Cer

Cer (Ce)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa58
Masa atomowa140.116
liczba masowa140
Grupa
Okres6
Blokf
Protony58 p+
Neutrony82 n0
Elektrony58 e-
Animated Model atomu Bohra of Ce (Cer)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
185 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
163 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
101 pm
Crystal Radius
115 pm
promień van der Waalsa
242 pm
gęstość
6,77 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Ce (Cer)
ciepło parowania
398 kJ/mol
ciepło topnienia
5,2 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
420,1 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 19, 9, 2
Model atomu Bohra: Ce (Cer)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ce (Cer)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f1 5d1 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ce (Cer)
Orbital Diagram of Ce (Cer)
stopień utlenienia2, 3, 4
elektroujemność
1.12
Electrophilicity
0,9792877807552266 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 716,15 K
Temperatura topnienia
1 072,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
11,3 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000063 1/K
molar heat capacity
26,94 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,192 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,4 MS/m
rezystywność
0,00000075 m Ω
nadprzewodnictwo
0,022 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000022 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000030826 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0014716
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
12,5 K
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (FCC)
Stała sieci krystalicznej
5,16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
22 GPa
moduł Kirchhoffa
14 GPa
moduł Younga
34 GPa
współczynnik Poissona
0,24
prędkość dźwięku
2 100 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number31
Mendeleev Number15
Pettifor Number32
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
205 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
0,6
Neutron Mass Absorption
0,00021
liczby kwantowe1G4
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Cerium

Stabilne izotopy4
Niestabilne izotopy37
Radioactive Isotopes36

119Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,952957 ± 0,000537 Da
liczba masowa119
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

119Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

120Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
119,946613 ± 0,000537 Da
liczba masowa120
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

120Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

121Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,943435 ± 0,00043 Da
liczba masowa121
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,1 ± 0,1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość

121Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

122Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,93787 ± 0,00043 Da
liczba masowa122
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

122Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

123Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
122,93528 ± 0,00032 Da
liczba masowa123
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,8 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość

123Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

124Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
123,93031 ± 0,00032 Da
liczba masowa124
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9,1 ± 1,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

124Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,92844 ± 0,00021 Da
liczba masowa125
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,7 ± 0,3 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość-

125Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

126Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,923971 ± 0,00003 Da
liczba masowa126
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
51 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

126Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,922727 ± 0,000031 Da
liczba masowa127
g-factor
czas połowicznego rozpadu
34 ± 2 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

127Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,918911 ± 0,00003 Da
liczba masowa128
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,93 ± 0,02 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

128Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,918102 ± 0,00003 Da
liczba masowa129
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

129Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,914736 ± 0,00003 Da
liczba masowa130
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
22,9 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

130Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,914429465 ± 0,000035214 Da
liczba masowa131
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 0,3 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość+

131Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,911466226 ± 0,000021907 Da
liczba masowa132
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,51 ± 0,11 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1960
parzystość+

132Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,911520402 ± 0,000017557 Da
liczba masowa133
g-factor
czas połowicznego rozpadu
97 ± 4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

133Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,908928142 ± 0,000021886 Da
liczba masowa134
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,16 ± 0,04 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

134Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

135Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,909160662 ± 0,000011021 Da
liczba masowa135
g-factor
czas połowicznego rozpadu
17,7 ± 0,3 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

135Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Ce

abundancja naturalna
0,186 ± 0,002
względna masa atomowa
135,907129256 ± 0,000000348 Da
liczba masowa136
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

136Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

137Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,907762416 ± 0,000000386 Da
liczba masowa137
g-factor
0,64 ± 0,026666666666667
czas połowicznego rozpadu
9 ± 0,3 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

137Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Ce

abundancja naturalna
0,251 ± 0,002
względna masa atomowa
137,90599418 ± 0,000000536 Da
liczba masowa138
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

138Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

139Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,906647029 ± 0,000002242 Da
liczba masowa139
g-factor
0,70666666666667 ± 0,026666666666667
czas połowicznego rozpadu
137,642 ± 0,02 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

139Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

140Ce

abundancja naturalna
88,449 ± 0,051
względna masa atomowa
139,905448433 ± 0,000001409 Da
liczba masowa140
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

141Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,908285991 ± 0,000001411 Da
liczba masowa141
g-factor
0,31142857142857 ± 0,011428571428571
czas połowicznego rozpadu
32,505 ± 0,01 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

141Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

142Ce

abundancja naturalna
11,114 ± 0,051
względna masa atomowa
141,909250208 ± 0,000002623 Da
liczba masowa142
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

142Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
(double β decay)%

143Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,912391953 ± 0,000002621 Da
liczba masowa143
g-factor
0,28666666666667 ± 0,0066666666666667
czas połowicznego rozpadu
33,039 ± 0,006 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość-

143Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

144Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,913652763 ± 0,000003041 Da
liczba masowa144
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
284,886 ± 0,025 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1945
parzystość+

144Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

145Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,917265113 ± 0,000036393 Da
liczba masowa145
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,01 ± 0,06 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

145Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

146Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,918812294 ± 0,000015743 Da
liczba masowa146
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
13,49 ± 0,16 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

146Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

147Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,9226899 ± 0,000009211 Da
liczba masowa147
g-factor
czas połowicznego rozpadu
56,4 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość-

147Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

148Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,924424186 ± 0,000012017 Da
liczba masowa148
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
56,8 ± 0,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

148Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

149Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,9284269 ± 0,000011 Da
liczba masowa149
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,94 ± 0,04 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość-

149Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

150Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,930384032 ± 0,000012556 Da
liczba masowa150
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
6,05 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

150Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

151Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,9342722 ± 0,000019 Da
liczba masowa151
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,76 ± 0,06 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość-

151Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

152Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,936682 ± 0,000215 Da
liczba masowa152
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,42 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

152Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

153Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,941052 ± 0,000215 Da
liczba masowa153
g-factor
czas połowicznego rozpadu
865 ± 25 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

153Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

154Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,94394 ± 0,000215 Da
liczba masowa154
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
722 ± 14 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

154Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

155Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,948706 ± 0,000322 Da
liczba masowa155
g-factor
czas połowicznego rozpadu
313 ± 7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

155Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

156Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,951884 ± 0,000322 Da
liczba masowa156
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
233 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2017
parzystość+

156Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

157Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,957133 ± 0,000429 Da
liczba masowa157
g-factor
czas połowicznego rozpadu
175 ± 41 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość+

157Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

158Ce

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,960773 ± 0,000429 Da
liczba masowa158
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
99 ± 93 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

158Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

159Ce

abundancja naturalna
względna masa atomowa
158,966355 ± 0,000537 Da
liczba masowa159
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

159Ce Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
CE2k2g

historia

odkrywca lub wynalazcaW. von Hisinger, J. Berzelius, M. Klaproth
miejsce odkryciaSweden/Germany
data odkrycia1803
etymologiaNamed after the asteroid, Ceres, discovered two years before the element.
wymowaSER-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
66,5 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0000012 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000075 %
Abundance in Sun
0,0000004 %
Ilość we Wszechświecie
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1519
2p4.2176
2s15.26
3d13.9147
3p19.0405
3s19.3408
4d32.3392
4f56.324
4p29.3936
4s28.32
5p41.0345
5s39.0865
6s47.2036