Киријум

Киријум (Cm)

chemical element with the atomic number of 96
Атомски број96
Атомска маса247
Масени број231
Група
Периода7
Блокf
протон96 p+
неутрон135 n0
електрон96 e-
Animated Боров модел атома of Cm (Киријум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
18,28 cm³/mol
Ковалентни радијус
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Ван дер Валсов радијус
245 pm
густина
13,51 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Cm (Киријум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
386 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
Боров модел атома: Cm (Киријум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Cm (Киријум)
електронска конфигурација[Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 6d1 7s2
Enhanced Боров модел атома of Cm (Киријум)
Orbital Diagram of Cm (Киријум)
оксидациони број3, 4, 5, 6
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
1.618,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery metallic, glows purple in the dark
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал ()
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаАктиноиди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
60
Neutron Mass Absorption
квантни број9D2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Curium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи22
Natural Isotopes0

231Cm

Масени број231
неутронски број135
атомска тежина
231,050746 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Cm

Масени број232
неутронски број136
атомска тежина
232,04974 ± 0,000216 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

233Cm

Масени број233
неутронски број137
атомска тежина
233,050771485 ± 0,000087059 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27 ± 10 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2001
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

Масени број234
неутронски број138
атомска тежина
234,050158568 ± 0,000018333 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
52 ± 9 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2001
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

Масени број235
неутронски број139
атомска тежина
235,051545 ± 0,00011 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7 ± 3 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4%

236Cm

Масени број236
неутронски број140
атомска тежина
236,051372112 ± 0,000018931 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,8 ± 0,8 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)

237Cm

Масени број237
неутронски број141
атомска тежина
237,052868988 ± 0,00007987 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2002
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Cm

Масени број238
неутронски број142
атомска тежина
238,053081606 ± 0,000013133 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,2 ± 0,4 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

Масени број239
неутронски број143
атомска тежина
239,054908519 ± 0,000161107 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5 ± 0,4 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

Масени број240
неутронски број144
атомска тежина
240,055528233 ± 0,000002045 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30,4 ± 3,7 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

Масени број241
неутронски број145
атомска тежина
241,057651218 ± 0,000001725 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,8 ± 0,2 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

Масени број242
неутронски број146
атомска тежина
242,058834187 ± 0,000001224 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
162,8 ± 0,2 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)

243Cm

Масени број243
неутронски број147
атомска тежина
243,061387329 ± 0,000001605 Da
g-factor
0,16 ± 0,032
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29,1 ± 0,1 y
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

Масени број244
неутронски број148
атомска тежина
244,062750622 ± 0,000001187 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,11 ± 0,03 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

Масени број245
неутронски број149
атомска тежина
245,065491047 ± 0,000001233 Da
g-factor
0,14285714285714 ± 0,028571428571429
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,25 ± 0,07 ky
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

Масени број246
неутронски број150
атомска тежина
246,067222016 ± 0,000001637 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,706 ± 0,04 ky
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

Масени број247
неутронски број151
атомска тежина
247,070352678 ± 0,000004076 Da
g-factor
0,08 ± 0,015555555555556
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,6 ± 0,5 My
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1954
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

248Cm

Масени број248
неутронски број152
атомска тежина
248,072349086 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
348 ± 6 ky
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)

249Cm

Масени број249
неутронски број153
атомска тежина
249,075953992 ± 0,000002545 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
64,15 ± 0,03 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

250Cm

Масени број250
неутронски број154
атомска тежина
250,078357541 ± 0,000011029 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)
β (β decay)

251Cm

Масени број251
неутронски број155
атомска тежина
251,082284988 ± 0,000024367 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,8 ± 0,2 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

252Cm

Масени број252
неутронски број156
атомска тежина
252,08487 ± 0,00032 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
α (α emission)
Cm-Fluoreszenz

историја

откриоG.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
место открићаUnited States
датум открића1944
етимологијаNamed in honor of Pierre and Marie Curie.
изговорKYOOR-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants