Berkelyum

Berkelyum (Bk)

element with the atomic number of 97
Atom numarası97
Atom ağırlığı247
Kütle numarası233
Grup
Periyot7
Blokf
proton97 p+
nötron136 n0
elektron97 e-
Animated Bohr modeli of Bk (Berkelyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
168 pm
Metallic Radius
ionic radius
96 pm
Crystal Radius
110 pm
Van der Waals radius
244 pm
yoğunluk
14,78 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Bk (Berkelyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
310 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Bohr modeli: Bk (Berkelyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Bk (Berkelyum)
electron configuration[Rn] 5f9 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f9 7s2
Enhanced Bohr modeli of Bk (Berkelyum)
Orbital Diagram of Bk (Berkelyum)
Yükseltgenme seviyesi2, 3, 4, 5
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
1.259,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearancesilvery
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen ()
Kafes sabiti
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAktinit, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number41
Mendeleev Number30
Pettifor Number40
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
125 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
710
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı6H15/2
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Berkelyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar22
Natural Isotopes0

233Bk

Kütle numarası233
nötron numarası136
Bağıl atom kütlesi
233,056652 ± 0,00025 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
40 ± 30 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)82%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

234Bk

Kütle numarası234
nötron numarası137
Bağıl atom kütlesi
234,057322 ± 0,000164 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20 ± 5 s
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2003
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)20%

235Bk

Kütle numarası235
nötron numarası138
Bağıl atom kütlesi
235,056651 ± 0,00043 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

236Bk

Kütle numarası236
nötron numarası139
Bağıl atom kütlesi
236,057479 ± 0,000387 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
26 ± 10 s
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2017
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.04%

237Bk

Kütle numarası237
nötron numarası140
Bağıl atom kütlesi
237,057123 ± 0,000247 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Bk

Kütle numarası238
nötron numarası141
Bağıl atom kütlesi
238,058204 ± 0,000275 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,4 ± 0,08 m
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.048%

239Bk

Kütle numarası239
nötron numarası142
Bağıl atom kütlesi
239,058239 ± 0,000222 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.01%
SF (spontaneous fission)0.01%

240Bk

Kütle numarası240
nötron numarası143
Bağıl atom kütlesi
240,059758 ± 0,000161 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,8 ± 0,8 m
spin7
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)
β+ SF (β+-delayed fission)0.002%

241Bk

Kütle numarası241
nötron numarası144
Bağıl atom kütlesi
241,060098 ± 0,000178 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,6 ± 0,4 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2003
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

242Bk

Kütle numarası242
nötron numarası145
Bağıl atom kütlesi
242,061999 ± 0,000144 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7 ± 1,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ SF (β+-delayed fission)3%
α (α emission)

243Bk

Kütle numarası243
nötron numarası146
Bağıl atom kütlesi
243,063005905 ± 0,000004856 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,6 ± 0,2 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.15%

244Bk

Kütle numarası244
nötron numarası147
Bağıl atom kütlesi
244,065178969 ± 0,000015457 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,02 ± 0,03 h
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)0.006%

245Bk

Kütle numarası245
nötron numarası148
Bağıl atom kütlesi
245,066359814 ± 0,000001923 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,95 ± 0,03 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)99.88%
α (α emission)0.12%

246Bk

Kütle numarası246
nötron numarası149
Bağıl atom kütlesi
246,0686713 ± 0,000064433 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,8 ± 0,02 d
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

247Bk

Kütle numarası247
nötron numarası150
Bağıl atom kütlesi
247,070305889 ± 0,00000557 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,38 ± 0,25 ky
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

248Bk

Kütle numarası248
nötron numarası151
Bağıl atom kütlesi
248,073141689 ± 0,000053739 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin6
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
ϵ (electron capture)

249Bk

Kütle numarası249
nötron numarası152
Bağıl atom kütlesi
249,074983118 ± 0,000001339 Da
g-factor
0,57142857142857 ± 0,11428571428571
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
327,2 ± 0,3 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00145%
SF (spontaneous fission)47%

250Bk

Kütle numarası250
nötron numarası153
Bağıl atom kütlesi
250,078317195 ± 0,00000311 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,212 ± 0,005 h
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

251Bk

Kütle numarası251
nötron numarası154
Bağıl atom kütlesi
251,080760555 ± 0,000011523 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
55,6 ± 1,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

252Bk

Kütle numarası252
nötron numarası155
Bağıl atom kütlesi
252,08431 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,8 ± 0,5 m
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1988
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
α (α emission)

253Bk

Kütle numarası253
nötron numarası156
Bağıl atom kütlesi
253,08688 ± 0,000385 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)

254Bk

Kütle numarası254
nötron numarası157
Bağıl atom kütlesi
254,0906 ± 0,00032 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
Berkelium metal

tarih

kâşifi ya da mucidiG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi1949
köken bilimiNamed after Berkeley, California the city of its discovery.
telaffuzuBURK-li-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants