Cer

Cer (Ce)

58. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa58
Masa atomowa140.116
liczba masowa140
Grupa
Okres6
Blokf
proton58 p+
neutron82 n0
elektron58 e-
Animated Model atomu Bohra of Ce (Cer)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
185 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
163 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
101 pm
Crystal Radius
115 pm
promień van der Waalsa
242 pm
gęstość
6,77 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Cer0255075100125150175200225250pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Ce (Cer)
ciepło parowania
398 kJ/mol
ciepło topnienia
5,2 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
420,1 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 19, 9, 2
Model atomu Bohra: Ce (Cer)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ce (Cer)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f1 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f1 5d1 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ce (Cer)
Orbital Diagram of Ce (Cer)
stopień utlenienia2, 3, 4
elektroujemność
1.12
Electrophilicity Index
0,9792877807552266 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 716,15 K
Temperatura topnienia
1 072,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
11,3 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000063 1/K
molar heat capacity
26,94 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,192 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,4 MS/m
rezystywność
0,00000075 m Ω
nadprzewodnictwo
0,022 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000022 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000030826 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0014716
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
12,5 K
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (FCC)
Stała sieci krystalicznej
5,16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
22 GPa
moduł Kirchhoffa
14 GPa
moduł Younga
34 GPa
współczynnik Poissona
0,24
prędkość dźwięku
2 100 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number31
Mendeleev Number15
Pettifor Number32
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
205 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
0,6
Neutron Mass Absorption
0,00021
liczby kwantowe1G4
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Cerium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy40
Natural Isotopes4
Isotopic Composition14088.45%14088.45%14211.11%14211.11%1360.19%1360.19%1380.25%1380.25%

119Ce

liczba masowa119
liczba neutronów61
względna masa atomowa
118,952957 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

120Ce

liczba masowa120
liczba neutronów62
względna masa atomowa
119,946613 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

121Ce

liczba masowa121
liczba neutronów63
względna masa atomowa
120,943435 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,1 ± 0,1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

122Ce

liczba masowa122
liczba neutronów64
względna masa atomowa
121,93787 ± 0,00043 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

123Ce

liczba masowa123
liczba neutronów65
względna masa atomowa
122,93528 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,8 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

124Ce

liczba masowa124
liczba neutronów66
względna masa atomowa
123,93031 ± 0,00032 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,1 ± 1,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ce

liczba masowa125
liczba neutronów67
względna masa atomowa
124,92844 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,7 ± 0,3 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

126Ce

liczba masowa126
liczba neutronów68
względna masa atomowa
125,923971 ± 0,00003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
51 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ce

liczba masowa127
liczba neutronów69
względna masa atomowa
126,922727 ± 0,000031 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ce

liczba masowa128
liczba neutronów70
względna masa atomowa
127,918911 ± 0,00003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,93 ± 0,02 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129Ce

liczba masowa129
liczba neutronów71
względna masa atomowa
128,918102 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ce

liczba masowa130
liczba neutronów72
względna masa atomowa
129,914736 ± 0,00003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,9 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Ce

liczba masowa131
liczba neutronów73
względna masa atomowa
130,914429465 ± 0,000035214 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 0,3 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ce

liczba masowa132
liczba neutronów74
względna masa atomowa
131,911466226 ± 0,000021907 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,51 ± 0,11 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Ce

liczba masowa133
liczba neutronów75
względna masa atomowa
132,911520402 ± 0,000017557 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
97 ± 4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Ce

liczba masowa134
liczba neutronów76
względna masa atomowa
133,908928142 ± 0,000021886 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,16 ± 0,04 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

135Ce

liczba masowa135
liczba neutronów77
względna masa atomowa
134,909160662 ± 0,000011021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,7 ± 0,3 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Ce

liczba masowa136
liczba neutronów78
względna masa atomowa
135,907129256 ± 0,000000348 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,186 ± 0,002
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

137Ce

liczba masowa137
liczba neutronów79
względna masa atomowa
136,907762416 ± 0,000000386 Da
g-factor
0,64 ± 0,026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9 ± 0,3 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Ce

liczba masowa138
liczba neutronów80
względna masa atomowa
137,90599418 ± 0,000000536 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,251 ± 0,002
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

139Ce

liczba masowa139
liczba neutronów81
względna masa atomowa
138,906647029 ± 0,000002242 Da
g-factor
0,70666666666667 ± 0,026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
137,642 ± 0,02 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

140Ce

liczba masowa140
liczba neutronów82
względna masa atomowa
139,905448433 ± 0,000001409 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
88,449 ± 0,051
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

141Ce

liczba masowa141
liczba neutronów83
względna masa atomowa
140,908285991 ± 0,000001411 Da
g-factor
0,31142857142857 ± 0,011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,505 ± 0,01 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

142Ce

liczba masowa142
liczba neutronów84
względna masa atomowa
141,909250208 ± 0,000002623 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
11,114 ± 0,051
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
(double β decay)

143Ce

liczba masowa143
liczba neutronów85
względna masa atomowa
142,912391953 ± 0,000002621 Da
g-factor
0,28666666666667 ± 0,0066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33,039 ± 0,006 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

144Ce

liczba masowa144
liczba neutronów86
względna masa atomowa
143,913652763 ± 0,000003041 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
284,886 ± 0,025 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1945
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

145Ce

liczba masowa145
liczba neutronów87
względna masa atomowa
144,917265113 ± 0,000036393 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,01 ± 0,06 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

146Ce

liczba masowa146
liczba neutronów88
względna masa atomowa
145,918812294 ± 0,000015743 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,49 ± 0,16 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

147Ce

liczba masowa147
liczba neutronów89
względna masa atomowa
146,9226899 ± 0,000009211 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
56,4 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

148Ce

liczba masowa148
liczba neutronów90
względna masa atomowa
147,924424186 ± 0,000012017 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
56,8 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

149Ce

liczba masowa149
liczba neutronów91
względna masa atomowa
148,9284269 ± 0,000011 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,94 ± 0,04 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

150Ce

liczba masowa150
liczba neutronów92
względna masa atomowa
149,930384032 ± 0,000012556 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,05 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

151Ce

liczba masowa151
liczba neutronów93
względna masa atomowa
150,9342722 ± 0,000019 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,76 ± 0,06 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

152Ce

liczba masowa152
liczba neutronów94
względna masa atomowa
151,936682 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,42 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

153Ce

liczba masowa153
liczba neutronów95
względna masa atomowa
152,941052 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
865 ± 25 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

154Ce

liczba masowa154
liczba neutronów96
względna masa atomowa
153,94394 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
722 ± 14 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

155Ce

liczba masowa155
liczba neutronów97
względna masa atomowa
154,948706 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
313 ± 7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

156Ce

liczba masowa156
liczba neutronów98
względna masa atomowa
155,951884 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
233 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2017
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157Ce

liczba masowa157
liczba neutronów99
względna masa atomowa
156,957133 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
175 ± 41 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

158Ce

liczba masowa158
liczba neutronów100
względna masa atomowa
157,960773 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
99 ± 93 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

159Ce

liczba masowa159
liczba neutronów101
względna masa atomowa
158,966355 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
CE2k2g

historia

odkrywca lub wynalazcaW. von Hisinger, J. Berzelius, M. Klaproth
miejsce odkryciaSweden/Germany
data odkrycia1803
etymologiaNamed after the asteroid, Ceres, discovered two years before the element.
wymowaSER-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
66,5 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,0000012 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000075 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000004 %
Ilość we Wszechświecie
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1519
2p4.2176
2s15.26
3d13.9147
3p19.0405
3s19.3408
4d32.3392
4f56.324
4p29.3936
4s28.32
5p41.0345
5s39.0865
6s47.2036