Chlor

Chlor (Cl)

17. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa17
Masa atomowa35.45
liczba masowa35
Grupa17
Okres3
Blokp
proton17 p+
neutron18 n0
elektron17 e-
Animated Model atomu Bohra of Cl (Chlor)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
100 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
99 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
181 pm
Crystal Radius
167 pm
promień van der Waalsa
175 pm
gęstość
0,002898 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Chlor0102030405060708090100110120130140150160170180pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
513,6 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
3,612725 eV/particle
potencjał jonizacyjny
12,96763 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Cl (Chlor)
ciepło parowania
20,41 kJ/mol
ciepło topnienia
6,41 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
121,302 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 7
Model atomu Bohra: Cl (Chlor)
elektron walencyjny7
Lewis structure: Cl (Chlor)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s2 3p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Enhanced Model atomu Bohra of Cl (Chlor)
Orbital Diagram of Cl (Chlor)
stopień utlenienia-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
3.16
Electrophilicity Index
3,673315922583194 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaGaz
gaseous state of matterDiatomic
Temperatura wrzenia
239,11 K
Temperatura topnienia
171,65 K
ciśnienie krytyczne
7,991 MPa
Temperatura krytyczna
417,05 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Żółty
appearancepale yellow-green gas
współczynnik załamania
1,000773
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,009 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
33,949 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,479 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty7/5
electrical properties
typeInsulator
konduktywność
0,00000001 MS/m
rezystywność
100 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000072 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000511 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000000231
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBase Centered Orthorhombic (ORC)
Stała sieci krystalicznej
6,24 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
1,1 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
206 m/s
klasyfikowanie
KategoriaHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number101
Mendeleev Number107
Pettifor Number99
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
490,1 kJ/mol
Polaryzowalność
14,6 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
94,6 a₀
allotropeDichlorine
Przekrój czynny
35,3
Neutron Mass Absorption
0,033
liczby kwantowe2P3/2
grupa przestrzenna64 (Cmca)

Isotopes of Chlorine

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy23
Natural Isotopes2
Isotopic Composition3575.80%3575.80%3724.20%3724.20%

28Cl

liczba masowa28
liczba neutronów11
względna masa atomowa
28,030349 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

29Cl

liczba masowa29
liczba neutronów12
względna masa atomowa
29,015053 ± 0,000203 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,4 ± 1,9 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1993
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

30Cl

liczba masowa30
liczba neutronów13
względna masa atomowa
30,005018333 ± 0,000025631 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

31Cl

liczba masowa31
liczba neutronów14
względna masa atomowa
30,992448097 ± 0,0000037 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
190 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%

32Cl

liczba masowa32
liczba neutronów15
względna masa atomowa
31,985684605 ± 0,000000603 Da
g-factor
1,115 ± 0,006
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
298 ± 1 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.054%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.026%

33Cl

liczba masowa33
liczba neutronów16
względna masa atomowa
32,977451988 ± 0,000000419 Da
g-factor
0,50313333333333 ± 0,0002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5038 ± 0,0022 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

34Cl

liczba masowa34
liczba neutronów17
względna masa atomowa
33,97376249 ± 0,000000052 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,5267 ± 0,0004 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Cl

liczba masowa35
liczba neutronów18
względna masa atomowa
34,968852694 ± 0,000000038 Da
g-factor
0,5478 ± 0,000013333333333333
abundancja naturalna
75,8 ± 0,2
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0817 ± 0,0008
data odkrycia1919
parzystość+

36Cl

liczba masowa36
liczba neutronów19
względna masa atomowa
35,968306822 ± 0,000000038 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
301,3 ± 1,5 ky
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,178 ± 0,004
data odkrycia1941
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.9%

37Cl

liczba masowa37
liczba neutronów20
względna masa atomowa
36,965902573 ± 0,000000055 Da
g-factor
0,456 ± 0,0000066666666666667
abundancja naturalna
24,2 ± 0,2
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0644 ± 0,0006
data odkrycia1919
parzystość+

38Cl

liczba masowa38
liczba neutronów21
względna masa atomowa
37,968010408 ± 0,000000105 Da
g-factor
1,025 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
37,23 ± 0,014 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

39Cl

liczba masowa39
liczba neutronów22
względna masa atomowa
38,968008151 ± 0,000001859 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
56,2 ± 0,6 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

40Cl

liczba masowa40
liczba neutronów23
względna masa atomowa
39,970415466 ± 0,000034423 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,35 ± 0,03 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

41Cl

liczba masowa41
liczba neutronów24
względna masa atomowa
40,970684525 ± 0,000073777 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38,4 ± 0,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

42Cl

liczba masowa42
liczba neutronów25
względna masa atomowa
41,973342 ± 0,000064 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,8 ± 0,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

43Cl

liczba masowa43
liczba neutronów26
względna masa atomowa
42,9740637 ± 0,000066407 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,13 ± 0,09 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

44Cl

liczba masowa44
liczba neutronów27
względna masa atomowa
43,978014918 ± 0,000091859 Da
g-factor
0,2749 ± 0,0002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
562 ± 106 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

45Cl

liczba masowa45
liczba neutronów28
względna masa atomowa
44,980394353 ± 0,000146177 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
413 ± 25 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%

46Cl

liczba masowa46
liczba neutronów29
względna masa atomowa
45,985254926 ± 0,0001044 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
232 ± 2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)

47Cl

liczba masowa47
liczba neutronów30
względna masa atomowa
46,989715 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
101 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%
2n (2-neutron emission)

48Cl

liczba masowa48
liczba neutronów31
względna masa atomowa
47,995405 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49Cl

liczba masowa49
liczba neutronów32
względna masa atomowa
49,000794 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

50Cl

liczba masowa50
liczba neutronów33
względna masa atomowa
50,008266 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

51Cl

liczba masowa51
liczba neutronów34
względna masa atomowa
51,015341 ± 0,000751 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

52Cl

liczba masowa52
liczba neutronów35
względna masa atomowa
52,024004 ± 0,000751 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Chlorine liquid in an ampoule

historia

odkrywca lub wynalazcaCarl Wilhelm Scheele
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1774
etymologiaGreek: chlôros (greenish yellow).
wymowaKLOR-een (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
145 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
19 400 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,12 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,037 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0008 %
Ilość we Wszechświecie
0,0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4761
2p4.0068
2s5.5696
3p10.8839
3s9.9317