Copernicium

Copernicium (Cn)

grundämne
Atomnummer112
Atommassa285
masstal276
Grupp12
Period7
Blockd
proton112 p+
neutron164 n0
elektron112 e-
Animated Bohrs atommodell of Cn (Copernicium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
molvolym
Kovalent Radie
122 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
elektron
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Bohrs atommodell: Cn (Copernicium)
valenselektron2
Elektronformel: Cn (Copernicium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d10 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2
Enhanced Bohrs atommodell of Cn (Copernicium)
Orbital Diagram of Cn (Copernicium)
oxidationstal2
elektronegativitet
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
aggregationstillståndFlytande
gaseous state of matter
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriÖvergångsmetaller, Transition metals
CAS GroupIIB
IUPAC GroupIIB
Glawe Number
Mendeleev Number80
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
28 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal1S0
rymdgrupp ()

Coperniciumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper13
Natural Isotopes0

276Cn

masstal276
neutrontal164
relative atomic mass
276,161418 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Cn

masstal277
neutrontal165
relative atomic mass
277,163535 ± 0,000165 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
790 ± 330 us
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1996
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

278Cn

masstal278
neutrontal166
relative atomic mass
278,164083 ± 0,00047 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

279Cn

masstal279
neutrontal167
relative atomic mass
279,166422 ± 0,000424 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

280Cn

masstal280
neutrontal168
relative atomic mass
280,167102 ± 0,000626 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

281Cn

masstal281
neutrontal169
relative atomic mass
281,169563 ± 0,000427 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
180 ± 80 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

282Cn

masstal282
neutrontal170
relative atomic mass
282,170507 ± 0,000588 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
1,1 ± 0,3 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2004
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

283Cn

masstal283
neutrontal171
relative atomic mass
283,173202 ± 0,00066 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,7 ± 0,8 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)81%
SF (spontaneous fission)19%

284Cn

masstal284
neutrontal172
relative atomic mass
284,17436 ± 0,000819 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
102 ± 17 ms
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2004
Paritet+

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)100%

285Cn

masstal285
neutrontal173
relative atomic mass
285,177227 ± 0,000544 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
30 ± 8 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

286Cn

masstal286
neutrontal174
relative atomic mass
286,178691 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
30 ± 30 s
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum2016
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

287Cn

masstal287
neutrontal175
relative atomic mass
287,181826 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

288Cn

masstal288
neutrontal176
relative atomic mass
288,183501 ± 0,000751 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn0
nuclear quadrupole moment
0
upptäcktsdatum
Paritet+

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)
Elektronskal 112

historia

upptäckare eller uppfinnareGSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
fyndplatsGermany
upptäcktsdatum1996
etymologiNamed in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus.
uttal

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
natural abundance (världshav)
natural abundance (människokropp)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Solen)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants