Chlor

Chlor (Cl)

17. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa17
Masa atomowa35.45
liczba masowa35
Grupa17
Okres3
Blokp
Protony17 p+
Neutrony18 n0
Elektrony17 e-
Animated Model atomu Bohra of Cl (Chlor)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
100 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
99 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
181 pm
Crystal Radius
167 pm
promień van der Waalsa
175 pm
gęstość
0,002898 g/cm³
energia
proton affinity
513,6 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
3,612725 eV/particle
potencjał jonizacyjny
12,96763 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Cl (Chlor)
ciepło parowania
20,41 kJ/mol
ciepło topnienia
6,41 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
121,302 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 7
Model atomu Bohra: Cl (Chlor)
elektron walencyjny7
Lewis structure: Cl (Chlor)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s2 3p5
Enhanced Model atomu Bohra of Cl (Chlor)
Orbital Diagram of Cl (Chlor)
stopień utlenienia-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
3.16
Electrophilicity
3,673315922583194 eV/particle
Phases
stan skupieniaGaz
Gas PhaseDiatomic
Temperatura wrzenia
239,11 K
Temperatura topnienia
171,65 K
ciśnienie krytyczne
7,991 MPa
Temperatura krytyczna
417,05 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Żółty
appearancepale yellow-green gas
współczynnik załamania
1,000773
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,009 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
33,949 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,479 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty7/5
electrical properties
typeInsulator
konduktywność
0,00000001 MS/m
rezystywność
100 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000072 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000511 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000000231
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBase Centered Orthorhombic (ORC)
Stała sieci krystalicznej
6,24 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
1,1 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
206 m/s
klasyfikowanie
KategoriaHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number101
Mendeleev Number107
Pettifor Number99
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
490,1 kJ/mol
Dipole Polarizability
14,6 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
94,6 a₀
AllotropesDichlorine
Przekrój czynny
35,3
Neutron Mass Absorption
0,033
liczby kwantowe2P3/2
grupa przestrzenna64 (Cmca)

Isotopes of Chlorine

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy23
Radioactive Isotopes21

28Cl

abundancja naturalna
względna masa atomowa
28,030349 ± 0,000537 Da
liczba masowa28
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

28Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

29Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
29,015053 ± 0,000203 Da
liczba masowa29
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,4 ± 1,9 zs
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1993
parzystość+

29Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

30Cl

abundancja naturalna
względna masa atomowa
30,005018333 ± 0,000025631 Da
liczba masowa30
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

30Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

31Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
30,992448097 ± 0,0000037 Da
liczba masowa31
g-factor
czas połowicznego rozpadu
190 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

31Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.4%

32Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
31,985684605 ± 0,000000603 Da
liczba masowa32
g-factor
1,115 ± 0,006
czas połowicznego rozpadu
298 ± 1 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość+

32Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)0.054%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.026%

33Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
32,977451988 ± 0,000000419 Da
liczba masowa33
g-factor
0,50313333333333 ± 0,0002
czas połowicznego rozpadu
2,5038 ± 0,0022 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość+

33Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

34Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
33,97376249 ± 0,000000052 Da
liczba masowa34
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,5267 ± 0,0004 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1934
parzystość+

34Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

35Cl

abundancja naturalna
75,8 ± 0,2
względna masa atomowa
34,968852694 ± 0,000000038 Da
liczba masowa35
g-factor
0,5478 ± 0,000013333333333333
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0817 ± 0,0008
data odkrycia1919
parzystość+

36Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
35,968306822 ± 0,000000038 Da
liczba masowa36
g-factor
czas połowicznego rozpadu
301,3 ± 1,5 ky
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,178 ± 0,004
data odkrycia1941
parzystość+

36Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.9%

37Cl

abundancja naturalna
24,2 ± 0,2
względna masa atomowa
36,965902573 ± 0,000000055 Da
liczba masowa37
g-factor
0,456 ± 0,0000066666666666667
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,0644 ± 0,0006
data odkrycia1919
parzystość+

38Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
37,968010408 ± 0,000000105 Da
liczba masowa38
g-factor
1,025 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
37,23 ± 0,014 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1940
parzystość-

38Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

39Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
38,968008151 ± 0,000001859 Da
liczba masowa39
g-factor
czas połowicznego rozpadu
56,2 ± 0,6 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

39Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

40Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
39,970415466 ± 0,000034423 Da
liczba masowa40
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,35 ± 0,03 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

40Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

41Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
40,970684525 ± 0,000073777 Da
liczba masowa41
g-factor
czas połowicznego rozpadu
38,4 ± 0,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

41Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

42Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
41,973342 ± 0,000064 Da
liczba masowa42
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,8 ± 0,3 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość-

42Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

43Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
42,9740637 ± 0,000066407 Da
liczba masowa43
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,13 ± 0,09 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

43Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

44Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
43,978014918 ± 0,000091859 Da
liczba masowa44
g-factor
0,2749 ± 0,0002
czas połowicznego rozpadu
562 ± 106 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

44Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8%

45Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
44,980394353 ± 0,000146177 Da
liczba masowa45
g-factor
czas połowicznego rozpadu
413 ± 25 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość+

45Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%

46Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
45,985254926 ± 0,0001044 Da
liczba masowa46
g-factor
czas połowicznego rozpadu
232 ± 2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

46Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)60%
2n (2-neutron emission)%

47Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
46,989715 ± 0,000215 Da
liczba masowa47
g-factor
czas połowicznego rozpadu
101 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

47Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3%
2n (2-neutron emission)%

48Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
47,995405 ± 0,000537 Da
liczba masowa48
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość

48Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

49Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
49,000794 ± 0,000429 Da
liczba masowa49
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość+

49Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

50Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
50,008266 ± 0,000429 Da
liczba masowa50
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość

50Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

51Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
51,015341 ± 0,000751 Da
liczba masowa51
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość+

51Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

52Cl

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
52,024004 ± 0,000751 Da
liczba masowa52
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość

52Cl Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Chlorine liquid in an ampoule

historia

odkrywca lub wynalazcaCarl Wilhelm Scheele
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1774
etymologiaGreek: chlôros (greenish yellow).
wymowaKLOR-een (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
145 mg/kg
Abundance in Oceans
19 400 mg/L
Abundance in Human Body
0,12 %
Abundance in Meteor
0,037 %
Abundance in Sun
0,0008 %
Ilość we Wszechświecie
0,0001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4761
2p4.0068
2s5.5696
3p10.8839
3s9.9317