แคลเซียม

แคลเซียม (Ca)

chemical element with symbol Ca and atomic number 20
เลขอะตอม20
มวลอะตอม40.078
เลขมวล40
หมู่2
คาบ4
บล็อกs
โปรตอน20 p+
นิวตรอน20 n0
Electrons20 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ca (แคลเซียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
180 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
171 pm
Metallic Radius
174 pm
ionic radius
100 pm
Crystal Radius
114 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
231 pm
ความหนาแน่น
1.54 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.02455 eV/particle
ionization energy
6.1131552 eV/particle
ionization energy of Ca (แคลเซียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
153.6 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
9.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
177.8 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Ca (แคลเซียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ca (แคลเซียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ar] 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ca (แคลเซียม)
Orbital Diagram of Ca (แคลเซียม)
สถานะออกซิเดชัน1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1
Electrophilicity
0.7734001442996138 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,757.15 K
จุดหลอมเหลว
1,115.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000223 1/K
molar heat capacity
25.929 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.647 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
29 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000003399999999999 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000138 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000005531 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00002139
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
5.58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.75 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
17 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
7.4 GPa
Young's modulus
20 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.31
อัตราเร็วของเสียง
3,810 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number16
Mendeleev Number7
Pettifor Number16
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
160.8 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
2,163 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0.43
Neutron Mass Absorption
0.00037
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Calcium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร6
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร23
Radioactive Isotopes22

33Ca

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
33.033312 ± 0.000429 Da
เลขมวล33
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

33Ca Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

34Ca

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
34.015985 ± 0.000322 Da
เลขมวล34
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

34Ca Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)%

35Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
35.005572 ± 0.000215 Da
เลขมวล35
g-factor
ครึ่งชีวิต
25.7 ± 0.2 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

35Ca Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%
2p (2-proton emission)4.2%

36Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
35.993074388 ± 0.000042941 Da
เลขมวล36
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
100.9 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

36Ca Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)51.2%

37Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
36.985897849 ± 0.00000068 Da
เลขมวล37
g-factor
ครึ่งชีวิต
181 ± 0.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

37Ca Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)76.8%

38Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
37.976319223 ± 0.000000208 Da
เลขมวล38
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
443.7 ± 0.25 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

38Ca Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
38.970710811 ± 0.00000064 Da
เลขมวล39
g-factor
0.68093333333333 ± 0.00010666666666667
ครึ่งชีวิต
860.3 ± 0.8 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.038 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity+

39Ca Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

40Ca

natural abundance
96.941 ± 0.156
น้ำหนักอะตอม
39.96259085 ± 0.000000022 Da
เลขมวล40
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

40Ca Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

41Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
40.962277905 ± 0.000000147 Da
เลขมวล41
g-factor
ครึ่งชีวิต
99.4 ± 1.5 ky
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.0665 ± 0.0018
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

41Ca Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

42Ca

natural abundance
0.647 ± 0.023
น้ำหนักอะตอม
41.95861778 ± 0.000000159 Da
เลขมวล42
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

43Ca

natural abundance
0.135 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
42.958766381 ± 0.000000244 Da
เลขมวล43
g-factor
-0.37638 ± 0.000017142857142857
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.0408 ± 0.0008
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

44Ca

natural abundance
2.086 ± 0.11
น้ำหนักอะตอม
43.955481489 ± 0.000000348 Da
เลขมวล44
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

45Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
44.95618627 ± 0.000000392 Da
เลขมวล45
g-factor
-0.37897142857143 ± 0.00037142857142857
ครึ่งชีวิต
162.61 ± 0.09 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.038 ± 0.012
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

45Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

46Ca

natural abundance
0.004 ± 0.003
น้ำหนักอะตอม
45.953687726 ± 0.000002398 Da
เลขมวล46
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

46Ca Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

47Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
46.954541134 ± 0.000002384 Da
เลขมวล47
g-factor
-0.40182857142857 ± 0.00031428571428571
ครึ่งชีวิต
4.536 ± 0.003 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.084 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

47Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

48Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
0.187 ± 0.021
น้ำหนักอะตอม
47.952522654 ± 0.000000018 Da
เลขมวล48
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
56 ± 10 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

48Ca Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%
β (β decay)%

49Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
48.955662625 ± 0.00000019 Da
เลขมวล49
g-factor
-0.91993333333333 ± 0.00053333333333333
ครึ่งชีวิต
8.718 ± 0.006 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.036 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

49Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

50Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
49.957499215 ± 0.0000017 Da
เลขมวล50
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
13.45 ± 0.05 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

50Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

51Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
50.960995663 ± 0.00000056 Da
เลขมวล51
g-factor
-0.69973333333333 ± 0.00073333333333333
ครึ่งชีวิต
10 ± 0.8 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.036 ± 0.012
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

51Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

52Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
51.963213646 ± 0.00000072 Da
เลขมวล52
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

52Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

53Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
52.968451 ± 0.000047 Da
เลขมวล53
g-factor
ครึ่งชีวิต
461 ± 90 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

53Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

54Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
53.972989 ± 0.000052 Da
เลขมวล54
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
90 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

54Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

55Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
54.979978 ± 0.000172 Da
เลขมวล55
g-factor
ครึ่งชีวิต
22 ± 2 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

55Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

56Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
55.985496 ± 0.000268 Da
เลขมวล56
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
11 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

56Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

57Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
56.992958 ± 0.000429 Da
เลขมวล57
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

57Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

58Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
57.998357 ± 0.000537 Da
เลขมวล58
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

58Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

59Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
59.006237 ± 0.000644 Da
เลขมวล59
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

59Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

60Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
60.011809 ± 0.000751 Da
เลขมวล60
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

60Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

61Ca

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
61.020408 ± 0.000859 Da
เลขมวล61
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

61Ca Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Calcium 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir Humphrey Davy
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1808
ศัพทมูลวิทยาLatin: calx, calcis (lime).
pronunciationKAL-si-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
41,500 mg/kg
Abundance in Oceans
412 mg/L
Abundance in Human Body
1.4 %
Abundance in Meteor
1.1 %
Abundance in Sun
0.007 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.527
2p3.9586
2s6.2236
3p11.3417
3s10.3985
4s15.602