Kiur

Kiur (Cm)

96. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa96
Masa atomowa247
liczba masowa231
Grupa
Okres7
Blokf
proton96 p+
neutron135 n0
elektron96 e-
Animated Model atomu Bohra of Cm (Kiur)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
18,28 cm³/mol
Promień walencyjny
166 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
97 pm
Crystal Radius
111 pm
promień van der Waalsa
245 pm
gęstość
13,51 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Cm (Kiur)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
386 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
Model atomu Bohra: Cm (Kiur)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Cm (Kiur)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 6d1 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Cm (Kiur)
Orbital Diagram of Cm (Kiur)
stopień utlenienia3, 4, 5, 6
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
1 618,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery metallic, glows purple in the dark
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaAktynowce, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
60
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe9D2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Curium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy22
Natural Isotopes0

231Cm

liczba masowa231
liczba neutronów135
względna masa atomowa
231,050746 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Cm

liczba masowa232
liczba neutronów136
względna masa atomowa
232,04974 ± 0,000216 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

233Cm

liczba masowa233
liczba neutronów137
względna masa atomowa
233,050771485 ± 0,000087059 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27 ± 10 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

liczba masowa234
liczba neutronów138
względna masa atomowa
234,050158568 ± 0,000018333 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
52 ± 9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2001
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

liczba masowa235
liczba neutronów139
względna masa atomowa
235,051545 ± 0,00011 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7 ± 3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4%

236Cm

liczba masowa236
liczba neutronów140
względna masa atomowa
236,051372112 ± 0,000018931 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,8 ± 0,8 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)

237Cm

liczba masowa237
liczba neutronów141
względna masa atomowa
237,052868988 ± 0,00007987 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2002
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Cm

liczba masowa238
liczba neutronów142
względna masa atomowa
238,053081606 ± 0,000013133 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,2 ± 0,4 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

liczba masowa239
liczba neutronów143
względna masa atomowa
239,054908519 ± 0,000161107 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5 ± 0,4 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

liczba masowa240
liczba neutronów144
względna masa atomowa
240,055528233 ± 0,000002045 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,4 ± 3,7 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

liczba masowa241
liczba neutronów145
względna masa atomowa
241,057651218 ± 0,000001725 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,8 ± 0,2 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

liczba masowa242
liczba neutronów146
względna masa atomowa
242,058834187 ± 0,000001224 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
162,8 ± 0,2 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)

243Cm

liczba masowa243
liczba neutronów147
względna masa atomowa
243,061387329 ± 0,000001605 Da
g-factor
0,16 ± 0,032
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29,1 ± 0,1 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

liczba masowa244
liczba neutronów148
względna masa atomowa
244,062750622 ± 0,000001187 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,11 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

liczba masowa245
liczba neutronów149
względna masa atomowa
245,065491047 ± 0,000001233 Da
g-factor
0,14285714285714 ± 0,028571428571429
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,25 ± 0,07 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

liczba masowa246
liczba neutronów150
względna masa atomowa
246,067222016 ± 0,000001637 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,706 ± 0,04 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

liczba masowa247
liczba neutronów151
względna masa atomowa
247,070352678 ± 0,000004076 Da
g-factor
0,08 ± 0,015555555555556
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,6 ± 0,5 My
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

248Cm

liczba masowa248
liczba neutronów152
względna masa atomowa
248,072349086 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
348 ± 6 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)

249Cm

liczba masowa249
liczba neutronów153
względna masa atomowa
249,075953992 ± 0,000002545 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
64,15 ± 0,03 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

250Cm

liczba masowa250
liczba neutronów154
względna masa atomowa
250,078357541 ± 0,000011029 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)
β (β decay)

251Cm

liczba masowa251
liczba neutronów155
względna masa atomowa
251,082284988 ± 0,000024367 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,8 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

252Cm

liczba masowa252
liczba neutronów156
względna masa atomowa
252,08487 ± 0,00032 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
α (α emission)
Cm-Fluoreszenz

historia

odkrywca lub wynalazcaG.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
miejsce odkryciaUnited States
data odkrycia1944
etymologiaNamed in honor of Pierre and Marie Curie.
wymowaKYOOR-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants