Kopernik

Kopernik (Cn)

112. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa112
Masa atomowa285
liczba masowa276
Grupa12
Okres7
Blokd
Protony112 p+
Neutrony164 n0
Elektrony112 e-
Animated Model atomu Bohra of Cn (Kopernik)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
122 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Model atomu Bohra: Cn (Kopernik)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Cn (Kopernik)
Orbital Diagram of Cn (Kopernik)
stopień utlenienia2
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiecze
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number
Mendeleev Number80
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
28 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Copernicium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy13
Radioactive Isotopes13

276Cn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
276,161418 ± 0,000537 Da
liczba masowa276
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

276Cn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Cn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
277,163535 ± 0,000165 Da
liczba masowa277
g-factor
czas połowicznego rozpadu
790 ± 330 us
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość

277Cn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

278Cn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
278,164083 ± 0,00047 Da
liczba masowa278
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

278Cn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

279Cn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
279,166422 ± 0,000424 Da
liczba masowa279
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

279Cn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

280Cn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
280,167102 ± 0,000626 Da
liczba masowa280
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

280Cn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

281Cn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
281,169563 ± 0,000427 Da
liczba masowa281
g-factor
czas połowicznego rozpadu
180 ± 80 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

281Cn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

282Cn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
282,170507 ± 0,000588 Da
liczba masowa282
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,1 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

282Cn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

283Cn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
283,173202 ± 0,00066 Da
liczba masowa283
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,7 ± 0,8 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

283Cn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)81%
SF (spontaneous fission)19%

284Cn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
284,17436 ± 0,000819 Da
liczba masowa284
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
102 ± 17 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

284Cn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%

285Cn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
285,177227 ± 0,000544 Da
liczba masowa285
g-factor
czas połowicznego rozpadu
30 ± 8 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

285Cn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

286Cn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
286,178691 ± 0,000751 Da
liczba masowa286
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
30 ± 30 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

286Cn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

287Cn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
287,181826 ± 0,000751 Da
liczba masowa287
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

287Cn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

288Cn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
288,183501 ± 0,000751 Da
liczba masowa288
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

288Cn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%
Elektronskal 112

historia

odkrywca lub wynalazcaGSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1996
etymologiaNamed in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
wymowa

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants