Brom

Brom (Br)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 35, chất lỏng độc màu đỏ (nâu) bốc khói đậm với mùi nghẹt thở, khó chịu
Số nguyên tử35
Nguyên tử khối79.904
số khối79
Nhóm17
Chu kỳ4
Phân lớpp
Prô ton35 p+
Nơ tron44 n0
Electrons35 e-
Animated Mô hình Bohr of Br (Brom)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
115 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
114 pm
Metallic Radius
ionic radius
196 pm
Crystal Radius
182 pm
Bán kính van der Waals
185 pm
mật độ
3,1028 g/cm³
năng lượng
proton affinity
554,4 kJ/mol
Ái lực điện tử
3,3635882 eV/particle
ionization energy
11,81381 eV/particle
ionization energy of Br (Brom)
Nhiệt bay hơi
29,56 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
10,57 kJ/mol
standard enthalpy of formation
111,85 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 7
Mô hình Bohr: Br (Brom)
Electron hóa trị7
Cấu trúc Lewis: Br (Brom)
Cấu hình electron[Ar] 3d10 4s2 4p5
Enhanced Mô hình Bohr of Br (Brom)
Orbital Diagram of Br (Brom)
trạng thái oxy hóa-1, 1, 2, 3, 4, 5, 7
độ âm điện
2.96
Electrophilicity
3,4075054710599915 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtLỏng
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
331,95 K
Nhiệt độ nóng chảy
265,95 K
critical pressure
10,34 MPa
critical temperature
588,15 K
điểm ba trạng thái
265,9 K
5,879 kPa
Visual
màu sắc
Đỏ
appearance
chiết suất
1,001132
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
0,005 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
75,69 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,474 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
dẫn điện
0,0000000000000001 MS/m
điện trở suất
10.000.000.000 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000049 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000783 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000153
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểTrực thoi tâm đáy (ORC)
lattice constant
6,67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
1,9 GPa
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcHalôgen, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number100
Mendeleev Number108
Pettifor Number98
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
531,2 kJ/mol
Dipole Polarizability
21 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
162 a₀
AllotropesDibromine
Neutron cross section
6,8
Neutron Mass Absorption
0,002
Số lượng tử2P3/2
space group64 (Cmca)

Đồng vị của Brôm

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền32
Radioactive Isotopes28

65Br

natural abundance
relative atomic mass
64,982297 ± 0,000537 Da
số khối65
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

65Br Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

66Br

natural abundance
relative atomic mass
65,974697 ± 0,000429 Da
số khối66
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

66Br Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

67Br

natural abundance
relative atomic mass
66,965078 ± 0,000322 Da
số khối67
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity-

67Br Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

68Br

natural abundance
relative atomic mass
67,958356 ± 0,000278 Da
số khối68
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity+

68Br Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

69Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
68,95033841 ± 0,000045091 Da
số khối69
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1988
parity-

69Br Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

70Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
69,944792321 ± 0,000016 Da
số khối70
g-factor
0
chu kỳ bán rã
78,8 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1978
parity+

70Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

71Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
70,939342153 ± 0,000005799 Da
số khối71
g-factor
chu kỳ bán rã
21,4 ± 0,6 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity

71Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
71,936594606 ± 0,0000011 Da
số khối72
g-factor
0,6 ± 0,1
chu kỳ bán rã
78,6 ± 2,4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1970
parity+

72Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

73Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
72,931673441 ± 0,000007237 Da
số khối73
g-factor
chu kỳ bán rã
3,4 ± 0,2 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity-

73Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
73,929910279 ± 0,000006264 Da
số khối74
g-factor
0
chu kỳ bán rã
25,4 ± 0,3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity-

74Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

75Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
74,925810566 ± 0,0000046 Da
số khối75
g-factor
0,50666666666667 ± 0,12
chu kỳ bán rã
96,7 ± 1,3 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity-

75Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
75,924541574 ± 0,000010007 Da
số khối76
g-factor
0,5477 ± 0,0001
chu kỳ bán rã
16,2 ± 0,2 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,251 ± 0,004
ngày khám phá1952
parity-

76Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

77Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
76,921379193 ± 0,000003017 Da
số khối77
g-factor
0,64873333333333 ± 0,0004
chu kỳ bán rã
57,04 ± 0,12 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,5 ± 0,02
ngày khám phá1948
parity-

77Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
77,921145858 ± 0,000003842 Da
số khối78
g-factor
0,13 ± 0,03
chu kỳ bán rã
6,45 ± 0,04 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1937
parity+

78Br Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)0.01%

79Br

natural abundance
50,65 ± 0,09
relative atomic mass
78,918337574 ± 0,000001074 Da
số khối79
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,3087 ± 0,0002
ngày khám phá1920
parity-

80Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
79,918529784 ± 0,000001065 Da
số khối80
g-factor
0,5135 ± 0,0006
chu kỳ bán rã
17,68 ± 0,02 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,182 ± 0,003
ngày khám phá1937
parity+

80Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)91.7%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)8.3%

81Br

natural abundance
49,35 ± 0,09
relative atomic mass
80,916288197 ± 0,000001049 Da
số khối81
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1920
parity-

82Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
81,916801752 ± 0,000001042 Da
số khối82
g-factor
0,32512 ± 0,00012
chu kỳ bán rã
35,282 ± 0,007 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
0,697 ± 0,01
ngày khám phá1937
parity-

82Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

83Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
82,915175285 ± 0,000004073 Da
số khối83
g-factor
chu kỳ bán rã
2,374 ± 0,004 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1937
parity-

83Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

84Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
83,916496417 ± 0,000027622 Da
số khối84
g-factor
0,95 ± 0,35
chu kỳ bán rã
31,76 ± 0,08 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1943
parity-

84Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

85Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
84,915645758 ± 0,000003304 Da
số khối85
g-factor
chu kỳ bán rã
2,9 ± 0,06 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1943
parity-

85Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

86Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
85,918805432 ± 0,000003304 Da
số khối86
g-factor
chu kỳ bán rã
55,1 ± 0,4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1962
parity-

86Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

87Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
86,920674016 ± 0,000003404 Da
số khối87
g-factor
chu kỳ bán rã
55,68 ± 0,12 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1943
parity-

87Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.6%

88Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
87,92408329 ± 0,000003404 Da
số khối88
g-factor
chu kỳ bán rã
16,34 ± 0,08 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity-

88Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.58%

89Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
88,926704558 ± 0,000003504 Da
số khối89
g-factor
chu kỳ bán rã
4,357 ± 0,022 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1959
parity-

89Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.8%

90Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
89,931292848 ± 0,000003604 Da
số khối90
g-factor
chu kỳ bán rã
1,91 ± 0,01 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1959
parity

90Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.3%

91Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
90,934398617 ± 0,000003804 Da
số khối91
g-factor
chu kỳ bán rã
543 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity-

91Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)29.5%

92Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
91,939631595 ± 0,000007202 Da
số khối92
g-factor
chu kỳ bán rã
314 ± 16 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity-

92Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)33.1%
2n (2-neutron emission)%

93Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
92,94322 ± 0,0004625 Da
số khối93
g-factor
chu kỳ bán rã
152 ± 8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity-

93Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)64%
2n (2-neutron emission)%

94Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
93,948846 ± 0,000215 Da
số khối94
g-factor
chu kỳ bán rã
70 ± 20 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity-

94Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)68%
2n (2-neutron emission)%

95Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
94,952925 ± 0,000322 Da
số khối95
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity-

95Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

96Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
95,95898 ± 0,000322 Da
số khối96
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity

96Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

97Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
96,963499 ± 0,000429 Da
số khối97
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity-

97Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

98Br

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
97,969887 ± 0,000429 Da
số khối98
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

98Br Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Bromine vial in acrylic cube.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiAntoine J. Balard
nơi khám pháFrance
ngày khám phá1826
từ nguyên họcGreek: brômos (stench).
cách phát âmBRO-meen (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
2,4 mg/kg
Abundance in Oceans
67,3 mg/L
Abundance in Human Body
0,00029 %
Abundance in Meteor
0,00012 %
Abundance in Sun
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7529
2p3.9436
2s9.3566
3d15.4409
3p15.4292
3s14.7815
4p25.972
4s24.4472