Кюрий

Кюрий (Cm)

chemical element with the atomic number of 96
Atomic Number96
Atomic Weight247
Массалық Сан231
Group
Period7
Blockf
Протон96 p+
Нейтрон135 n0
Электрон96 e-
Animated Бор постулаттары of Cm (Кюрий)

Физикалық Қасиеттер

Атом Радиусы
molar volume
18,28 cm³/mol
Коваленттік Радиус
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waals radius
245 pm
density
13,51 g/cm³

Chemical Property

энергия
proton affinity
Электронға туыстық
ionization energy
ionization energy of Cm (Кюрий)
Булану жылуы
балқыту жылулығы
Реакцияның жылулық эффектісі
386 kJ/mol
Электрон
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін атом құрылысы тұрғысынан сипаттау2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
Бор постулаттары: Cm (Кюрий)
valence electron2
Lewis structure: Cm (Кюрий)
electron configuration[Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 6d1 7s2
Enhanced Бор постулаттары of Cm (Кюрий)
Orbital Diagram of Cm (Кюрий)
Тотығу дәрежесі3, 4, 5, 6
Электртерістілік
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
1 618,15 K
critical pressure
critical temperature
Үштік нүкте
appearance
Түс
Silver
appearancesilvery metallic, glows purple in the dark
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
Көлемдік ұлғаюдың термиялық коэффициенті
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
Асқын өткізгіштік
Магнетизм
type
Магниттік қабылдағыштық (Mass)
Магниттік қабылдағыштық (Molar)
Магниттік қабылдағыштық (Volume)
magnetic ordering
Кюри температурасы
Неель нүктесі
Құрылым
Crystal StructureSimple Hexagonal ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Қаттылық
bulk modulus
shear modulus
Юнг модулі
Пуассон коэффициенті
Дыбыс Жылдамдығы
classification
CategoryActinides, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Элементтердің геохимикалық жіктелуіsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
60
Neutron Mass Absorption
quantum number9D2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Curium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes0

231Cm

Массалық Сан231
neutron number135
relative atomic mass
231,050746 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Cm

Массалық Сан232
neutron number136
relative atomic mass
232,04974 ± 0,000216 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

233Cm

Массалық Сан233
neutron number137
relative atomic mass
233,050771485 ± 0,000087059 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
27 ± 10 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2001
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

Массалық Сан234
neutron number138
relative atomic mass
234,050158568 ± 0,000018333 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
52 ± 9 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2001
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

Массалық Сан235
neutron number139
relative atomic mass
235,051545 ± 0,00011 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
7 ± 3 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1981
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4%

236Cm

Массалық Сан236
neutron number140
relative atomic mass
236,051372112 ± 0,000018931 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
6,8 ± 0,8 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention2010
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)

237Cm

Массалық Сан237
neutron number141
relative atomic mass
237,052868988 ± 0,00007987 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2002
parity+

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Cm

Массалық Сан238
neutron number142
relative atomic mass
238,053081606 ± 0,000013133 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
2,2 ± 0,4 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1994
parity+

decay modeҚарқындылық
ϵ (electron capture)
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

Массалық Сан239
neutron number143
relative atomic mass
239,054908519 ± 0,000161107 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
2,5 ± 0,4 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1952
parity-

decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

Массалық Сан240
neutron number144
relative atomic mass
240,055528233 ± 0,000002045 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
30,4 ± 3,7 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1949
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

Массалық Сан241
neutron number145
relative atomic mass
241,057651218 ± 0,000001725 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
32,8 ± 0,2 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1952
parity+

decay modeҚарқындылық
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

Массалық Сан242
neutron number146
relative atomic mass
242,058834187 ± 0,000001224 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
162,8 ± 0,2 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1949
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)

243Cm

Массалық Сан243
neutron number147
relative atomic mass
243,061387329 ± 0,000001605 Da
g-factor
0,16 ± 0,032
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
29,1 ± 0,1 y
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1950
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

Массалық Сан244
neutron number148
relative atomic mass
244,062750622 ± 0,000001187 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
18,11 ± 0,03 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1950
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

Массалық Сан245
neutron number149
relative atomic mass
245,065491047 ± 0,000001233 Da
g-factor
0,14285714285714 ± 0,028571428571429
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
8,25 ± 0,07 ky
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1954
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

Массалық Сан246
neutron number150
relative atomic mass
246,067222016 ± 0,000001637 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
4,706 ± 0,04 ky
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1954
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

Массалық Сан247
neutron number151
relative atomic mass
247,070352678 ± 0,000004076 Da
g-factor
0,08 ± 0,015555555555556
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
15,6 ± 0,5 My
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1954
parity-

decay modeҚарқындылық
α (α emission)100%

248Cm

Массалық Сан248
neutron number152
relative atomic mass
248,072349086 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
348 ± 6 ky
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1956
parity+

decay modeҚарқындылық
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)

249Cm

Массалық Сан249
neutron number153
relative atomic mass
249,075953992 ± 0,000002545 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
64,15 ± 0,03 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1956
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

250Cm

Массалық Сан250
neutron number154
relative atomic mass
250,078357541 ± 0,000011029 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1966
parity+

decay modeҚарқындылық
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)
β (β decay)

251Cm

Массалық Сан251
neutron number155
relative atomic mass
251,082284988 ± 0,000024367 Da
g-factor
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
16,8 ± 0,2 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1978
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

252Cm

Массалық Сан252
neutron number156
relative atomic mass
252,08487 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
Табиғи радиоактивтік☢️ Радиоактивті заттар
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention
parity+

decay modeҚарқындылық
β (β decay)
α (α emission)
Cm-Fluoreszenz

тарих

discoverer or inventorG.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
location of discoveryUnited States
time of discovery or invention1944
ЭтимологияNamed in honor of Pierre and Marie Curie.
pronunciationKYOOR-i-em (ағылшын тілі)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (Мұхит)
natural abundance (Адам денесі)
0 %
natural abundance (Метеор)
0 %
natural abundance (Күн)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants