Унунбијум

Унунбијум (Cn)

chemical element with atomic number 112
Атомски број112
Атомска маса285
Масени број276
Група12
Периода7
Блокd
протон112 p+
неутрон164 n0
електрон112 e-
Animated Боров модел атома of Cn (Унунбијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
122 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
густина

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Боров модел атома: Cn (Унунбијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Cn (Унунбијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2
Enhanced Боров модел атома of Cn (Унунбијум)
Orbital Diagram of Cn (Унунбијум)
оксидациони број2
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеТечност
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number
Mendeleev Number80
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
28 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број1S0
кристалографска група ()

Isotopes of Copernicium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи13
Natural Isotopes0

276Cn

Масени број276
неутронски број164
атомска тежина
276,161418 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Cn

Масени број277
неутронски број165
атомска тежина
277,163535 ± 0,000165 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
790 ± 330 us
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

278Cn

Масени број278
неутронски број166
атомска тежина
278,164083 ± 0,00047 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Cn

Масени број279
неутронски број167
атомска тежина
279,166422 ± 0,000424 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Cn

Масени број280
неутронски број168
атомска тежина
280,167102 ± 0,000626 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Cn

Масени број281
неутронски број169
атомска тежина
281,169563 ± 0,000427 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
180 ± 80 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

282Cn

Масени број282
неутронски број170
атомска тежина
282,170507 ± 0,000588 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,1 ± 0,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2004
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

283Cn

Масени број283
неутронски број171
атомска тежина
283,173202 ± 0,00066 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,7 ± 0,8 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)81%
SF (spontaneous fission)19%

284Cn

Масени број284
неутронски број172
атомска тежина
284,17436 ± 0,000819 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
102 ± 17 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2004
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%

285Cn

Масени број285
неутронски број173
атомска тежина
285,177227 ± 0,000544 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30 ± 8 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

286Cn

Масени број286
неутронски број174
атомска тежина
286,178691 ± 0,000751 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
30 ± 30 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2016
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

287Cn

Масени број287
неутронски број175
атомска тежина
287,181826 ± 0,000751 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Cn

Масени број288
неутронски број176
атомска тежина
288,183501 ± 0,000751 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Elektronskal 112

историја

откриоGSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
место открићаGermany
датум открића1996
етимологијаNamed in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
изговор

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants