แคดเมียม

แคดเมียม (Cd)

chemical element with symbol Cd and the atomic number of 48
เลขอะตอม48
มวลอะตอม112.414
เลขมวล114
หมู่12
คาบ5
บล็อกd
โปรตอน48 p+
นิวตรอน66 n0
Electrons48 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Cd (แคดเมียม)

คุณสมบัติ

รัศมีอะตอม
155 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
136 pm
Metallic Radius
138 pm
ionic radius
78 pm
Crystal Radius
92 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
218 pm
ความหนาแน่น
8.69 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
8.993822 eV/particle
ionization energy of Cd (แคดเมียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
59.1 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
6.11 kJ/mol
standard enthalpy of formation
111.8 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 2
แบบจำลองของบอร์: Cd (แคดเมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d10 5s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Cd (แคดเมียม)
Orbital Diagram of Cd (แคดเมียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, 1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.69
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,040.15 K
จุดหลอมเหลว
594.219 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery bluish-gray metallic
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
96.9 W/(m K)
thermal expansion
0.0000308 1/K
molar heat capacity
26.02 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.232 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
14 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000007000000000002 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
0.517 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000023 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000259 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000199
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
2.98 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
2 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
42 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
19 GPa
Young's modulus
50 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.3
อัตราเร็วของเสียง
2,310 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number75
Mendeleev Number78
Pettifor Number75
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
46 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
2,450
Neutron Mass Absorption
1.4
quantum number1S0
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Cadmium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร8
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร34
Radioactive Isotopes35

94Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
93.956586 ± 0.000537 Da
เลขมวล94
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity+

94Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

95Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
94.949483 ± 0.000607 Da
เลขมวล95
g-factor
ครึ่งชีวิต
32 ± 3 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2011
parity+

95Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)4.6%

96Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
95.940341 ± 0.00044 Da
เลขมวล96
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1,003 ± 47 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity+

96Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.6%

97Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
96.934799343 ± 0.000451073 Da
เลขมวล97
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.16 ± 0.05 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

97Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)7.4%

98Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
97.927389315 ± 0.000055605 Da
เลขมวล98
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9.29 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

98Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.029%

99Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
98.924925845 ± 0.0000017 Da
เลขมวล99
g-factor
ครึ่งชีวิต
17 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

99Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.21%
β+α (β+-delayed α emission)1%

100Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
99.920348829 ± 0.0000018 Da
เลขมวล100
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
49.1 ± 0.5 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

100Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

101Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
100.918586209 ± 0.0000016 Da
เลขมวล101
g-factor
-0.3588 ± 0.00016
ครึ่งชีวิต
1.36 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.177 ± 0.007
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

101Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

102Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
101.914481797 ± 0.000001784 Da
เลขมวล102
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.5 ± 0.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

102Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
102.913416922 ± 0.000001943 Da
เลขมวล103
g-factor
-0.33944 ± 0.00016
ครึ่งชีวิต
7.3 ± 0.1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.007 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

103Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

104Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
103.909856228 ± 0.000001795 Da
เลขมวล104
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
57.7 ± 1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

104Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
104.909463893 ± 0.000001494 Da
เลขมวล105
g-factor
-0.29528 ± 0.00016
ครึ่งชีวิต
55.5 ± 0.4 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.377 ± 0.015
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

105Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

106Cd

natural abundance
1.245 ± 0.022
น้ำหนักอะตอม
105.906459791 ± 0.000001184 Da
เลขมวล106
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

106Cd Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

107Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
106.906612049 ± 0.000001782 Da
เลขมวล107
g-factor
-0.24564 ± 0.00012
ครึ่งชีวิต
6.5 ± 0.02 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.6 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1946
parity+

107Cd Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Cd

natural abundance
0.888 ± 0.011
น้ำหนักอะตอม
107.904183588 ± 0.000001205 Da
เลขมวล108
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity+

108Cd Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

109Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
108.904986697 ± 0.000001649 Da
เลขมวล109
g-factor
-0.33064 ± 0.00016
ครึ่งชีวิต
461.3 ± 0.5 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.6 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

109Cd Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

110Cd

natural abundance
12.47 ± 0.061
น้ำหนักอะตอม
109.90300747 ± 0.000000407 Da
เลขมวล110
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

111Cd

natural abundance
12.795 ± 0.012
น้ำหนักอะตอม
110.904183776 ± 0.000000383 Da
เลขมวล111
g-factor
-1.188 ± 0.0006
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

112Cd

natural abundance
24.109 ± 0.007
น้ำหนักอะตอม
111.902763896 ± 0.000000268 Da
เลขมวล112
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

113Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
12.227 ± 0.007
น้ำหนักอะตอม
112.904408105 ± 0.000000262 Da
เลขมวล113
g-factor
-1.2426 ± 0.0006
ครึ่งชีวิต
8.04 ± 0.05 Py
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

113Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

114Cd

natural abundance
28.754 ± 0.081
น้ำหนักอะตอม
113.903364998 ± 0.000000296 Da
เลขมวล114
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

114Cd Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

115Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
114.905437426 ± 0.000000699 Da
เลขมวล115
g-factor
-1.2966 ± 0.0004
ครึ่งชีวิต
53.46 ± 0.05 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

115Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

116Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
7.512 ± 0.054
น้ำหนักอะตอม
115.90476323 ± 0.000000172 Da
เลขมวล116
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
26.9 ± 0.9 Ey
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

116Cd Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)100%

117Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.907226039 ± 0.000001087 Da
เลขมวล117
g-factor
-1.485 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
2.503 ± 0.005 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

117Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

118Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.906921956 ± 0.000021471 Da
เลขมวล118
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
50.3 ± 0.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

118Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

119Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.909847052 ± 0.000040467 Da
เลขมวล119
g-factor
-1.8376 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
2.69 ± 0.02 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

119Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

120Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
119.909868065 ± 0.000004 Da
เลขมวล120
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
50.8 ± 0.21 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

120Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

121Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.91296366 ± 0.000002085 Da
เลขมวล121
g-factor
0.41733333333333 ± 0.00046666666666667
ครึ่งชีวิต
13.5 ± 0.3 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

121Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

122Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.91345905 ± 0.000002468 Da
เลขมวล122
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.24 ± 0.03 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity+

122Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

123Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
122.91689246 ± 0.000002894 Da
เลขมวล123
g-factor
0.52566666666667 ± 0.00046666666666667
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.02 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

123Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

124Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
123.917659772 ± 0.0000028 Da
เลขมวล124
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.25 ± 0.02 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

124Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

125Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.92125759 ± 0.0000031 Da
เลขมวล125
g-factor
0.57273333333333 ± 0.00046666666666667
ครึ่งชีวิต
680 ± 40 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.209 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

125Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

126Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.92243029 ± 0.000002473 Da
เลขมวล126
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
512 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

126Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

127Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.926203291 ± 0.000006656 Da
เลขมวล127
g-factor
0.58473333333333 ± 0.00053333333333333
ครึ่งชีวิต
480 ± 100 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.239 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

127Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

128Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.927816778 ± 0.000006905 Da
เลขมวล128
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
246 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

128Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

129Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.932235597 ± 0.0000057 Da
เลขมวล129
g-factor
-0.12821818181818 ± 0.00010909090909091
ครึ่งชีวิต
147 ± 3 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
0.132 ± 0.009
ถูกค้นพบเมื่อ2003
parity-

129Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

130Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.934387563 ± 0.000024 Da
เลขมวล130
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
126.8 ± 1.8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

130Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%

131Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.94072774 ± 0.000020653 Da
เลขมวล131
g-factor
ครึ่งชีวิต
98 ± 2 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity-

131Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.5%
2n (2-neutron emission)%

132Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.945823136 ± 0.000064485 Da
เลขมวล132
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
84 ± 5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2000
parity+

132Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)%

133Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.952614 ± 0.000215 Da
เลขมวล133
g-factor
ครึ่งชีวิต
61 ± 6 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

133Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

134Cd

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.957638 ± 0.000322 Da
เลขมวล134
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
65 ± 15 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity+

134Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

135Cd

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
134.964766 ± 0.000429 Da
เลขมวล135
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity-

135Cd Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Cadmium-crystal bar.jpg

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Fredrich Stromeyer
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1817
ศัพทมูลวิทยาGreek: kadmeia (ancient name for calamine (zinc oxide)).
pronunciationKAD-me-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.15 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00011 mg/L
Abundance in Human Body
0.00007 %
Abundance in Meteor
0.000044 %
Abundance in Sun
0.0000006 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9744
2p4.091
2s12.6142
3d14.3931
3p17.3085
3s17.1588
4d32.1232
4p28.5888
4s27.1308
5s39.808