Кюрій

Кюрій (Cm)

хімічний елемент з атомним номером 96
Атомний номер96
Атомна маса247
масове число231
Група
Період7
Блокf
протон96 p+
нейтрон135 n0
електрон96 e-
Animated Модель Бора of Cm (Кюрій)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
молярний об'єм
18,28 cm³/mol
Ковалентний радіус
166 pm
Metallic Radius
іонний радіус
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Радіус Ван дер Ваальса
245 pm
густина
13,51 г/см³

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
енергія іонізації of Cm (Кюрій)
питома теплота випаровування
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
386 kJ/mol
електрон
електронна оболонка2, 8, 18, 32, 25, 9, 2
Модель Бора: Cm (Кюрій)
валентний електрон2
Формула Льюїса: Cm (Кюрій)
електронна конфігурація[Rn] 5f7 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f7 6d1 7s2
Enhanced Модель Бора of Cm (Кюрій)
Orbital Diagram of Cm (Кюрій)
ступінь окиснення3, 4, 5, 6
Електронегативність
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
агрегатний станТверде тіло
gaseous state of matter
Температура кипіння
Температура плавлення
1 618,15 K
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
appearance
колір
Срібний
appearancesilvery metallic, glows purple in the dark
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
Теплове розширення
molar heat capacity
Питома теплоїмність
Показник адіабати
electrical properties
type
Електропровідність
питомий опір
Надпровідність
магнетизм
type
Магнітна сприйнятливість (Mass)
Магнітна сприйнятливість (Molar)
Магнітна сприйнятливість (Volume)
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
структура
Кристалічна СтруктураГексагональна примітивна ()
Період кристалічної ґратки
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
класифікування
КатегоріяАктиноїди, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number40
Mendeleev Number28
Pettifor Number41
Geochemical Class
Геохімічна класифікація елементівsynthetic

інший

Gas Basicity
Поляризовність
144 ± 25 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
60
Neutron Mass Absorption
квантове число9D2
просторова група194 (P63/mmc)

Ізотопи кюрію

Стабільні ізотопи0
Нестабільні ізотопи22
Natural Isotopes0

231Cm

масове число231
нейтронне число135
relative atomic mass
231,050746 ± 0,000322 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

232Cm

масове число232
нейтронне число136
relative atomic mass
232,04974 ± 0,000216 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

233Cm

масове число233
нейтронне число137
relative atomic mass
233,050771485 ± 0,000087059 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
27 ± 10 s
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2001
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)20%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)80%

234Cm

масове число234
нейтронне число138
relative atomic mass
234,050158568 ± 0,000018333 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
52 ± 9 s
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2001
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)71%
α (α emission)27%
SF (spontaneous fission)2%

235Cm

масове число235
нейтронне число139
relative atomic mass
235,051545 ± 0,00011 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
7 ± 3 m
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1981
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)4%

236Cm

масове число236
нейтронне число140
relative atomic mass
236,051372112 ± 0,000018931 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
6,8 ± 0,8 m
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2010
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)82%
α (α emission)18%
SF (spontaneous fission)

237Cm

масове число237
нейтронне число141
relative atomic mass
237,052868988 ± 0,00007987 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2002
парність+

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

238Cm

масове число238
нейтронне число142
relative atomic mass
238,053081606 ± 0,000013133 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
2,2 ± 0,4 h
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1994
парність+

тип розпадуінтенсивність
ϵ (electron capture)
α (α emission)3.84%
SF (spontaneous fission)0.048%

239Cm

масове число239
нейтронне число143
relative atomic mass
239,054908519 ± 0,000161107 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
2,5 ± 0,4 h
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1952
парність-

тип розпадуінтенсивність
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)6.2%

240Cm

масове число240
нейтронне число144
relative atomic mass
240,055528233 ± 0,000002045 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
30,4 ± 3,7 d
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1949
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)
SF (spontaneous fission)3.9%

241Cm

масове число241
нейтронне число145
relative atomic mass
241,057651218 ± 0,000001725 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
32,8 ± 0,2 d
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1952
парність+

тип розпадуінтенсивність
ϵ (electron capture)99%
α (α emission)1%

242Cm

масове число242
нейтронне число146
relative atomic mass
242,058834187 ± 0,000001224 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
162,8 ± 0,2 d
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1949
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.2%
34Si1.1%
+ (double β+ decay)

243Cm

масове число243
нейтронне число147
relative atomic mass
243,061387329 ± 0,000001605 Da
G-фактор
0,16 ± 0,032
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
29,1 ± 0,1 y
спін5/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1950
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)0.29%
SF (spontaneous fission)5.3%

244Cm

масове число244
нейтронне число148
relative atomic mass
244,062750622 ± 0,000001187 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
18,11 ± 0,03 y
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1950
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.37%

245Cm

масове число245
нейтронне число149
relative atomic mass
245,065491047 ± 0,000001233 Da
G-фактор
0,14285714285714 ± 0,028571428571429
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
8,25 ± 0,07 ky
спін7/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1954
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)6.1%

246Cm

масове число246
нейтронне число150
relative atomic mass
246,067222016 ± 0,000001637 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
4,706 ± 0,04 ky
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1954
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)99.97385%
SF (spontaneous fission)0.02615%

247Cm

масове число247
нейтронне число151
relative atomic mass
247,070352678 ± 0,000004076 Da
G-фактор
0,08 ± 0,015555555555556
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
15,6 ± 0,5 My
спін9/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1954
парність-

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

248Cm

масове число248
нейтронне число152
relative atomic mass
248,072349086 ± 0,000002531 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
348 ± 6 ky
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1956
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)91.61%
SF (spontaneous fission)8.39%
(double β decay)

249Cm

масове число249
нейтронне число153
relative atomic mass
249,075953992 ± 0,000002545 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
64,15 ± 0,03 m
спін1/2
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1956
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

250Cm

масове число250
нейтронне число154
relative atomic mass
250,078357541 ± 0,000011029 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)1966
парність+

тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)74%
α (α emission)
β (β decay)

251Cm

масове число251
нейтронне число155
relative atomic mass
251,082284988 ± 0,000024367 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
16,8 ± 0,2 m
спін3/2
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1978
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)100%

252Cm

масове число252
нейтронне число156
relative atomic mass
252,08487 ± 0,00032 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)
парність+

тип розпадуінтенсивність
β (β decay)
α (α emission)
Cm-Fluoreszenz

історія

першовідкривач або винахідникG.T.Seaborg, R.A.James, A.Ghiorso
місце відкриттяUnited States
дата відкриття (винаходу)1944
етимологіяNamed in honor of Pierre and Marie Curie.
вимоваKYOOR-i-em (англійська)

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
ізотопна поширеність (океан)
ізотопна поширеність (людський організм)
0 %
ізотопна поширеність (метеороїд)
0 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0 %
Достаток в Всесвіті
0 %

Nuclear Screening Constants