Κοπερνίκιο

Κοπερνίκιο (Cn)

chemical element with atomic number 112
Ατομικός Αριθμός112
Ατομικό βάρος285
Μαζικός αριθμός276
Ομάδα12
Περίοδος7
Τομέαςd
πρωτόνιο112 p+
νετρόνιο164 n0
ηλεκτρόνιο112 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Cn (Κοπερνίκιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
122 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
πυκνότητα

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Cn (Κοπερνίκιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Cn (Κοπερνίκιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f14 6d10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Cn (Κοπερνίκιο)
Orbital Diagram of Cn (Κοπερνίκιο)
Αριθμός οξείδωσης2
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΥγρά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number
Mendeleev Number80
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
28 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός1S0
space group ()

Isotopes of Copernicium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes13
Natural Isotopes0

276Cn

Μαζικός αριθμός276
αριθμός νετρονίων164
σχετική ατομική μάζα
276,161418 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Cn

Μαζικός αριθμός277
αριθμός νετρονίων165
σχετική ατομική μάζα
277,163535 ± 0,000165 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
790 ± 330 us
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

278Cn

Μαζικός αριθμός278
αριθμός νετρονίων166
σχετική ατομική μάζα
278,164083 ± 0,00047 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Cn

Μαζικός αριθμός279
αριθμός νετρονίων167
σχετική ατομική μάζα
279,166422 ± 0,000424 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Cn

Μαζικός αριθμός280
αριθμός νετρονίων168
σχετική ατομική μάζα
280,167102 ± 0,000626 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Cn

Μαζικός αριθμός281
αριθμός νετρονίων169
σχετική ατομική μάζα
281,169563 ± 0,000427 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
180 ± 80 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

282Cn

Μαζικός αριθμός282
αριθμός νετρονίων170
σχετική ατομική μάζα
282,170507 ± 0,000588 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,1 ± 0,3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

283Cn

Μαζικός αριθμός283
αριθμός νετρονίων171
σχετική ατομική μάζα
283,173202 ± 0,00066 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,7 ± 0,8 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)81%
SF (spontaneous fission)19%

284Cn

Μαζικός αριθμός284
αριθμός νετρονίων172
σχετική ατομική μάζα
284,17436 ± 0,000819 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
102 ± 17 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%

285Cn

Μαζικός αριθμός285
αριθμός νετρονίων173
σχετική ατομική μάζα
285,177227 ± 0,000544 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30 ± 8 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

286Cn

Μαζικός αριθμός286
αριθμός νετρονίων174
σχετική ατομική μάζα
286,178691 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
30 ± 30 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2016
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

287Cn

Μαζικός αριθμός287
αριθμός νετρονίων175
σχετική ατομική μάζα
287,181826 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Cn

Μαζικός αριθμός288
αριθμός νετρονίων176
σχετική ατομική μάζα
288,183501 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Elektronskal 112

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόGSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
μέρος ανακάλυψηςGermany
ημερομηνία ανακάλυψης1996
ΕτυμολογίαNamed in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
pronunciation

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants