Kaliforn

Kaliforn (Cf)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa98
Masa atomowa251
liczba masowa237
Grupa
Okres7
Blokf
Protony98 p+
Neutrony139 n0
Elektrony98 e-
Animated Model atomu Bohra of Cf (Kaliforn)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
168 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
95 pm
Crystal Radius
109 pm
promień van der Waalsa
245 pm
gęstość
15,1 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Cf (Kaliforn)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
196 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
Model atomu Bohra: Cf (Kaliforn)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Cf (Kaliforn)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f10 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Cf (Kaliforn)
Orbital Diagram of Cf (Kaliforn)
stopień utlenienia2, 3, 4, 5
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 173,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearancesilvery
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number42
Mendeleev Number32
Pettifor Number39
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
122 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
2 900
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe5I8
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Californium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy20
Radioactive Isotopes20

237Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
237,062199272 ± 0,000104506 Da
liczba masowa237
g-factor
czas połowicznego rozpadu
0,8 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

237Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

238Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
238,06149 ± 0,00032 Da
liczba masowa238
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
21,1 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

238Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)97.5%
α (α emission)2.5%

239Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
239,062482 ± 0,000129 Da
liczba masowa239
g-factor
czas połowicznego rozpadu
28 ± 2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

239Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)65%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

240Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
240,062253447 ± 0,00001936 Da
liczba masowa240
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
40,3 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

240Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)98.5%
SF (spontaneous fission)1.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

241Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
241,06369 ± 0,00018 Da
liczba masowa241
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,35 ± 0,18 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

241Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)15%

242Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
242,063754544 ± 0,00001384 Da
liczba masowa242
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,49 ± 0,15 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

242Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%
SF (spontaneous fission)0.014%

243Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
243,065475 ± 0,000194 Da
liczba masowa243
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,8 ± 0,3 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

243Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

244Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
244,065999447 ± 0,000002809 Da
liczba masowa244
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
19,5 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

244Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%

245Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
245,068046755 ± 0,000002606 Da
liczba masowa245
g-factor
czas połowicznego rozpadu
45 ± 1,5 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

245Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)64.7%
α (α emission)35.3%

246Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
246,068803685 ± 0,000001625 Da
liczba masowa246
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
35,7 ± 0,5 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

246Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%
ϵ (electron capture)%

247Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
247,070971348 ± 0,00001538 Da
liczba masowa247
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,11 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

247Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99.965%
α (α emission)0.035%

248Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
248,072182905 ± 0,000005497 Da
liczba masowa248
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
333,5 ± 2,8 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

248Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0029%

249Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
249,074850428 ± 0,000001269 Da
liczba masowa249
g-factor
czas połowicznego rozpadu
351 ± 2 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

249Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5%

250Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
250,076404494 ± 0,00000165 Da
liczba masowa250
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
13,08 ± 0,09 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

250Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.923%
SF (spontaneous fission)0.077%

251Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
251,079587171 ± 0,000004187 Da
liczba masowa251
g-factor
czas połowicznego rozpadu
898 ± 44 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

251Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

252Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
252,081626507 ± 0,000002531 Da
liczba masowa252
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,645 ± 0,008 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

252Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)96.8972%
SF (spontaneous fission)3.1028%

253Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
253,085133723 ± 0,00000457 Da
liczba masowa253
g-factor
czas połowicznego rozpadu
17,81 ± 0,08 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

253Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)99.69%
α (α emission)0.31%

254Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
254,087323575 ± 0,000012304 Da
liczba masowa254
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
60,5 ± 0,2 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

254Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%
(double β decay)%

255Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
255,091046 ± 0,000215 Da
liczba masowa255
g-factor
czas połowicznego rozpadu
85 ± 18 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

255Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
SF (spontaneous fission)%
α (α emission)%

256Cf

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
256,093442 ± 0,000338 Da
liczba masowa256
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
12,3 ± 1,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

256Cf Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%
(double β decay)%
Californium

historia

odkrywca lub wynalazcaG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1950
etymologiaNamed after the state and University of California.
wymowakal-eh-FOR-ni-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants