Κιουριο

Κιουριο (Cm)

chemical element with the atomic number of 96
Ατομικός Αριθμός96
Ατομικό βάρος247
Μαζικός αριθμός231
Ομάδα
Περίοδος7
Τομέαςf
πρωτόνιο96 p+
νετρόνιο135 n0
ηλεκτρόνιο96 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Cm (Κιουριο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
18,28 cm³/mol
covalent radius
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waals radius
245 pm
πυκνότητα
13,51 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Cm (Κιουριο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
386 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Cm (Κιουριο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Cm (Κιουριο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 6d1 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Cm (Κιουριο)
Orbital Diagram of Cm (Κιουριο)
Αριθμός οξείδωσης3, 4, 5, 6
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
1.618,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery metallic, glows purple in the dark
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑκτινίδες, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
60
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός9D2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Curium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes0

231Cm

Μαζικός αριθμός231
αριθμός νετρονίων135
σχετική ατομική μάζα
231,050746 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Cm

Μαζικός αριθμός232
αριθμός νετρονίων136
σχετική ατομική μάζα
232,04974 ± 0,000216 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

233Cm

Μαζικός αριθμός233
αριθμός νετρονίων137
σχετική ατομική μάζα
233,050771485 ± 0,000087059 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
27 ± 10 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2001
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

Μαζικός αριθμός234
αριθμός νετρονίων138
σχετική ατομική μάζα
234,050158568 ± 0,000018333 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
52 ± 9 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2001
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

Μαζικός αριθμός235
αριθμός νετρονίων139
σχετική ατομική μάζα
235,051545 ± 0,00011 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7 ± 3 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4%

236Cm

Μαζικός αριθμός236
αριθμός νετρονίων140
σχετική ατομική μάζα
236,051372112 ± 0,000018931 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,8 ± 0,8 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)

237Cm

Μαζικός αριθμός237
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
237,052868988 ± 0,00007987 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2002
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Cm

Μαζικός αριθμός238
αριθμός νετρονίων142
σχετική ατομική μάζα
238,053081606 ± 0,000013133 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,2 ± 0,4 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

Μαζικός αριθμός239
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
239,054908519 ± 0,000161107 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,5 ± 0,4 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

Μαζικός αριθμός240
αριθμός νετρονίων144
σχετική ατομική μάζα
240,055528233 ± 0,000002045 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30,4 ± 3,7 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

Μαζικός αριθμός241
αριθμός νετρονίων145
σχετική ατομική μάζα
241,057651218 ± 0,000001725 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32,8 ± 0,2 d
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

Μαζικός αριθμός242
αριθμός νετρονίων146
σχετική ατομική μάζα
242,058834187 ± 0,000001224 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
162,8 ± 0,2 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)

243Cm

Μαζικός αριθμός243
αριθμός νετρονίων147
σχετική ατομική μάζα
243,061387329 ± 0,000001605 Da
g-factor
0,16 ± 0,032
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
29,1 ± 0,1 y
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

Μαζικός αριθμός244
αριθμός νετρονίων148
σχετική ατομική μάζα
244,062750622 ± 0,000001187 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,11 ± 0,03 y
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

Μαζικός αριθμός245
αριθμός νετρονίων149
σχετική ατομική μάζα
245,065491047 ± 0,000001233 Da
g-factor
0,14285714285714 ± 0,028571428571429
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,25 ± 0,07 ky
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

Μαζικός αριθμός246
αριθμός νετρονίων150
σχετική ατομική μάζα
246,067222016 ± 0,000001637 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,706 ± 0,04 ky
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

Μαζικός αριθμός247
αριθμός νετρονίων151
σχετική ατομική μάζα
247,070352678 ± 0,000004076 Da
g-factor
0,08 ± 0,015555555555556
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15,6 ± 0,5 My
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

248Cm

Μαζικός αριθμός248
αριθμός νετρονίων152
σχετική ατομική μάζα
248,072349086 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
348 ± 6 ky
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)

249Cm

Μαζικός αριθμός249
αριθμός νετρονίων153
σχετική ατομική μάζα
249,075953992 ± 0,000002545 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
64,15 ± 0,03 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

250Cm

Μαζικός αριθμός250
αριθμός νετρονίων154
σχετική ατομική μάζα
250,078357541 ± 0,000011029 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)
β (β decay)

251Cm

Μαζικός αριθμός251
αριθμός νετρονίων155
σχετική ατομική μάζα
251,082284988 ± 0,000024367 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
16,8 ± 0,2 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

252Cm

Μαζικός αριθμός252
αριθμός νετρονίων156
σχετική ατομική μάζα
252,08487 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
α (α emission)
Cm-Fluoreszenz

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόG.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
μέρος ανακάλυψηςUnited States
ημερομηνία ανακάλυψης1944
ΕτυμολογίαNamed in honor of Pierre and Marie Curie.
pronunciationKYOOR-i-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants