Curium

Curium (Cm)

chemický prvek s atomovým číslem 96
Atomové číslo96
Atomová hmotnost247
Nukleonové číslo231
Skupina
Perioda7
Blokf
proton96 p+
neutron135 n0
elektron96 e-
Animated Bohrův model atomu of Cm (Curium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
18,28 cm³/mol
Kovalentní Poloměr
166 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waalsův poloměr
245 pm
hustota
13,51 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Cm (Curium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
386 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
Bohrův model atomu: Cm (Curium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Cm (Curium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 6d1 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Cm (Curium)
Orbital Diagram of Cm (Curium)
Oxidační číslo3, 4, 5, 6
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
1 618,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery metallic, glows purple in the dark
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
60
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo9D2
space group194 (P63/mmc)

Izotopy curia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy22
Natural Isotopes0

231Cm

Nukleonové číslo231
neutronové číslo135
relativní atomová hmotnost
231,050746 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Cm

Nukleonové číslo232
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
232,04974 ± 0,000216 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

233Cm

Nukleonové číslo233
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
233,050771485 ± 0,000087059 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
27 ± 10 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2001
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

Nukleonové číslo234
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
234,050158568 ± 0,000018333 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
52 ± 9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2001
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

Nukleonové číslo235
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
235,051545 ± 0,00011 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7 ± 3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4%

236Cm

Nukleonové číslo236
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
236,051372112 ± 0,000018931 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,8 ± 0,8 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)

237Cm

Nukleonové číslo237
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
237,052868988 ± 0,00007987 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2002
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Cm

Nukleonové číslo238
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
238,053081606 ± 0,000013133 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,2 ± 0,4 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

Nukleonové číslo239
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
239,054908519 ± 0,000161107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,5 ± 0,4 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1952
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

Nukleonové číslo240
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
240,055528233 ± 0,000002045 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30,4 ± 3,7 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

Nukleonové číslo241
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
241,057651218 ± 0,000001725 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32,8 ± 0,2 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

Nukleonové číslo242
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
242,058834187 ± 0,000001224 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
162,8 ± 0,2 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)

243Cm

Nukleonové číslo243
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
243,061387329 ± 0,000001605 Da
g-factor
0,16 ± 0,032
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
29,1 ± 0,1 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

Nukleonové číslo244
neutronové číslo148
relativní atomová hmotnost
244,062750622 ± 0,000001187 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,11 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

Nukleonové číslo245
neutronové číslo149
relativní atomová hmotnost
245,065491047 ± 0,000001233 Da
g-factor
0,14285714285714 ± 0,028571428571429
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,25 ± 0,07 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

Nukleonové číslo246
neutronové číslo150
relativní atomová hmotnost
246,067222016 ± 0,000001637 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,706 ± 0,04 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

Nukleonové číslo247
neutronové číslo151
relativní atomová hmotnost
247,070352678 ± 0,000004076 Da
g-factor
0,08 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
15,6 ± 0,5 My
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

248Cm

Nukleonové číslo248
neutronové číslo152
relativní atomová hmotnost
248,072349086 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
348 ± 6 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1956
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)

249Cm

Nukleonové číslo249
neutronové číslo153
relativní atomová hmotnost
249,075953992 ± 0,000002545 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
64,15 ± 0,03 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1956
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

250Cm

Nukleonové číslo250
neutronové číslo154
relativní atomová hmotnost
250,078357541 ± 0,000011029 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)
β (β decay)

251Cm

Nukleonové číslo251
neutronové číslo155
relativní atomová hmotnost
251,082284988 ± 0,000024367 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16,8 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

252Cm

Nukleonové číslo252
neutronové číslo156
relativní atomová hmotnost
252,08487 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
α (α emission)
Cm-Fluoreszenz

dějiny

objevitel nebo vynálezceG.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
místo objevu/vynálezuUnited States
datum objevu1944
etymologieNamed in honor of Pierre and Marie Curie.
výslovnostKYOOR-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants