Церијум

Церијум (Ce)

chemical element with the atomic number of 58
Атомски број58
Атомска маса140.116
Масени број140
Група
Периода6
Блокf
протон58 p+
неутрон82 n0
електрон58 e-
Animated Боров модел атома of Ce (Церијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
185 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
163 pm
Metallic Radius
ionic radius
101 pm
Crystal Radius
115 pm
Ван дер Валсов радијус
242 pm
густина
6,77 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Церијум0255075100125150175200225250pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Ce (Церијум)
Топлота испаравања
398 kJ/mol
топлота топљења
5,2 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
420,1 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 19, 9, 2
Боров модел атома: Ce (Церијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Ce (Церијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f1 5d1 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f1 5d1 6s2
Enhanced Боров модел атома of Ce (Церијум)
Orbital Diagram of Ce (Церијум)
оксидациони број2, 3, 4
електронегативност
1.12
Electrophilicity Index
0,9792877807552266 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.716,15 K
Температура топљења
1.072,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
11,3 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000063 1/K
molar heat capacity
26,94 J/(mol K)
Специфична топлота
0,192 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
1,4 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000075 m Ω
Суперпроводност
0,022 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,00000022 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000030826 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0014716
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
12,5 K
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (FCC)
lattice constant
5,16 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
2,5 MPa
модул стишљивости
22 GPa
shear modulus
14 GPa
Јангов модул
34 GPa
Пуасонов однос
0,24
брзина звука
2.100 m/s
класификација
КатегоријаЛантаноиди, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number31
Mendeleev Number15
Pettifor Number32
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
205 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
0,6
Neutron Mass Absorption
0,00021
квантни број1G4
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Cerium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи40
Natural Isotopes4
Isotopic Composition14088.45%14088.45%14211.11%14211.11%1360.19%1360.19%1380.25%1380.25%

119Ce

Масени број119
неутронски број61
атомска тежина
118,952957 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

120Ce

Масени број120
неутронски број62
атомска тежина
119,946613 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

121Ce

Масени број121
неутронски број63
атомска тежина
120,943435 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,1 ± 0,1 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1%

122Ce

Масени број122
неутронски број64
атомска тежина
121,93787 ± 0,00043 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2005
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

123Ce

Масени број123
неутронски број65
атомска тежина
122,93528 ± 0,00032 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,8 ± 0,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1984
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

124Ce

Масени број124
неутронски број66
атомска тежина
123,93031 ± 0,00032 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,1 ± 1,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

125Ce

Масени број125
неутронски број67
атомска тежина
124,92844 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,7 ± 0,3 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

126Ce

Масени број126
неутронски број68
атомска тежина
125,923971 ± 0,00003 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
51 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

127Ce

Масени број127
неутронски број69
атомска тежина
126,922727 ± 0,000031 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
34 ± 2 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Ce

Масени број128
неутронски број70
атомска тежина
127,918911 ± 0,00003 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,93 ± 0,02 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

129Ce

Масени број129
неутронски број71
атомска тежина
128,918102 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,5 ± 0,3 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Ce

Масени број130
неутронски број72
атомска тежина
129,914736 ± 0,00003 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,9 ± 0,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1965
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Ce

Масени број131
неутронски број73
атомска тежина
130,914429465 ± 0,000035214 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,3 ± 0,3 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Ce

Масени број132
неутронски број74
атомска тежина
131,911466226 ± 0,000021907 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,51 ± 0,11 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Ce

Масени број133
неутронски број75
атомска тежина
132,911520402 ± 0,000017557 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
97 ± 4 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Ce

Масени број134
неутронски број76
атомска тежина
133,908928142 ± 0,000021886 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,16 ± 0,04 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

135Ce

Масени број135
неутронски број77
атомска тежина
134,909160662 ± 0,000011021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,7 ± 0,3 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Ce

Масени број136
неутронски број78
атомска тежина
135,907129256 ± 0,000000348 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,186 ± 0,002
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1936
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

137Ce

Масени број137
неутронски број79
атомска тежина
136,907762416 ± 0,000000386 Da
g-factor
0,64 ± 0,026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9 ± 0,3 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Ce

Масени број138
неутронски број80
атомска тежина
137,90599418 ± 0,000000536 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,251 ± 0,002
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1936
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

139Ce

Масени број139
неутронски број81
атомска тежина
138,906647029 ± 0,000002242 Da
g-factor
0,70666666666667 ± 0,026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
137,642 ± 0,02 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

140Ce

Масени број140
неутронски број82
атомска тежина
139,905448433 ± 0,000001409 Da
g-factor
0
присутност у природи
88,449 ± 0,051
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1925
parity+

141Ce

Масени број141
неутронски број83
атомска тежина
140,908285991 ± 0,000001411 Da
g-factor
0,31142857142857 ± 0,011428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,505 ± 0,01 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

142Ce

Масени број142
неутронски број84
атомска тежина
141,909250208 ± 0,000002623 Da
g-factor
0
присутност у природи
11,114 ± 0,051
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1925
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
(double β decay)

143Ce

Масени број143
неутронски број85
атомска тежина
142,912391953 ± 0,000002621 Da
g-factor
0,28666666666667 ± 0,0066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33,039 ± 0,006 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

144Ce

Масени број144
неутронски број86
атомска тежина
143,913652763 ± 0,000003041 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
284,886 ± 0,025 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1945
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

145Ce

Масени број145
неутронски број87
атомска тежина
144,917265113 ± 0,000036393 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,01 ± 0,06 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

146Ce

Масени број146
неутронски број88
атомска тежина
145,918812294 ± 0,000015743 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
13,49 ± 0,16 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1953
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

147Ce

Масени број147
неутронски број89
атомска тежина
146,9226899 ± 0,000009211 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
56,4 ± 1 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1964
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

148Ce

Масени број148
неутронски број90
атомска тежина
147,924424186 ± 0,000012017 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
56,8 ± 0,3 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

149Ce

Масени број149
неутронски број91
атомска тежина
148,9284269 ± 0,000011 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,94 ± 0,04 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

150Ce

Масени број150
неутронски број92
атомска тежина
149,930384032 ± 0,000012556 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,05 ± 0,07 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

151Ce

Масени број151
неутронски број93
атомска тежина
150,9342722 ± 0,000019 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,76 ± 0,06 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

152Ce

Масени број152
неутронски број94
атомска тежина
151,936682 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,42 ± 0,02 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

153Ce

Масени број153
неутронски број95
атомска тежина
152,941052 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
865 ± 25 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

154Ce

Масени број154
неутронски број96
атомска тежина
153,94394 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
722 ± 14 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

155Ce

Масени број155
неутронски број97
атомска тежина
154,948706 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
313 ± 7 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

156Ce

Масени број156
неутронски број98
атомска тежина
155,951884 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
233 ± 9 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2017
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157Ce

Масени број157
неутронски број99
атомска тежина
156,957133 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
175 ± 41 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2017
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

158Ce

Масени број158
неутронски број100
атомска тежина
157,960773 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
99 ± 93 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2016
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

159Ce

Масени број159
неутронски број101
атомска тежина
158,966355 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
CE2k2g

историја

откриоW. von Hisinger, J. Berzelius, M. Klaproth
место открићаSweden/Germany
датум открића1803
етимологијаNamed after the asteroid, Ceres, discovered two years before the element.
изговорSER-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
66,5 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,0000012 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000075 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000004 %
Заступљеност у Космосу
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1519
2p4.2176
2s15.26
3d13.9147
3p19.0405
3s19.3408
4d32.3392
4f56.324
4p29.3936
4s28.32
5p41.0345
5s39.0865
6s47.2036