Kiur

Kiur (Cm)

96. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa96
Masa atomowa247
liczba masowa231
Grupa
Okres7
Blokf
Protony96 p+
Neutrony135 n0
Elektrony96 e-
Animated Model atomu Bohra of Cm (Kiur)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
18,28 cm³/mol
Promień walencyjny
166 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
97 pm
Crystal Radius
111 pm
promień van der Waalsa
245 pm
gęstość
13,51 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Cm (Kiur)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
386 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
Model atomu Bohra: Cm (Kiur)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Cm (Kiur)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f7 6d1 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Cm (Kiur)
Orbital Diagram of Cm (Kiur)
stopień utlenienia3, 4, 5, 6
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 618,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery metallic, glows purple in the dark
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
60
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe9D2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Curium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy22
Radioactive Isotopes22

231Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
231,050746 ± 0,000322 Da
liczba masowa231
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

231Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

232Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
232,04974 ± 0,000216 Da
liczba masowa232
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

232Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

233Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
233,050771485 ± 0,000087059 Da
liczba masowa233
g-factor
czas połowicznego rozpadu
27 ± 10 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość+

233Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
234,050158568 ± 0,000018333 Da
liczba masowa234
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
52 ± 9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2001
parzystość+

234Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
235,051545 ± 0,00011 Da
liczba masowa235
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7 ± 3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

235Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)4%

236Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
236,051372112 ± 0,000018931 Da
liczba masowa236
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
6,8 ± 0,8 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

236Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)%

237Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
237,052868988 ± 0,00007987 Da
liczba masowa237
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2002
parzystość+

237Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

238Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
238,053081606 ± 0,000013133 Da
liczba masowa238
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,2 ± 0,4 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

238Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)%
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
239,054908519 ± 0,000161107 Da
liczba masowa239
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,4 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość-

239Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
240,055528233 ± 0,000002045 Da
liczba masowa240
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
30,4 ± 3,7 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

240Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)%
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
241,057651218 ± 0,000001725 Da
liczba masowa241
g-factor
czas połowicznego rozpadu
32,8 ± 0,2 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

241Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
242,058834187 ± 0,000001224 Da
liczba masowa242
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
162,8 ± 0,2 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

242Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)%

243Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
243,061387329 ± 0,000001605 Da
liczba masowa243
g-factor
0,16 ± 0,032
czas połowicznego rozpadu
29,1 ± 0,1 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

243Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
244,062750622 ± 0,000001187 Da
liczba masowa244
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
18,11 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

244Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
245,065491047 ± 0,000001233 Da
liczba masowa245
g-factor
0,14285714285714 ± 0,028571428571429
czas połowicznego rozpadu
8,25 ± 0,07 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

245Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
246,067222016 ± 0,000001637 Da
liczba masowa246
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,706 ± 0,04 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

246Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
247,070352678 ± 0,000004076 Da
liczba masowa247
g-factor
0,08 ± 0,015555555555556
czas połowicznego rozpadu
15,6 ± 0,5 My
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

247Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

248Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
248,072349086 ± 0,000002531 Da
liczba masowa248
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
348 ± 6 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

248Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)%

249Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
249,075953992 ± 0,000002545 Da
liczba masowa249
g-factor
czas połowicznego rozpadu
64,15 ± 0,03 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

249Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

250Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
250,078357541 ± 0,000011029 Da
liczba masowa250
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

250Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)%
β (β decay)%

251Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
251,082284988 ± 0,000024367 Da
liczba masowa251
g-factor
czas połowicznego rozpadu
16,8 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

251Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

252Cm

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
252,08487 ± 0,00032 Da
liczba masowa252
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

252Cm Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
α (α emission)%
Cm-Fluoreszenz

historia

odkrywca lub wynalazcaG.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1944
etymologiaNamed in honor of Pierre and Marie Curie.
wymowaKYOOR-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants