Copernicium

Copernicium (Cn)

chemický prvok s protónovým číslom 112
Protónové číslo112
Atómová hmotnosť285
Nukleónové číslo276
Skupina12
Perióda7
Orbitáld
protón112 p+
Neutrón164 n0
elektrón112 e-
Animated Bohrov model atómu of Cn (Copernicium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
122 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Bohrov model atómu: Cn (Copernicium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Cn (Copernicium)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Cn (Copernicium)
Orbital Diagram of Cn (Copernicium)
Oxidačné číslo2
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterKvapaliny
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number
Mendeleev Number80
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
28 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa ()

Isotopes of Copernicium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy13
Natural Isotopes0

276Cn

Nukleónové číslo276
neutrónové číslo164
Relatívna atómová hmotnosť
276,161418 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Cn

Nukleónové číslo277
neutrónové číslo165
Relatívna atómová hmotnosť
277,163535 ± 0,000165 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
790 ± 330 us
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

278Cn

Nukleónové číslo278
neutrónové číslo166
Relatívna atómová hmotnosť
278,164083 ± 0,00047 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Cn

Nukleónové číslo279
neutrónové číslo167
Relatívna atómová hmotnosť
279,166422 ± 0,000424 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Cn

Nukleónové číslo280
neutrónové číslo168
Relatívna atómová hmotnosť
280,167102 ± 0,000626 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Cn

Nukleónové číslo281
neutrónové číslo169
Relatívna atómová hmotnosť
281,169563 ± 0,000427 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
180 ± 80 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

282Cn

Nukleónové číslo282
neutrónové číslo170
Relatívna atómová hmotnosť
282,170507 ± 0,000588 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,1 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2004
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

283Cn

Nukleónové číslo283
neutrónové číslo171
Relatívna atómová hmotnosť
283,173202 ± 0,00066 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,7 ± 0,8 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)81%
SF (spontaneous fission)19%

284Cn

Nukleónové číslo284
neutrónové číslo172
Relatívna atómová hmotnosť
284,17436 ± 0,000819 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
102 ± 17 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2004
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%

285Cn

Nukleónové číslo285
neutrónové číslo173
Relatívna atómová hmotnosť
285,177227 ± 0,000544 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30 ± 8 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

286Cn

Nukleónové číslo286
neutrónové číslo174
Relatívna atómová hmotnosť
286,178691 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30 ± 30 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2016
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

287Cn

Nukleónové číslo287
neutrónové číslo175
Relatívna atómová hmotnosť
287,181826 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Cn

Nukleónové číslo288
neutrónové číslo176
Relatívna atómová hmotnosť
288,183501 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Elektronskal 112

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaGSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
miesto nálezuGermany
dátum objavu1996
etymológiaNamed in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
pronunciation

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants