Kopernicij

Kopernicij (Cn)

kemični element z vrstnim številom 112
Vrstno število112
Atomska teža285
Masno število276
Skupina12
Perioda7
Blokd
proton112 p+
nevtron164 n0
elektron112 e-
Animated Bohrov model atoma of Cn (Kopernicij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
122 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
Crystal Radius
Van der Waalsov polmer
density

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Bohrov model atoma: Cn (Kopernicij)
valence electron2
Lewis structure: Cn (Kopernicij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f14 6d10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Cn (Kopernicij)
Orbital Diagram of Cn (Kopernicij)
Oksidacijsko stanje2
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTekočina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number
Mendeleev Number80
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
28 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število1S0
Prostorska skupina ()

Isotopes of Copernicium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes13
Natural Isotopes0

276Cn

Masno število276
nevtronsko število164
relative atomic mass
276,161418 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Cn

Masno število277
nevtronsko število165
relative atomic mass
277,163535 ± 0,000165 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
790 ± 330 us
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1996
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

278Cn

Masno število278
nevtronsko število166
relative atomic mass
278,164083 ± 0,00047 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Cn

Masno število279
nevtronsko število167
relative atomic mass
279,166422 ± 0,000424 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Cn

Masno število280
nevtronsko število168
relative atomic mass
280,167102 ± 0,000626 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Cn

Masno število281
nevtronsko število169
relative atomic mass
281,169563 ± 0,000427 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
180 ± 80 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

282Cn

Masno število282
nevtronsko število170
relative atomic mass
282,170507 ± 0,000588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,1 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2004
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

283Cn

Masno število283
nevtronsko število171
relative atomic mass
283,173202 ± 0,00066 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,7 ± 0,8 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)81%
SF (spontaneous fission)19%

284Cn

Masno število284
nevtronsko število172
relative atomic mass
284,17436 ± 0,000819 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
102 ± 17 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2004
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%

285Cn

Masno število285
nevtronsko število173
relative atomic mass
285,177227 ± 0,000544 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30 ± 8 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

286Cn

Masno število286
nevtronsko število174
relative atomic mass
286,178691 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
30 ± 30 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2016
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

287Cn

Masno število287
nevtronsko število175
relative atomic mass
287,181826 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Cn

Masno število288
nevtronsko število176
relative atomic mass
288,183501 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Elektronskal 112

zgodovina

odkritelj ali izumiteljGSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
nahajališčeGermany
datum odkritja1996
etimologijaNamed in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
pronunciation

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants