แคดเมียม

แคดเมียม (Cd)

chemical element with symbol Cd and atomic number of 48
เลขอะตอม48
มวลอะตอม112.414
เลขมวล114
หมู่12
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน48 p+
นิวตรอน66 n0
อิเล็กตรอน48 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Cd (แคดเมียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
155 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
136 pm
Metallic Radius
138 pm
ionic radius
78 pm
Crystal Radius
92 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
218 pm
ความหนาแน่น
8.69 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: แคดเมียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
8.993822 eV/particle
ionization energy of Cd (แคดเมียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
59.1 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
6.11 kJ/mol
standard enthalpy of formation
111.8 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 2
แบบจำลองของบอร์: Cd (แคดเมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Cd (แคดเมียม)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Cd (แคดเมียม)
Orbital Diagram of Cd (แคดเมียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, 1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.69
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
1,040.15 K
จุดหลอมเหลว
594.219 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery bluish-gray metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
96.9 W/(m K)
thermal expansion
0.0000308 1/K
molar heat capacity
26.02 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.232 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
14 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000007000000000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.517 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000023 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000259 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000199
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.98 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
42 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
19 GPa
Young's modulus
50 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.3
อัตราเร็วของเสียง
2,310 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number75
Mendeleev Number78
Pettifor Number75
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
46 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
2,450
Neutron Mass Absorption
1.4
quantum number1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Cadmium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Natural Isotopes8
Isotopic Composition11428.75%11428.75%11224.11%11224.11%11012.47%11012.47%11112.80%11112.80%11312.23%11312.23%1167.51%1167.51%1061.25%1061.25%1080.89%1080.89%

94Cd

เลขมวล94
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
93.956586 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

95Cd

เลขมวล95
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
94.949483 ± 0.000607 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32 ± 3 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2011
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.6%

96Cd

เลขมวล96
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
95.940341 ± 0.00044 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1,003 ± 47 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

97Cd

เลขมวล97
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
96.934799343 ± 0.000451073 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.16 ± 0.05 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

98Cd

เลขมวล98
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
97.927389315 ± 0.000055605 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.29 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.029%

99Cd

เลขมวล99
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
98.924925845 ± 0.0000017 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.21%
β+α (β+-delayed α emission)1%

100Cd

เลขมวล100
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
99.920348829 ± 0.0000018 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
49.1 ± 0.5 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Cd

เลขมวล101
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
100.918586209 ± 0.0000016 Da
g-factor
-0.3588 ± 0.00016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.36 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.177 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Cd

เลขมวล102
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
101.914481797 ± 0.000001784 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.5 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Cd

เลขมวล103
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
102.913416922 ± 0.000001943 Da
g-factor
-0.33944 ± 0.00016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.3 ± 0.1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.007 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Cd

เลขมวล104
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
103.909856228 ± 0.000001795 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
57.7 ± 1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Cd

เลขมวล105
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
104.909463893 ± 0.000001494 Da
g-factor
-0.29528 ± 0.00016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
55.5 ± 0.4 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.377 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Cd

เลขมวล106
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
105.906459791 ± 0.000001184 Da
g-factor
0
natural abundance
1.245 ± 0.022
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

107Cd

เลขมวล107
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
106.906612049 ± 0.000001782 Da
g-factor
-0.24564 ± 0.00012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.5 ± 0.02 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.6 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Cd

เลขมวล108
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
107.904183588 ± 0.000001205 Da
g-factor
0
natural abundance
0.888 ± 0.011
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

109Cd

เลขมวล109
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
108.904986697 ± 0.000001649 Da
g-factor
-0.33064 ± 0.00016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
461.3 ± 0.5 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.6 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

110Cd

เลขมวล110
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
109.90300747 ± 0.000000407 Da
g-factor
0
natural abundance
12.47 ± 0.061
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

111Cd

เลขมวล111
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
110.904183776 ± 0.000000383 Da
g-factor
-1.188 ± 0.0006
natural abundance
12.795 ± 0.012
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

112Cd

เลขมวล112
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
111.902763896 ± 0.000000268 Da
g-factor
0
natural abundance
24.109 ± 0.007
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

113Cd

เลขมวล113
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
112.904408105 ± 0.000000262 Da
g-factor
-1.2426 ± 0.0006
natural abundance
12.227 ± 0.007
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.04 ± 0.05 Py
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

114Cd

เลขมวล114
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
113.903364998 ± 0.000000296 Da
g-factor
0
natural abundance
28.754 ± 0.081
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

115Cd

เลขมวล115
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
114.905437426 ± 0.000000699 Da
g-factor
-1.2966 ± 0.0004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
53.46 ± 0.05 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

116Cd

เลขมวล116
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
115.90476323 ± 0.000000172 Da
g-factor
0
natural abundance
7.512 ± 0.054
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
26.9 ± 0.9 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

decay modeintensity
(double β decay)100%

117Cd

เลขมวล117
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
116.907226039 ± 0.000001087 Da
g-factor
-1.485 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.503 ± 0.005 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

118Cd

เลขมวล118
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
117.906921956 ± 0.000021471 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
50.3 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

119Cd

เลขมวล119
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
118.909847052 ± 0.000040467 Da
g-factor
-1.8376 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.69 ± 0.02 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

120Cd

เลขมวล120
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
119.909868065 ± 0.000004 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
50.8 ± 0.21 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

121Cd

เลขมวล121
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
120.91296366 ± 0.000002085 Da
g-factor
0.41733333333333 ± 0.00046666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.5 ± 0.3 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

122Cd

เลขมวล122
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
121.91345905 ± 0.000002468 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.24 ± 0.03 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

123Cd

เลขมวล123
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
122.91689246 ± 0.000002894 Da
g-factor
0.52566666666667 ± 0.00046666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.02 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

124Cd

เลขมวล124
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
123.917659772 ± 0.0000028 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.25 ± 0.02 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

125Cd

เลขมวล125
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
124.92125759 ± 0.0000031 Da
g-factor
0.57273333333333 ± 0.00046666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
680 ± 40 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.209 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

126Cd

เลขมวล126
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
125.92243029 ± 0.000002473 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
512 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

127Cd

เลขมวล127
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
126.926203291 ± 0.000006656 Da
g-factor
0.58473333333333 ± 0.00053333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
480 ± 100 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.239 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

128Cd

เลขมวล128
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
127.927816778 ± 0.000006905 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
246 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

129Cd

เลขมวล129
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
128.932235597 ± 0.0000057 Da
g-factor
-0.12821818181818 ± 0.00010909090909091
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
147 ± 3 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
0.132 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

130Cd

เลขมวล130
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
129.934387563 ± 0.000024 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
126.8 ± 1.8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%

131Cd

เลขมวล131
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
130.94072774 ± 0.000020653 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
98 ± 2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%
2n (2-neutron emission)

132Cd

เลขมวล132
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
131.945823136 ± 0.000064485 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
84 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

133Cd

เลขมวล133
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
132.952614 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
61 ± 6 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

134Cd

เลขมวล134
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
133.957638 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
65 ± 15 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

135Cd

เลขมวล135
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
134.964766 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Cadmium-crystal bar

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Fredrich Stromeyer
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1817
ศัพทมูลวิทยาGreek: kadmeia (ancient name for calamine (zinc oxide)).
pronunciationKAD-me-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.15 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00011 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.00007 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000044 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000006 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9744
2p4.091
2s12.6142
3d14.3931
3p17.3085
3s17.1588
4d32.1232
4p28.5888
4s27.1308
5s39.808

alias

  • Cd

การแปล

  • นอร์เวย์บุคมอลkadmium
  • เยอรมันCadmium
  • ฝรั่งเศสcadmium
  • อิตาลีcadmio
  • อังกฤษcadmium
  • ดัตช์cadmium
  • นอร์เวย์นีนอสก์kadmium
  • สวีเดนkadmium
  • เดนมาร์กcadmium
  • ฮังการีkadmium
  • โปแลนด์kadm
  • แอฟริกานส์kadmium
  • อัมฮาราካድሚየም
  • อารากอนCadmio
  • อาหรับكادميوم
  • อาเซอร์ไบจานKadmium
  • เบลารุสКадмій
  • บัลแกเรียкадмий
  • บังกลาক্যাডমিয়াম
  • เบรตันKadmiom
  • บอสเนียkadmij
  • คาตาลันcadmi
  • คอร์ซิกาCadmiu
  • เช็กkadmium
  • ชูวัชКадми
  • เวลส์Cadmiwm
  • กรีกκάδμιο
  • เอสเปรันโตkadmio
  • สเปนcadmio
  • เอสโตเนียkaadmium
  • บาสก์kadmio
  • เปอร์เซียکادمیم
  • ฟินแลนด์kadmium
  • ฟรูลีCadmi
  • ไอริชCaidmiam
  • กาลิเซียCadmio
  • มานซ์Cadmium
  • จีนแคะcadmium
  • ฮิบรูקדמיום
  • ฮินดีकैडमियम
  • ฮินดีฟิจิCadmium
  • โครเอเชียKadmij
  • เฮติครีโอลKadmyòm
  • อาร์เมเนียկադմիում
  • อินเตอร์ลิงกัวcadmium
  • อินโดนีเซียkadmium
  • อีโดkadmio
  • ไอซ์แลนด์kadmín
  • ญี่ปุ่นカドミウム
  • โลชบันjinmrkadmu
  • ชวาKadmium
  • จอร์เจียკადმიუმი
  • คาซัคКадмий
  • กันนาดาಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ
  • เกาหลี카드뮴
  • เคิร์ดKadmiyûm
  • โกมิКадмий
  • ละตินcadmium
  • ลักเซมเบิร์กCadmium
  • ลิกูเรียCadmio
  • ลิทัวเนียKadmis
  • ลัตเวียkadmijs
  • มาซิโดเนียКадмиум
  • มาลายาลัมകാഡ്മിയം
  • มราฐีकॅडमियम
  • มารีตะวันตกКадмий
  • มาเลย์Kadmium
  • เยอรมันต่ำCadmium
  • อ็อกซิตันCadmi
  • ปัญจาบਕੈਡਮੀਅਮ
  • ลาฮ์นดาکیڈمیم
  • โปรตุเกสcádmio
  • เคชวาKadmiyu
  • โรมาเนียcadmiu
  • รัสเซียкадмий
  • ซิซิลีcadmiu
  • เซอร์โบ-โครเอเชียKadmijum
  • สโลวักkadmium
  • สโลวีเนียKadmij
  • แอลเบเนียKadmiumi
  • เซอร์เบียкадмијум
  • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Cadmium
  • สวาฮีลีCadimi
  • ทมิฬகாட்மியம்
  • ตุรกีKadmiyum
  • ยูเครนКадмій
  • อูรดูکیڈمیئم
  • อุซเบกKadmiy
  • เวปส์Kadmii
  • เวียดนามcadmi
  • วาเรย์Cadmyo
  • คัลมืยค์Кадмиум
  • ยิดดิชקאדמיום
  • โยรูบาKadmium
  • จีน
  • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Cadmium
  • อังกฤษ (แคนาดา)Cadmium
  • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)cadmium
  • โปรตุเกส (บราซิล)cádmio
  • กวางตุ้ง
  • เซบูKadmyo
  • เคิร์ดตอนกลางکادمیۆم
  • คุชราตકેડમિયમ
  • เซอร์เบีย (เอกวาดอร์)кадмијум
  • โอดิยาକ୍ୟାଡ଼ମିଅମ
  • ตาตาร์Кадмий
  • พีดมอนต์Cadmio
  • สกอตส์cadmium
  • บัชคีร์Кадмий
  • โซมาลีKaadmiyaam
  • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)кадм
  • เตลูกูకాడ్మియం
  • เนวาร์क्याड्मियम
  • อาโรมาเนียCadmiu
  • ลิมเบิร์กCadmium
  • คีร์กีซКадмий
  • cdoGáik
  • แฟโรKadmium
  • เนปาลक्याड्मियम
  • สันสกฤตक्याड्मियम
  • ลอมบาร์ดCadmio
  • มอลตาkadmju
  • เกลิกสกอตCadmium
  • ทาจิกКадмий
  • บาลีक्याड्मियम
  • มองโกเลียкадми
  • จีนมินหนานCadmium
  • โภชปุรีकैडमियम
  • ทิเบตཁེ་ཌི་ནིམ།
  • อัสตูเรียสCadmiu
  • จีนคลาสสิก
  • ตากาล็อกKadmiyo
  • oloKadmii
  • kbpKadɩmɩyɔm
  • ลิงกัวฟรังกาโนวาcadmio
  • จีนอู๋
  • ฟริเซียนเหนือKadmium
  • จีน (ตัวเต็ม)
  • จีน (ไต้หวัน)
  • อุยกูร์كادمىي
  • จีน (ตัวย่อ)
  • ซุนดาKadmium
  • ซาร์เดญาCàdmiu
  • พม่าကတ်မီယမ်
  • อาหรับโมร็อกโกكادميوم
  • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์كادميوم
  • พัชโตکادميوم
  • คอร์นิชKadmiom
  • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
  • มณีปุระꯀꯦꯗꯃꯤꯌꯝ
  • บาหลีKadmium
  • บิกอลKadmyo
  • มาลากาซีKadmiôma
  • ซามิสคอลต์kadmium
  • ซามิเหนือkadmium
  • ซามิอีนารีkadmium
  • ยูกันดาKadimiyaamu
  • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)카드미움