แคลเซียม

แคลเซียม (Ca)

chemical element with symbol Ca and atomic number 20
เลขอะตอม20
มวลอะตอม40.078
เลขมวล40
หมู่2
คาบ4
บล็อกs
โปรตอน20 p+
นิวตรอน20 n0
อิเล็กตรอน20 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ca (แคลเซียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
180 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
171 pm
Metallic Radius
174 pm
ionic radius
100 pm
Crystal Radius
114 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
231 pm
ความหนาแน่น
1.54 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: แคลเซียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.02455 eV/particle
ionization energy
6.1131552 eV/particle
ionization energy of Ca (แคลเซียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
153.6 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
9.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
177.8 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Ca (แคลเซียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ca (แคลเซียม)
electron configuration[Ar] 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ca (แคลเซียม)
Orbital Diagram of Ca (แคลเซียม)
สถานะออกซิเดชัน1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1
Electrophilicity Index
0.7734001442996138 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
1,757.15 K
จุดหลอมเหลว
1,115.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000223 1/K
molar heat capacity
25.929 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.647 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
29 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000003399999999999 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000138 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.0000000005531 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00002139
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
5.58 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.75 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
17 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
7.4 GPa
Young's modulus
20 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.31
อัตราเร็วของเสียง
3,810 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number16
Mendeleev Number7
Pettifor Number16
Geochemical Classmajor
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
160.8 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
2,163 a₀
allotrope
Neutron cross section
0.43
Neutron Mass Absorption
0.00037
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Calcium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร26
Natural Isotopes6
Isotopic Composition4096.94%4096.94%442.09%442.09%420.65%420.65%430.14%430.14%460.00%460.00%480.19%480.19%

33Ca

เลขมวล33
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
33.033312 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

34Ca

เลขมวล34
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
34.015985 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

35Ca

เลขมวล35
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
35.005572 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.7 ± 0.2 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)95.8%
2p (2-proton emission)4.2%

36Ca

เลขมวล36
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
35.993074388 ± 0.000042941 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
100.9 ± 1.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)51.2%

37Ca

เลขมวล37
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
36.985897849 ± 0.00000068 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
181 ± 0.9 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)76.8%

38Ca

เลขมวล38
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
37.976319223 ± 0.000000208 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
443.7 ± 0.25 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

39Ca

เลขมวล39
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
38.970710811 ± 0.00000064 Da
g-factor
0.68093333333333 ± 0.00010666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
860.3 ± 0.8 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.038 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

40Ca

เลขมวล40
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
39.96259085 ± 0.000000022 Da
g-factor
0
natural abundance
96.941 ± 0.156
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

41Ca

เลขมวล41
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
40.962277905 ± 0.000000147 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
99.4 ± 1.5 ky
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.0665 ± 0.0018
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

42Ca

เลขมวล42
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
41.95861778 ± 0.000000159 Da
g-factor
0
natural abundance
0.647 ± 0.023
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

43Ca

เลขมวล43
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
42.958766381 ± 0.000000244 Da
g-factor
-0.37638 ± 0.000017142857142857
natural abundance
0.135 ± 0.01
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.0408 ± 0.0008
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity-

44Ca

เลขมวล44
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
43.955481489 ± 0.000000348 Da
g-factor
0
natural abundance
2.086 ± 0.11
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

45Ca

เลขมวล45
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
44.95618627 ± 0.000000392 Da
g-factor
-0.37897142857143 ± 0.00037142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
162.61 ± 0.09 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.038 ± 0.012
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

46Ca

เลขมวล46
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
45.953687726 ± 0.000002398 Da
g-factor
0
natural abundance
0.004 ± 0.003
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

47Ca

เลขมวล47
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
46.954541134 ± 0.000002384 Da
g-factor
-0.40182857142857 ± 0.00031428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.536 ± 0.003 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.084 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

48Ca

เลขมวล48
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
47.952522654 ± 0.000000018 Da
g-factor
0
natural abundance
0.187 ± 0.021
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
56 ± 10 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
(double β decay)
β (β decay)

49Ca

เลขมวล49
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
48.955662625 ± 0.00000019 Da
g-factor
-0.91993333333333 ± 0.00053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.718 ± 0.006 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.036 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

50Ca

เลขมวล50
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
49.957499215 ± 0.0000017 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.45 ± 0.05 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

51Ca

เลขมวล51
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
50.960995663 ± 0.00000056 Da
g-factor
-0.69973333333333 ± 0.00073333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10 ± 0.8 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.036 ± 0.012
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Ca

เลขมวล52
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
51.963213646 ± 0.00000072 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.6 ± 0.3 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2%

53Ca

เลขมวล53
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
52.968451 ± 0.000047 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
461 ± 90 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

54Ca

เลขมวล54
เลขนิวตรอน34
น้ำหนักอะตอม
53.972989 ± 0.000052 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
90 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

55Ca

เลขมวล55
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
54.979978 ± 0.000172 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22 ± 2 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

56Ca

เลขมวล56
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
55.985496 ± 0.000268 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Ca

เลขมวล57
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
56.992958 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Ca

เลขมวล58
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
57.998357 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Ca

เลขมวล59
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
59.006237 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Ca

เลขมวล60
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
60.011809 ± 0.000751 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Ca

เลขมวล61
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
61.020408 ± 0.000859 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Calcium 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Sir Humphrey Davy
สถานที่ค้นพบEngland
ถูกค้นพบเมื่อ1808
ศัพทมูลวิทยาLatin: calx, calcis (lime).
pronunciationKAL-si-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
41,500 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
412 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
1.4 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
1.1 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.007 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.527
2p3.9586
2s6.2236
3p11.3417
3s10.3985
4s15.602

alias

 • Ca

การแปล

 • อังกฤษcalcium
 • อิตาลีcalcio
 • นอร์เวย์บุคมอลkalsium
 • ฝรั่งเศสcalcium
 • รัสเซียкальций
 • เยอรมันCalcium
 • โปแลนด์wapń
 • ดัตช์calcium
 • สเปนcalcio
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • แอฟริกานส์kalsium
 • อัมฮาราካልሲየም
 • อารากอนCalcio
 • อาหรับكالسيوم
 • อัสตูเรียสCalciu
 • อาเซอร์ไบจานKalsium
 • บัชคีร์Кальций
 • เบลารุสКальцый
 • บัลแกเรียкалций
 • บังกลาক্যালসিয়াম
 • เบรตันKalsiom
 • บอสเนียkalcij
 • คาตาลันcalci
 • เชอโรกีᎪᎳ ᏗᏝᏂᎪᎯᏍᏗᏍᎩ
 • เคิร์ดตอนกลางکالسیۆم
 • คอร์ซิกาcalciu
 • เช็กvápník
 • ชูวัชКальци
 • เวลส์Calsiwm
 • เดนมาร์กcalcium
 • ธิเวหิކެލްސިއަމް
 • กรีกασβέστιο
 • เอสเปรันโตkalcio
 • เอสโตเนียkaltsium
 • บาสก์kaltzio
 • เปอร์เซียکلسیم
 • ฟินแลนด์kalsium
 • ฟริเซียนเหนือKaltsium
 • ฟรูลีCalci
 • ไอริชCailciam
 • กาลิเซียCalcio
 • มานซ์kelkium
 • จีนแคะKoi
 • ฮาวายKalipuna
 • ฮิบรูסידן
 • ฮินดีकैल्शियम
 • ฮินดีฟิจิCalcium
 • โครเอเชียkalcij
 • เฮติครีโอลKalsyòm
 • ฮังการีkalcium
 • อาร์เมเนียկալցիում
 • อินเตอร์ลิงกัวcalcium
 • อินโดนีเซียkalsium
 • อีโดkalcio
 • ไอซ์แลนด์kalsín
 • ญี่ปุ่นカルシウム
 • โลชบันbogjinme
 • ชวาKalsium
 • จอร์เจียკალციუმი
 • คาซัคКальций
 • กันนาดาಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್
 • เกาหลี칼슘
 • เคิร์ดKalsiyûm
 • โกมิКальций
 • ละตินcalcium
 • ลักเซมเบิร์กKalzium
 • ลิกูเรียCäso
 • ลิทัวเนียkalcis
 • ลัตเวียkalcijs
 • เมารีkonupūmā
 • มาซิโดเนียКалциум
 • มาลายาลัมകാൽ സ്യം
 • มองโกเลียкальци
 • มราฐีकॅल्शियम
 • มารีตะวันตกКальций
 • มาเลย์kalsium
 • พม่าကယ်လဆီယမ်
 • nahTenextepoztli
 • เยอรมันต่ำCalcium
 • เนปาลक्याल्सियम
 • นอร์เวย์นีนอสก์kalsium
 • นาวาโฮKáálsiiyin
 • อ็อกซิตันCalci
 • ปัญจาบਕੈਲਸ਼ੀਅਮ
 • พีดมอนต์Càuss
 • ลาฮ์นดาکیلشیم
 • โปรตุเกสcálcio
 • เคชวาIsku q'illay
 • โรมาเนียcalciu
 • ซาคาКалсиум
 • ซิซิลีcauciu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียKalcij
 • สิงหลකැල්සියම්
 • สโลวักvápnik
 • สโลวีเนียkalcij
 • แอลเบเนียKalciumi
 • เซอร์เบียкалцијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Calcium
 • ซุนดาKalsium
 • สวีเดนkalcium
 • สวาฮีลีKalisi
 • ทมิฬகல்சியம்
 • เตลูกูకాల్షియమ్
 • ทาจิกКалсий
 • ตากาล็อกKalsiyo
 • ตุรกีKalsiyum
 • อุยกูร์كالتىسىي
 • ยูเครนкальцій
 • อูรดูجمصر
 • อุซเบกKalsiy
 • เวปส์Kal'cii
 • เวียดนามcanxi
 • วาเรย์Calsyo
 • คัลมืยค์Калцион
 • ยิดดิชקאלציום
 • โยรูบาCalcium
 • จีน
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Calcium
 • อังกฤษ (แคนาดา)Calcium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)calcium
 • โปรตุเกส (บราซิล)cálcio
 • เซบูKalsiyum
 • กวางตุ้ง
 • คุชราตકેલ્શિયમ
 • โอดิยาକ୍ୟାଲ୍‌ସିଅମ
 • สกอตส์calcium
 • กัวรานีItakairã
 • ตาตาร์кәлси
 • บาวาเรียCalcium
 • กีกูยูCalcium
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Вапень
 • จีนมินหนานKhā-lú-siúm
 • เนวาร์क्याल्सियम
 • ลอมบาร์ดCàls
 • โซมาลีKaalshiyaam
 • คีร์กีซКальций
 • ลิมเบิร์กCalcium
 • cdoGái
 • แฟโรKalsium
 • สันสกฤตक्याल्सियम
 • เกลิกสกอตCalcium
 • มอลตาkalċju
 • จีนกั้น
 • อาโรมาเนียCalciu
 • บาลีक्याल्सियम
 • เอกซ์เตรมาดูราCalciu
 • ทิเบตདཀར་ཤམ།
 • โภชปุรีकैल्सियम
 • oloKal’cii
 • azbکلسیوم
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาcalsio
 • จีนอู๋
 • kbpKalɩsɩyɔm
 • สินธิڪيلشم
 • พัชโตکلسيم
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาCàlciu
 • อาหรับโมร็อกโกكالسيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์كالسيوم
 • ฟิจิCalcium
 • วอลลูนCalciom
 • คอร์นิชKalciom
 • บิกอลKalsyo
 • บาหลีKalsium
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • อินุกติตุตᓴᐅᓂᒃᓴᖅ
 • ยูกันดาKalusiyaamu
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)칼시움
 • blkကယ်လသီယမ်
 • มาเลย์ (อาหรับ)کلسيوم
 • โชนาRondongu
 • ซูลูUmCaphana