Kopernik

Kopernik (Cn)

112. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa112
Masa atomowa285
liczba masowa276
Grupa12
Okres7
Blokd
proton112 p+
neutron164 n0
elektron112 e-
Animated Model atomu Bohra of Cn (Kopernik)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
122 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Model atomu Bohra: Cn (Kopernik)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Cn (Kopernik)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Cn (Kopernik)
Orbital Diagram of Cn (Kopernik)
stopień utlenienia2
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiecze
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number
Mendeleev Number80
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
28 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Copernicium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy13
Natural Isotopes0

276Cn

liczba masowa276
liczba neutronów164
względna masa atomowa
276,161418 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Cn

liczba masowa277
liczba neutronów165
względna masa atomowa
277,163535 ± 0,000165 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
790 ± 330 us
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

278Cn

liczba masowa278
liczba neutronów166
względna masa atomowa
278,164083 ± 0,00047 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Cn

liczba masowa279
liczba neutronów167
względna masa atomowa
279,166422 ± 0,000424 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Cn

liczba masowa280
liczba neutronów168
względna masa atomowa
280,167102 ± 0,000626 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Cn

liczba masowa281
liczba neutronów169
względna masa atomowa
281,169563 ± 0,000427 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
180 ± 80 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

282Cn

liczba masowa282
liczba neutronów170
względna masa atomowa
282,170507 ± 0,000588 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,1 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

283Cn

liczba masowa283
liczba neutronów171
względna masa atomowa
283,173202 ± 0,00066 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,7 ± 0,8 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)81%
SF (spontaneous fission)19%

284Cn

liczba masowa284
liczba neutronów172
względna masa atomowa
284,17436 ± 0,000819 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
102 ± 17 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2004
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%

285Cn

liczba masowa285
liczba neutronów173
względna masa atomowa
285,177227 ± 0,000544 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30 ± 8 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

286Cn

liczba masowa286
liczba neutronów174
względna masa atomowa
286,178691 ± 0,000751 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30 ± 30 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2016
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

287Cn

liczba masowa287
liczba neutronów175
względna masa atomowa
287,181826 ± 0,000751 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Cn

liczba masowa288
liczba neutronów176
względna masa atomowa
288,183501 ± 0,000751 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Elektronskal 112

historia

odkrywca lub wynalazcaGSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1996
etymologiaNamed in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
wymowa

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants