Węgiel

Węgiel (C)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa6
Masa atomowa12.011
liczba masowa12
Grupa14
Okres2
Blokp
Protony6 p+
Neutrony6 n0
Elektrony6 e-
Animated Model atomu Bohra of C (Węgiel)

Właściwości

Promień atomowy
70 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
75 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
-8 pm
Crystal Radius
6 pm
promień van der Waalsa
170 pm
gęstość
2,2 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
1,262119 eV/particle
potencjał jonizacyjny
11,260296 eV/particle
potencjał jonizacyjny of C (Węgiel)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
716,87 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 4
Model atomu Bohra: C (Węgiel)
elektron walencyjny4
Lewis structure: C (Węgiel)
konfiguracja elektronowa[He] 2s2 2p2
Enhanced Model atomu Bohra of C (Węgiel)
Orbital Diagram of C (Węgiel)
stopień utlenienia-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
2.55
Electrophilicity
1,960493365843406 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
4 098,15 K
Temperatura topnienia
4 762,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
4 762,15 K
10 300 kPa
Visual
barwa
Czarny
appearance
współczynnik załamania
2,417
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
1,59 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000071 1/K
molar heat capacity
8,517 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,709 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
0,1 MS/m
rezystywność
0,00001 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000062 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,0000000000745 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,000014
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (DIA)
Stała sieci krystalicznej
3,57 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
0,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
33 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
18 350 m/s
klasyfikowanie
KategoriaNiemetale, Nonmetals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number87
Mendeleev Number87
Pettifor Number95
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationatmophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
11,3 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
46,6 a₀
AllotropesGraphite, Diamond, Amorphous Carbon, Lonsdaleite, Fullerene, Carbon Nanotube, Graphene
Przekrój czynny
0,0035
Neutron Mass Absorption
0,000015
liczby kwantowe3P0
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Carbon

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy14
Radioactive Isotopes12

8C

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
8,037643039 ± 0,000019584 Da
liczba masowa8
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 1,4 zs
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

8C Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)100%

9C

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
9,031037202 ± 0,000002293 Da
liczba masowa9
g-factor
0,9276 ± 0,00033333333333333
czas połowicznego rozpadu
126,5 ± 0,9 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość-

9C Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.5%
β+α (β+-delayed α emission)38.4%

10C

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
10,016853217 ± 0,000000075 Da
liczba masowa10
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
19,3011 ± 0,0015 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

10C Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

11C

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
11,011432597 ± 0,000000064 Da
liczba masowa11
g-factor
-0,64266666666667 ± 0,00066666666666667
czas połowicznego rozpadu
20,3402 ± 0,0053 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,0333 ± 0,0002
data odkrycia1934
parzystość-

11C Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

12C

abundancja naturalna
98,94 ± 0,06
względna masa atomowa
12 Da
liczba masowa12
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1919
parzystość+

13C

abundancja naturalna
1,06 ± 0,06
względna masa atomowa
13,00335483534 ± 0,00000000025 Da
liczba masowa13
g-factor
1,404738 ± 0,000008
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1929
parzystość-

14C

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
14,00324198862 ± 0,00000000403 Da
liczba masowa14
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,7 ± 0,03 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

14C Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

15C

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
15,010599256 ± 0,000000858 Da
liczba masowa15
g-factor
3,44 ± 0,018
czas połowicznego rozpadu
2,449 ± 0,005 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

15C Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

16C

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
16,014701255 ± 0,00000384 Da
liczba masowa16
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
750 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

16C Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)99%

17C

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
17,02257865 ± 0,000018641 Da
liczba masowa17
g-factor
0,50533333333333 ± 0,0026666666666667
czas połowicznego rozpadu
193 ± 6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

17C Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28.4%
2n (2-neutron emission)%

18C

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
18,02675193 ± 0,000032206 Da
liczba masowa18
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
92 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

18C Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31.5%
2n (2-neutron emission)%

19C

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
19,034797594 ± 0,000105625 Da
liczba masowa19
g-factor
czas połowicznego rozpadu
46,2 ± 2,3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

19C Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)47%
2n (2-neutron emission)7%

20C

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
20,040261732 ± 0,000247585 Da
liczba masowa20
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
16 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1981
parzystość+

20C Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)70%
2n (2-neutron emission)18.6%

21C

abundancja naturalna
względna masa atomowa
21,049 ± 0,00064 Da
liczba masowa21
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

21C Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)%

22C

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
22,05755399 ± 0,000248515 Da
liczba masowa22
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
6,2 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

22C Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)61%
2n (2-neutron emission)37%

23C

abundancja naturalna
względna masa atomowa
23,06889 ± 0,00107 Da
liczba masowa23
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

23C Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
n (neutron emission)%
Coal anthracite.jpg
Electron shell 006 Carbon.svg

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaLatin: carbo, (charcoal).
wymowaKAR-ben (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
200 mg/kg
Abundance in Oceans
28 mg/L
Abundance in Human Body
23 %
Abundance in Meteor
1,5 %
Abundance in Sun
0,3 %
Ilość we Wszechświecie
0,5 %

Nuclear Screening Constants

1s0.3273
2p2.8642
2s2.7834