Kopernicium

Kopernicium (Cn)

chemický prvek s atomovým číslem 112
Atomové číslo112
Atomová hmotnost285
Nukleonové číslo276
Skupina12
Perioda7
Blokd
proton112 p+
neutron164 n0
elektron112 e-
Animated Bohrův model atomu of Cn (Kopernicium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
122 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Bohrův model atomu: Cn (Kopernicium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Cn (Kopernicium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Cn (Kopernicium)
Orbital Diagram of Cn (Kopernicium)
Oxidační číslo2
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíKapalina
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number
Mendeleev Number80
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
28 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo1S0
space group ()

Izotopy kopernicia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy13
Natural Isotopes0

276Cn

Nukleonové číslo276
neutronové číslo164
relativní atomová hmotnost
276,161418 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Cn

Nukleonové číslo277
neutronové číslo165
relativní atomová hmotnost
277,163535 ± 0,000165 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
790 ± 330 us
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1996
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

278Cn

Nukleonové číslo278
neutronové číslo166
relativní atomová hmotnost
278,164083 ± 0,00047 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Cn

Nukleonové číslo279
neutronové číslo167
relativní atomová hmotnost
279,166422 ± 0,000424 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Cn

Nukleonové číslo280
neutronové číslo168
relativní atomová hmotnost
280,167102 ± 0,000626 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Cn

Nukleonové číslo281
neutronové číslo169
relativní atomová hmotnost
281,169563 ± 0,000427 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
180 ± 80 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

282Cn

Nukleonové číslo282
neutronové číslo170
relativní atomová hmotnost
282,170507 ± 0,000588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,1 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2004
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

283Cn

Nukleonové číslo283
neutronové číslo171
relativní atomová hmotnost
283,173202 ± 0,00066 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,7 ± 0,8 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)81%
SF (spontaneous fission)19%

284Cn

Nukleonové číslo284
neutronové číslo172
relativní atomová hmotnost
284,17436 ± 0,000819 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
102 ± 17 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2004
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%

285Cn

Nukleonové číslo285
neutronové číslo173
relativní atomová hmotnost
285,177227 ± 0,000544 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30 ± 8 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

286Cn

Nukleonové číslo286
neutronové číslo174
relativní atomová hmotnost
286,178691 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30 ± 30 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2016
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

287Cn

Nukleonové číslo287
neutronové číslo175
relativní atomová hmotnost
287,181826 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Cn

Nukleonové číslo288
neutronové číslo176
relativní atomová hmotnost
288,183501 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Elektronskal 112

dějiny

objevitel nebo vynálezceGSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1996
etymologieNamed in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
výslovnost

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants