Curium

Curium (Cm)

chemický prvok s protónovým číslom 96
Protónové číslo96
Atómová hmotnosť247
Nukleónové číslo231
Skupina
Perióda7
Orbitálf
protón96 p+
Neutrón135 n0
elektrón96 e-
Animated Bohrov model atómu of Cm (Curium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
18,28 cm³/mol
Covalent Radius
166 pm
Metallic Radius
iónový polomer
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waalsov polomer
245 pm
density
13,51 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Cm (Curium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
386 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
Bohrov model atómu: Cm (Curium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Cm (Curium)
electron configuration[Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 6d1 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Cm (Curium)
Orbital Diagram of Cm (Curium)
Oxidačné číslo3, 4, 5, 6
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
1 618,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery metallic, glows purple in the dark
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
60
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo9D2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Curium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy22
Natural Isotopes0

231Cm

Nukleónové číslo231
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
231,050746 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Cm

Nukleónové číslo232
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
232,04974 ± 0,000216 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

233Cm

Nukleónové číslo233
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
233,050771485 ± 0,000087059 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
27 ± 10 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2001
parity+

decay modeintensity
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

Nukleónové číslo234
neutrónové číslo138
Relatívna atómová hmotnosť
234,050158568 ± 0,000018333 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
52 ± 9 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2001
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

Nukleónové číslo235
neutrónové číslo139
Relatívna atómová hmotnosť
235,051545 ± 0,00011 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7 ± 3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4%

236Cm

Nukleónové číslo236
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
236,051372112 ± 0,000018931 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,8 ± 0,8 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)

237Cm

Nukleónové číslo237
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
237,052868988 ± 0,00007987 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2002
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Cm

Nukleónové číslo238
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
238,053081606 ± 0,000013133 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,2 ± 0,4 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

Nukleónové číslo239
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
239,054908519 ± 0,000161107 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,5 ± 0,4 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

Nukleónové číslo240
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
240,055528233 ± 0,000002045 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30,4 ± 3,7 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

Nukleónové číslo241
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
241,057651218 ± 0,000001725 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,8 ± 0,2 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

Nukleónové číslo242
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
242,058834187 ± 0,000001224 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
162,8 ± 0,2 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)

243Cm

Nukleónové číslo243
neutrónové číslo147
Relatívna atómová hmotnosť
243,061387329 ± 0,000001605 Da
g-factor
0,16 ± 0,032
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29,1 ± 0,1 y
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

Nukleónové číslo244
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
244,062750622 ± 0,000001187 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,11 ± 0,03 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

Nukleónové číslo245
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
245,065491047 ± 0,000001233 Da
g-factor
0,14285714285714 ± 0,028571428571429
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,25 ± 0,07 ky
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

Nukleónové číslo246
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
246,067222016 ± 0,000001637 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,706 ± 0,04 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

Nukleónové číslo247
neutrónové číslo151
Relatívna atómová hmotnosť
247,070352678 ± 0,000004076 Da
g-factor
0,08 ± 0,015555555555556
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,6 ± 0,5 My
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

248Cm

Nukleónové číslo248
neutrónové číslo152
Relatívna atómová hmotnosť
248,072349086 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
348 ± 6 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)

249Cm

Nukleónové číslo249
neutrónové číslo153
Relatívna atómová hmotnosť
249,075953992 ± 0,000002545 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
64,15 ± 0,03 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

250Cm

Nukleónové číslo250
neutrónové číslo154
Relatívna atómová hmotnosť
250,078357541 ± 0,000011029 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)
β (β decay)

251Cm

Nukleónové číslo251
neutrónové číslo155
Relatívna atómová hmotnosť
251,082284988 ± 0,000024367 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
16,8 ± 0,2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

252Cm

Nukleónové číslo252
neutrónové číslo156
Relatívna atómová hmotnosť
252,08487 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
α (α emission)
Cm-Fluoreszenz

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaG.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
miesto nálezuUnited States
dátum objavu1944
etymológiaNamed in honor of Pierre and Marie Curie.
pronunciationKYOOR-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants