Kirij

Kirij (Cm)

chemical element with the atomic number of 96
Vrstno število96
Atomska teža247
Masno število231
Skupina
Perioda7
Blokf
proton96 p+
nevtron135 n0
elektron96 e-
Animated Bohrov model atoma of Cm (Kirij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
18,28 cm³/mol
Kovalentni Polmer
166 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waalsov polmer
245 pm
density
13,51 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Cm (Kirij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
386 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
Bohrov model atoma: Cm (Kirij)
valence electron2
Lewis structure: Cm (Kirij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 6d1 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Cm (Kirij)
Orbital Diagram of Cm (Kirij)
Oksidacijsko stanje3, 4, 5, 6
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
1.618,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearancesilvery metallic, glows purple in the dark
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaHeksagonalna ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaAktinoidi, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
60
Neutron Mass Absorption
Kvantno število9D2
Prostorska skupina194 (P63/mmc)

Isotopes of Curium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes22
Natural Isotopes0

231Cm

Masno število231
nevtronsko število135
relative atomic mass
231,050746 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Cm

Masno število232
nevtronsko število136
relative atomic mass
232,04974 ± 0,000216 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

233Cm

Masno število233
nevtronsko število137
relative atomic mass
233,050771485 ± 0,000087059 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
27 ± 10 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2001
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

Masno število234
nevtronsko število138
relative atomic mass
234,050158568 ± 0,000018333 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
52 ± 9 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2001
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

Masno število235
nevtronsko število139
relative atomic mass
235,051545 ± 0,00011 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7 ± 3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4%

236Cm

Masno število236
nevtronsko število140
relative atomic mass
236,051372112 ± 0,000018931 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,8 ± 0,8 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)

237Cm

Masno število237
nevtronsko število141
relative atomic mass
237,052868988 ± 0,00007987 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2002
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Cm

Masno število238
nevtronsko število142
relative atomic mass
238,053081606 ± 0,000013133 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,2 ± 0,4 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

Masno število239
nevtronsko število143
relative atomic mass
239,054908519 ± 0,000161107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,5 ± 0,4 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1952
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

Masno število240
nevtronsko število144
relative atomic mass
240,055528233 ± 0,000002045 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30,4 ± 3,7 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

Masno število241
nevtronsko število145
relative atomic mass
241,057651218 ± 0,000001725 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
32,8 ± 0,2 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1952
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

Masno število242
nevtronsko število146
relative atomic mass
242,058834187 ± 0,000001224 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
162,8 ± 0,2 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)

243Cm

Masno število243
nevtronsko število147
relative atomic mass
243,061387329 ± 0,000001605 Da
g-factor
0,16 ± 0,032
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
29,1 ± 0,1 y
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

Masno število244
nevtronsko število148
relative atomic mass
244,062750622 ± 0,000001187 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
18,11 ± 0,03 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

Masno število245
nevtronsko število149
relative atomic mass
245,065491047 ± 0,000001233 Da
g-factor
0,14285714285714 ± 0,028571428571429
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,25 ± 0,07 ky
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

Masno število246
nevtronsko število150
relative atomic mass
246,067222016 ± 0,000001637 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,706 ± 0,04 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

Masno število247
nevtronsko število151
relative atomic mass
247,070352678 ± 0,000004076 Da
g-factor
0,08 ± 0,015555555555556
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
15,6 ± 0,5 My
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1954
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

248Cm

Masno število248
nevtronsko število152
relative atomic mass
248,072349086 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
348 ± 6 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1956
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)

249Cm

Masno število249
nevtronsko število153
relative atomic mass
249,075953992 ± 0,000002545 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
64,15 ± 0,03 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1956
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

250Cm

Masno število250
nevtronsko število154
relative atomic mass
250,078357541 ± 0,000011029 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1966
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)
β (β decay)

251Cm

Masno število251
nevtronsko število155
relative atomic mass
251,082284988 ± 0,000024367 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
16,8 ± 0,2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1978
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

252Cm

Masno število252
nevtronsko število156
relative atomic mass
252,08487 ± 0,00032 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
α (α emission)
Cm-Fluoreszenz

zgodovina

odkritelj ali izumiteljG.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
nahajališčeUnited States
datum odkritja1944
etimologijaNamed in honor of Pierre and Marie Curie.
pronunciationKYOOR-i-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants