Brom

Brom (Br)

1826 yılında keşfedilen halojen ametal
Atom numarası35
Atom ağırlığı79.904
Kütle numarası79
Grup17
Periyot4
Blokp
proton35 p+
nötron44 n0
elektron35 e-
Animated Bohr modeli of Br (Brom)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
115 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
114 pm
Metallic Radius
ionic radius
196 pm
Crystal Radius
182 pm
Van der Waals radius
185 pm
yoğunluk
3,1028 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Brom0102030405060708090100110120130140150160170180190pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
554,4 kJ/mol
Elektron ilgisi
3,3635882 eV/particle
iyonlaşma enerjisi
11,81381 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Br (Brom)
Buharlaşma ısısı
29,56 kJ/mol
enthalpy of fusion
10,57 kJ/mol
standard enthalpy of formation
111,85 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 7
Bohr modeli: Br (Brom)
Değerlik elektron7
Lewis yapısı: Br (Brom)
electron configuration[Ar] 3d10 4s2 4p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Enhanced Bohr modeli of Br (Brom)
Orbital Diagram of Br (Brom)
Yükseltgenme seviyesi-1, 1, 2, 3, 4, 5, 7
Elektronegatiflik
2.96
Electrophilicity Index
3,4075054710599915 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıSıvı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
331,95 K
Ergime noktası
265,95 K
critical pressure
10,34 MPa
critical temperature
588,15 K
Üçlü nokta
265,9 K
5,879 kPa
appearance
renk
Kırmızı
appearance
Kırılma indisi
1,001132
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
0,005 W/(m K)
Genleşme
molar ısı kapasitesi
75,69 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,474 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeInsulator
Elektriksel iletkenlik
0,0000000000000001 MS/m
Özdirenç
10.000.000.000 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000049 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,000000000783 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000153
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıTaban merkezli ortorombik (ORC)
Kafes sabiti
6,67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
1,9 GPa
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriHalojenler, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number100
Mendeleev Number108
Pettifor Number98
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
531,2 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
21 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
162 a₀
allotropeDibromine
Nötron tesir kesiti
6,8
Neutron Mass Absorption
0,002
Kuantum sayısı2P3/2
Uzay grubu64 (Cmca)

Brom izotopları

Kararlı izotoplar2
Kararsız izotoplar32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition7950.65%7950.65%8149.35%8149.35%

65Br

Kütle numarası65
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
64,982297 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

66Br

Kütle numarası66
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
65,974697 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)

67Br

Kütle numarası67
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
66,965078 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)

68Br

Kütle numarası68
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
67,958356 ± 0,000278 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)

69Br

Kütle numarası69
nötron numarası34
Bağıl atom kütlesi
68,95033841 ± 0,000045091 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1988
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
p (proton emission)100%

70Br

Kütle numarası70
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
69,944792321 ± 0,000016 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
78,8 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

71Br

Kütle numarası71
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
70,939342153 ± 0,000005799 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,4 ± 0,6 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Br

Kütle numarası72
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
71,936594606 ± 0,0000011 Da
g-factor
0,6 ± 0,1
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
78,6 ± 2,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Br

Kütle numarası73
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
72,931673441 ± 0,000007237 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,4 ± 0,2 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Br

Kütle numarası74
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
73,929910279 ± 0,000006264 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25,4 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Br

Kütle numarası75
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
74,925810566 ± 0,0000046 Da
g-factor
0,50666666666667 ± 0,12
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
96,7 ± 1,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Br

Kütle numarası76
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
75,924541574 ± 0,000010007 Da
g-factor
0,5477 ± 0,0001
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16,2 ± 0,2 h
spin1
nuclear quadrupole moment
0,251 ± 0,004
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Br

Kütle numarası77
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
76,921379193 ± 0,000003017 Da
g-factor
0,64873333333333 ± 0,0004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
57,04 ± 0,12 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Br

Kütle numarası78
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
77,921145858 ± 0,000003842 Da
g-factor
0,13 ± 0,03
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,45 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

79Br

Kütle numarası79
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
78,918337574 ± 0,000001074 Da
g-factor
doğadaki bolluk
50,65 ± 0,09
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,3087 ± 0,0002
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı-

80Br

Kütle numarası80
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
79,918529784 ± 0,000001065 Da
g-factor
0,5135 ± 0,0006
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
17,68 ± 0,02 m
spin1
nuclear quadrupole moment
0,182 ± 0,003
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)91.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%

81Br

Kütle numarası81
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
80,916288197 ± 0,000001049 Da
g-factor
doğadaki bolluk
49,35 ± 0,09
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı-

82Br

Kütle numarası82
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
81,916801752 ± 0,000001042 Da
g-factor
0,32512 ± 0,00012
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
35,282 ± 0,007 h
spin5
nuclear quadrupole moment
0,697 ± 0,01
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

83Br

Kütle numarası83
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
82,915175285 ± 0,000004073 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,374 ± 0,004 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

84Br

Kütle numarası84
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
83,916496417 ± 0,000027622 Da
g-factor
0,95 ± 0,35
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
31,76 ± 0,08 m
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1943
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

85Br

Kütle numarası85
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
84,915645758 ± 0,000003304 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,9 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1943
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

86Br

Kütle numarası86
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
85,918805432 ± 0,000003304 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
55,1 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1962
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

87Br

Kütle numarası87
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
86,920674016 ± 0,000003404 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
55,68 ± 0,12 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1943
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

88Br

Kütle numarası88
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
87,92408329 ± 0,000003404 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16,34 ± 0,08 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.58%

89Br

Kütle numarası89
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
88,926704558 ± 0,000003504 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,357 ± 0,022 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1959
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.8%

90Br

Kütle numarası90
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
89,931292848 ± 0,000003604 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,91 ± 0,01 s
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1959
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.3%

91Br

Kütle numarası91
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
90,934398617 ± 0,000003804 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
543 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29.5%

92Br

Kütle numarası92
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
91,939631595 ± 0,000007202 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
314 ± 16 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33.1%
2n (2-neutron emission)

93Br

Kütle numarası93
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
92,94322 ± 0,0004625 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
152 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)

94Br

Kütle numarası94
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
93,948846 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
70 ± 20 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)68%
2n (2-neutron emission)

95Br

Kütle numarası95
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
94,952925 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

96Br

Kütle numarası96
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
95,95898 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

97Br

Kütle numarası97
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
96,963499 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

98Br

Kütle numarası98
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
97,969887 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Bromine vial in acrylic cube

tarih

kâşifi ya da mucidiAntoine J. Balard
keşif yeriFrance
keşif veya buluş tarihi1826
köken bilimiGreek: brômos (stench).
telaffuzuBRO-meen (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
2,4 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
67,3 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,00029 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,00012 %
doğadaki bolluk (Güneş)
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7529
2p3.9436
2s9.3566
3d15.4409
3p15.4292
3s14.7815
4p25.972
4s24.4472