบอร์คีเลียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
310 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Bk (เบอร์คีเลียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Bk (เบอร์คีเลียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f9 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Bk (เบอร์คีเลียม)
Orbital Diagram of Bk (เบอร์คีเลียม)
สถานะออกซิเดชัน2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
1,259.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearancesilvery
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทแอกทิไนด, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
710
Neutron Mass Absorption
quantum number6H15/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Berkelium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร22
Radioactive Isotopes22

233Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
233.056652 ± 0.00025 Da
เลขมวล233
g-factor
ครึ่งชีวิต
40 ± 30 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

233Bk Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

234Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
234.057322 ± 0.000164 Da
เลขมวล234
g-factor
ครึ่งชีวิต
20 ± 5 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity-

234Bk Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
235.056651 ± 0.00043 Da
เลขมวล235
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

235Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

236Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
236.057479 ± 0.000387 Da
เลขมวล236
g-factor
ครึ่งชีวิต
26 ± 10 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

236Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
237.057123 ± 0.000247 Da
เลขมวล237
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

237Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

238Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
238.058204 ± 0.000275 Da
เลขมวล238
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.08 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity

238Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
239.058239 ± 0.000222 Da
เลขมวล239
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

239Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
240.059758 ± 0.000161 Da
เลขมวล240
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.8 ± 0.8 m
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

240Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
241.060098 ± 0.000178 Da
เลขมวล241
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.4 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity+

241Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

242Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
242.061999 ± 0.000144 Da
เลขมวล242
g-factor
ครึ่งชีวิต
7 ± 1.3 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

242Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)%

243Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
243.063005905 ± 0.000004856 Da
เลขมวล243
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.2 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

243Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
244.065178969 ± 0.000015457 Da
เลขมวล244
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.02 ± 0.03 h
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

244Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)0.006%

245Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
245.066359814 ± 0.000001923 Da
เลขมวล245
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.95 ± 0.03 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

245Bk Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
246.0686713 ± 0.000064433 Da
เลขมวล246
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.02 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity

246Bk Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

247Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
247.070305889 ± 0.00000557 Da
เลขมวล247
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.38 ± 0.25 ky
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

247Bk Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

248Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
248.073141689 ± 0.000053739 Da
เลขมวล248
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

248Bk Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
ϵ (electron capture)%

249Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
249.074983118 ± 0.000001339 Da
เลขมวล249
g-factor
0.57142857142857 ± 0.11428571428571
ครึ่งชีวิต
327.2 ± 0.3 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

249Bk Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
250.078317195 ± 0.00000311 Da
เลขมวล250
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.212 ± 0.005 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

250Bk Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

251Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
251.080760555 ± 0.000011523 Da
เลขมวล251
g-factor
ครึ่งชีวิต
55.6 ± 1.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

251Bk Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

252Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
252.08431 ± 0.000215 Da
เลขมวล252
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.5 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity

252Bk Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
α (α emission)%

253Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
253.08688 ± 0.000385 Da
เลขมวล253
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

253Bk Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

254Bk

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
254.0906 ± 0.00032 Da
เลขมวล254
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

254Bk Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Berkelium metal.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์G.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
สถานที่ค้นพบUnited States
ถูกค้นพบเมื่อ1949
ศัพทมูลวิทยาNamed after Berkeley, California the city of its discovery.
pronunciationBURK-li-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants