Kaliforn

Kaliforn (Cf)

98. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa98
Masa atomowa251
liczba masowa237
Grupa
Okres7
Blokf
proton98 p+
neutron139 n0
elektron98 e-
Animated Model atomu Bohra of Cf (Kaliforn)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
168 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
95 pm
Crystal Radius
109 pm
promień van der Waalsa
245 pm
gęstość
15,1 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Cf (Kaliforn)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
196 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
Model atomu Bohra: Cf (Kaliforn)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Cf (Kaliforn)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f10 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Cf (Kaliforn)
Orbital Diagram of Cf (Kaliforn)
stopień utlenienia2, 3, 4, 5
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 173,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearancesilvery
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number42
Mendeleev Number32
Pettifor Number39
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
122 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
2 900
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe5I8
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Californium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy20
Natural Isotopes0

237Cf

liczba masowa237
liczba neutronów139
względna masa atomowa
237,062199272 ± 0,000104506 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
0,8 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)70%
SF (spontaneous fission)30%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

238Cf

liczba masowa238
liczba neutronów140
względna masa atomowa
238,06149 ± 0,00032 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,1 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)97.5%
α (α emission)2.5%

239Cf

liczba masowa239
liczba neutronów141
względna masa atomowa
239,062482 ± 0,000129 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28 ± 2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)65%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

240Cf

liczba masowa240
liczba neutronów142
względna masa atomowa
240,062253447 ± 0,00001936 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
40,3 ± 0,9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)98.5%
SF (spontaneous fission)1.5%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

241Cf

liczba masowa241
liczba neutronów143
względna masa atomowa
241,06369 ± 0,00018 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,35 ± 0,18 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)15%

242Cf

liczba masowa242
liczba neutronów144
względna masa atomowa
242,063754544 ± 0,00001384 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,49 ± 0,15 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)61%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)39%
SF (spontaneous fission)0.014%

243Cf

liczba masowa243
liczba neutronów145
względna masa atomowa
243,065475 ± 0,000194 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,8 ± 0,3 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)86%
α (α emission)14%

244Cf

liczba masowa244
liczba neutronów146
względna masa atomowa
244,065999447 ± 0,000002809 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,5 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)75%
ϵ (electron capture)25%

245Cf

liczba masowa245
liczba neutronów147
względna masa atomowa
245,068046755 ± 0,000002606 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
45 ± 1,5 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)64.7%
α (α emission)35.3%

246Cf

liczba masowa246
liczba neutronów148
względna masa atomowa
246,068803685 ± 0,000001625 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35,7 ± 0,5 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)2.4%
ϵ (electron capture)

247Cf

liczba masowa247
liczba neutronów149
względna masa atomowa
247,070971348 ± 0,00001538 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,11 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99.965%
α (α emission)0.035%

248Cf

liczba masowa248
liczba neutronów150
względna masa atomowa
248,072182905 ± 0,000005497 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
333,5 ± 2,8 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)0.0029%

249Cf

liczba masowa249
liczba neutronów151
względna masa atomowa
249,074850428 ± 0,000001269 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
351 ± 2 y
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5%

250Cf

liczba masowa250
liczba neutronów152
względna masa atomowa
250,076404494 ± 0,00000165 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,08 ± 0,09 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.923%
SF (spontaneous fission)0.077%

251Cf

liczba masowa251
liczba neutronów153
względna masa atomowa
251,079587171 ± 0,000004187 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
898 ± 44 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

252Cf

liczba masowa252
liczba neutronów154
względna masa atomowa
252,081626507 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,645 ± 0,008 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)96.8972%
SF (spontaneous fission)3.1028%

253Cf

liczba masowa253
liczba neutronów155
względna masa atomowa
253,085133723 ± 0,00000457 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,81 ± 0,08 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)99.69%
α (α emission)0.31%

254Cf

liczba masowa254
liczba neutronów156
względna masa atomowa
254,087323575 ± 0,000012304 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60,5 ± 0,2 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)99.69%
α (α emission)0.31%
(double β decay)

255Cf

liczba masowa255
liczba neutronów157
względna masa atomowa
255,091046 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
85 ± 18 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
SF (spontaneous fission)
α (α emission)

256Cf

liczba masowa256
liczba neutronów158
względna masa atomowa
256,093442 ± 0,000338 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,3 ± 1,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1980
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)
(double β decay)
Californium

historia

odkrywca lub wynalazcaG.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso, K.Street Jr.
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1950
etymologiaNamed after the state and University of California.
wymowakal-eh-FOR-ni-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants