Curiyum

Curiyum (Cm)

chemical element with the atomic number of 96
Atom numarası96
Atom ağırlığı247
Kütle numarası231
Grup
Periyot7
Blokf
proton96 p+
nötron135 n0
elektron96 e-
Animated Bohr modeli of Cm (Curiyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
18,28 cm³/mol
Kovalent Yarıçapı
166 pm
Metallic Radius
ionic radius
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waals radius
245 pm
yoğunluk
13,51 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Cm (Curiyum)
Buharlaşma ısısı
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
386 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
Bohr modeli: Cm (Curiyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Cm (Curiyum)
electron configuration[Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 6d1 7s2
Enhanced Bohr modeli of Cm (Curiyum)
Orbital Diagram of Cm (Curiyum)
Yükseltgenme seviyesi3, 4, 5, 6
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
1.618,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery metallic, glows purple in the dark
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit altıgen ()
Kafes sabiti
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAktinit, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
60
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı9D2
Uzay grubu194 (P63/mmc)

Kuriyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar22
Natural Isotopes0

231Cm

Kütle numarası231
nötron numarası135
Bağıl atom kütlesi
231,050746 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Cm

Kütle numarası232
nötron numarası136
Bağıl atom kütlesi
232,04974 ± 0,000216 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

233Cm

Kütle numarası233
nötron numarası137
Bağıl atom kütlesi
233,050771485 ± 0,000087059 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
27 ± 10 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2001
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

Kütle numarası234
nötron numarası138
Bağıl atom kütlesi
234,050158568 ± 0,000018333 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
52 ± 9 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2001
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

Kütle numarası235
nötron numarası139
Bağıl atom kütlesi
235,051545 ± 0,00011 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7 ± 3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4%

236Cm

Kütle numarası236
nötron numarası140
Bağıl atom kütlesi
236,051372112 ± 0,000018931 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
6,8 ± 0,8 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)

237Cm

Kütle numarası237
nötron numarası141
Bağıl atom kütlesi
237,052868988 ± 0,00007987 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2002
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Cm

Kütle numarası238
nötron numarası142
Bağıl atom kütlesi
238,053081606 ± 0,000013133 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,2 ± 0,4 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

Kütle numarası239
nötron numarası143
Bağıl atom kütlesi
239,054908519 ± 0,000161107 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,5 ± 0,4 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

Kütle numarası240
nötron numarası144
Bağıl atom kütlesi
240,055528233 ± 0,000002045 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30,4 ± 3,7 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

Kütle numarası241
nötron numarası145
Bağıl atom kütlesi
241,057651218 ± 0,000001725 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32,8 ± 0,2 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

Kütle numarası242
nötron numarası146
Bağıl atom kütlesi
242,058834187 ± 0,000001224 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
162,8 ± 0,2 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)

243Cm

Kütle numarası243
nötron numarası147
Bağıl atom kütlesi
243,061387329 ± 0,000001605 Da
g-factor
0,16 ± 0,032
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29,1 ± 0,1 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

Kütle numarası244
nötron numarası148
Bağıl atom kütlesi
244,062750622 ± 0,000001187 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18,11 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

Kütle numarası245
nötron numarası149
Bağıl atom kütlesi
245,065491047 ± 0,000001233 Da
g-factor
0,14285714285714 ± 0,028571428571429
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,25 ± 0,07 ky
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

Kütle numarası246
nötron numarası150
Bağıl atom kütlesi
246,067222016 ± 0,000001637 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,706 ± 0,04 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

Kütle numarası247
nötron numarası151
Bağıl atom kütlesi
247,070352678 ± 0,000004076 Da
g-factor
0,08 ± 0,015555555555556
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
15,6 ± 0,5 My
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

248Cm

Kütle numarası248
nötron numarası152
Bağıl atom kütlesi
248,072349086 ± 0,000002531 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
348 ± 6 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)

249Cm

Kütle numarası249
nötron numarası153
Bağıl atom kütlesi
249,075953992 ± 0,000002545 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
64,15 ± 0,03 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

250Cm

Kütle numarası250
nötron numarası154
Bağıl atom kütlesi
250,078357541 ± 0,000011029 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)
β (β decay)

251Cm

Kütle numarası251
nötron numarası155
Bağıl atom kütlesi
251,082284988 ± 0,000024367 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16,8 ± 0,2 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

252Cm

Kütle numarası252
nötron numarası156
Bağıl atom kütlesi
252,08487 ± 0,00032 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
α (α emission)
Cm-Fluoreszenz

tarih

kâşifi ya da mucidiG.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
keşif yeriUnited States
keşif veya buluş tarihi1944
köken bilimiNamed in honor of Pierre and Marie Curie.
telaffuzuKYOOR-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
doğadaki bolluk (okyanus)
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants